or

بایگانی برچسب: سبک رازی

شیوه رازی

شیوه رازی: این شیوه در ری آغاز شد و در آن ویژگیهای برجسته همه شیوه‌های گذشته پدیدار شد. در این شیوه نغزکاری شیوه پارسی، شکوه شیوه پارتی و ریزه‌کاری شیوه خراسانی با هم پدیدار شد. معماری: 1-  ساخت آرامگاه‌های برجی. 2-  تبدیل مسجد ستوندار اصفهان و اردستان به مسجد ایوان‌دار و گنبدخانه دار، که بعدها ایوان‌های دیگری به آن افزوده …

ادامه مطلب...

سبک رازی

  شیوه رازی از زمان آل زیار شروع و در زمانهای آل بویه ، سلجوقیان ، اتابکان و خوارزمشاهیان تا زمان مغول ادامه داشته است  این شیوه دومین شیوه معماری اسلامی و چهارمین شیوه معماری ایران است که تمامی ویژگی های خوب شیوه های قبلی را به بهترین صورت داراست . در این شیوه تأثیر پذیری ( نغض ) از …

ادامه مطلب...

دانلود فایل ورد تحقیق سبک رازی

 چکیده مقاله : معماری در ایران بیش از ۶۰۰۰ سال تاریخ پیوسته دارد. این معماری نه تنها فراتر از مرز جغرافیایی ایران امروزی نمودی بارز دارد بلکه از نظر تنوع، پهنه وسیعی را دربرمی‌گیرد. عناصر طراحی نیز در معماری ایرانی از قدمتی ۳۰۰۰ ساله برخوردار است. این عناصر از تالار گوردخمه ها گرفته تا سقف چهارتاقی ها و چهارایوانی ها …

ادامه مطلب...