بایگانی/آرشیو برچسب ها : شهرسازی

4 قشر زندگی شهری در دولت سامانی

4 قشر زندگی شهری در دولت سامانی 1- حکومت: در کاخ ها و دیوان ها 2- مذهب: در مساجد 3- اصناف: در بازارها 4- امت: در محلات متفاوت و در ستیز

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

ویژگی های دولت سامانی

ویژگی های دولت سامانی در قرن دوم هجری ایجاد می شود. اولین دولت ایرانی بعد از حمله مسلمانان تجدید حیات علمی و ادبی انتظام بخشیدن به سازمان های صنفی که زیر نظر دیوان حسبت قرار داشت. عوض شدن مراکز فعالیت، محدود شدن شهرها به قلاع و محلات مسکونی.گسترش زیاد صنایع و انتقال جمعیت به حومه یا ربض فرو ریختن دیوارهای شارستان و گسترش شهر در ربض، وحدت جدایی ناپذیر کشاورزی، تجارت و صنعت سهیم شدن جامعه ایلی در دولت سامانی طراحی تاسیسات آبرسانی، نخستین اقدام دولت برای رونق بخشیدن به شهر

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

سازمان فضایی شهر در حکومت عباسیان

سازمان فضایی شهر در حکومت عباسیان 1- میدان بزرگ شهر: در میانه آن کاخ خلیفه و مسجد جامع بنا گردیده است . 2- در اطراف میدان، خانه های امرا و نزدیکان خلیفه و دیوان ها قرار داشت. همان مفهوم شارستان(شهر درونی) را دارد. 3- ربض(شهر بیرونی): اولین نطفه های محلات در ستیز را تدارک می بیند.

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

دیوان های شهری در دوران عباسیان

دیوان های شهری در دوران عباسیان شرطه: نظامی اشراف: امنیتی استیفا: دارایی برید: پست رسائل: مکاتبات دولتی املاک خاصه حسبت: امور شهری قضا: عدالت اوقاف  

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

انواع شهر در دوران صدر اسلام

انواع شهر در دوران صدر اسلام 1- شهرهای قدیمی: با نابودی دیوار شارستان و گسترش در ربض گسترش پیدا کردند. اهمیت دادن به ربض، مهم ترین عمل دولت اسلامی.باز سازی ری، اصفهان، نیشابور و… 2- شهرهای نوبنیاد: عمدتا پایگاه های نظامی برای حفظ ارتباط سپاهیان با مبدا. سبب از رونق افتادن شارستان می شود.شهر طاحی شده: بغداد، نیشایور، اصفهان، ری 3- شهرهایی که نشان دهنده قدرت دولت اسلامی است و معنای شهر-قدرت، شهر-ثروت و شهر-آرمان را دارد.بغداد و فاس و سامره 4- شهرهایی هستند که اطراف شهادتگاه ها یا مزار امامان ساخته می شوند و معنی شهر-شاهی و شهر-ایمان دارند.مشهدف قم و کربلا نمونه ای از این شهرها هستند.  

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...