بایگانی/آرشیو برچسب ها : فقه و حقوق

توسعه انسانى از دیدگاه اسلام

توسعه انسانى از دیدگاه اسلام نصرالله خلیلى تیرتاشى چکیده: این سؤال که «معیارها و شاخص هاى توسعه انسانى چیست» با رویکردهاى گوناگونى قابل بررسى است. این که دین اسلام نیز درباره «توسعه انسانى»1 حرفى براى گفتن دارد یا نه، سؤالى جدّى و قابل تأمّل است. بى شک، در طرح کامل اندیشه اسلامى، مجموعه اى از نظام ها یک منظومه معرفتى تشکیل مى دهد که نظام اقتصادى در آن جایگاه ویژه اى دارد. در داخل همین نظام، حوزه هاى متعددى از جمله حوزه «توسعه» مطرح است که خود به حوزه هاى ریزترى تقسیم مى شود. با بروز پیامدهاى منفى توسعه اقتصادى صرف، توجه به ابعاد انسانى توسعه و توسعه پایدار ضرورت پیدا کرد و تحقیقات، گزارش ها و گردهمایى هاى زیادى …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

در فراسوی حقوق معاهدات: پدیداری حقوق عرفی جدیدی در حمایت‏ از میراث فرهنگی

در فراسوی حقوق معاهدات: پدیداری حقوق عرفی جدیدی در حمایت‏ از میراث فرهنگی* فرانچسکو فرانکیونی** مترجمان:علیرضا ابراهیم‏گل***و فرزانه آقاشاهی**** چکیده از نیمه دوم قرن بیستم به این سو،حقوق بین‏الملل حمایت از اموال فرهنگی به‏ویژه از طریق معاهدات و اسناد حقوق نرم [1]توسعه‏یافته است.اما وضعیت حقوق بین‏الملل عرفی در این زمینه چگونه است؟آیا تعهداتی با ویژگی کلی قابل اعمال بر تمام دولت‏ها در زمینه احترام و حفظ میراث فرهنگی وجود دارد؟ این مقاله رویه بین‏المللی اخیر در زمینه رفتار با اموال فرهنگی را در چهار بخش مختلف مخاصمات‏ مسلحانه،اشغال،همکاری علیه تجارت غیرقانونی و میراث معنوی مورد مطالعه قرار می‏دهد و به این‏ نتیجه می‏رسد که هسته‏ای از تعهدات ماهوی و شکلی در حقوق بین‏الملل در حال شکل‏گیری است‏ پیامد آگاهی از …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

پیوند عضو پس از قصاص

پیوند عضو پس از قصاص مساله‏ء پیوند عضوى که به حکم قصاص قطع شده باشد، از دیرباز میان فقها مورد بحث و اختلاف نظر بوده است. طرح مساله بدین صورت بوده که اگر کسى گوش دیگرى را قطع کند سپس گوش جانى را به قصاص قطع کنند، آن گاه یکى از آن دو، گوش بریده‏ء خودرا دو باره پیوند بزند، آیا دیگرى حق دارد آن را براى بار دوم قطع کند یا چنین حقى ندارد؟ در تفسیر روایتى که در این باره آمده است اختلاف وجود دارد، برخى آن را در باره‏ء مجنى علیه مى دانند و برخى دیگر در باره‏ء جانى. این اختلاف در تفسیر روایت، منشا اختلاف آراء در مساله‏ء مذکور شده است. در کتاب مقنعه آمده است: …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

احکام قصاص

احکام قصاص بطلان قسامه توسّط فرقه  ى اهل حقّ 1629. درباره قسامه از طرف طایفه اهل حقّ توضیح دهید. ج. طایفه اهل حق مسلمان نیستند و کافر کتابى هم نیستند. این مسایل از احکام اسلام و مسلمین است و آن ها ربطى به احکام اسلام ندارند.   اختلاف اولیاى دم با متّهم در عمد بودن قتل 1630. در صورتى که اولیاى دم مدّعى قتل عمد و متّهم منکر آن باشد و حجّتى بر قتل عمد نباشد، نوع قتل را مشخص فرمایید. ج. قتل خطا یا شبه عمد ثابت است که متهم اقرار به آن دارد و حاکم در این مورد که جاى لوث است، اجراى قسامه مى  کند.   مطالبه  ى دیه توسّط صغار 1631. فردى به قتل عمد کشته …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

اختلالات جنسی و بررسی آثار آن در حقوق خانواده

اختلالات جنسی و بررسی آثار آن در حقوق خانواده[1] دکتر محمد علی خورسندیان* دکترای حقوق خصوصی و اسلامی،استادیار دانشگاه شیراز چکیده نارسایی‏های جنسی اهداف خانواده را تحت تأثیر قرار می‏هد،ازاین‏رو فقه اسلام و حقوق ایران همانند سایر نظام‏های حقوقی به‏ تدوین مقرراتی برای این موضوع پرداخته است.بعضی از مشکلات جنسی به طرف حق می‏دهد تا نکاح را فسخ کند و برخی‏ دیگر حق طلاق را ایجاد می‏نماید.آثار حقوقی فسخ و طلاق و نحوه استفاده از این در حق با یکدیگر متفاوت است.مبنای حقوقی‏ قواعد مربوط به مشکلات جنسی در حقوق مدنی ایران،آراء و نظریات فقهی است و بررسی تاثیر این مشکلات در روابط حقوقی‏ همسران،از این رهگذر معلوم می‏شود.در این زمینه،حقوق کشورهای عربی نیز همانند حقوق ایران به نظریات فقهی …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...