محاربه از دیدگاه فقه و حقوق جزا

پیشگفتار فکر شما راه رسیدن به مجهولات نیست پس انسان باید چیزی ماورای فکر را داشته باشد تا مجهولات برایش معلوم شوند وهر چیزی که فراتر از فکر باشد را نمی توان فکر نامید در دین ما برابری یک ساعت فکر را با 70 هفتاد سال عبادت دانسته اند وعلم وتجربه برتر از فکر است اما بدون فکر نمی توان به علم وتجربه دست یافت علم انسان را از مجهولات به معلومات راهنمایی می کند وتجربه را برتر از علم دانسته اند وحال انکه خداوند بزرگ را شاکرم که انقدر توان و ظرفیت به من داد تا بتوانم خوب فکر کنم تصمیم عالی بگیرم وموضوع تحقیق خود را به عنوان محاربه انتخاب کنم وان چیزی که به نظر خودم مطلوب …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

فرآورده های شیـر

فرآوردهای شیر شیرخشک: عوامل مهمی که میکروفلور شیرخشک را تحت تاثیر قرار می دهند: 1ـ فرایند حرارتی است که قبل از خشک کردن به شیر داده می شود . 2ـ روش خشک کردن شیر است . 3ـ میزان آلود گی است که شیر از کارخانه کسب می کند و امکان رشد و تکثیر این میکروارگانیسم ها قبل از خشک کردن شیر می باشد. در میان این ارگانیسم ها از همه مهمتر استا فیلوس کوکوس اوریوس وامکان رشد آن و تولید آنتروتوکسین است که در اثر حرارت از بین نرفته،از نظر بهداشت عمومی اهمیت ویژه ای دارد. درمرحله بسته بندی نیز بعضی از میکروارگانیسم ها مانند مخمرها و کپک ها از طریق هوا وارد شیر خشک  می شوند. در طول نگهداری …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

آشنایی با شهر الکترونیک

آشنایی با شهر الکترونیک شهر مجازی = شهر‌ الکترونیک شهر الکترونیک یکی از خاستگاه‌های مدیران شهری و شهروندان در عرضه کردن و مورد استفاده قرار دادن خدمات شهری است شهر الکترونیک عبارت از شهری است که اداره امور شهروندان شامل خدمات و سرویس‌های دولتی و سازمان‌های بخش خصوصی بصورت برخط (online) و بطور شبانه‌روزی، در هفت روز هفته با کیفیت و ضریب ایمنی بالا با استفاده از ابزار فناوری اطلاعات و ارتباطات و کاربردهای آن انجام می‌شود، یا به عبارت دیگر می‌توان گفت در شهر الکترونیکی تمام خدمات مورد نیاز ساکنان از طریق شبکه‌های اطلاع‌رسانی تامین شود. به این ترتیب دیگر نیازی به حرکت فیزیکی شهروندان برای دسترسی به خدمات دولت و نهادهای خصوصی نیست. در این شهر الکترونیکی ادارات …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

سیستم های اطلاعاتی

2-5-3 سیستم های اطلاعاتی نگرش سیستمی به جهت جامعیتی بالقوه به یکپارچگی و هماهنگی اطلاعات موجود در سازمان کشیده می شود و عالیترین نمود نگرش سیستمی به سازمانها، به استقرار سیستم های اطلاعاتی مدیریت منجر می شود. این سیستم ها که گردآوری و سازماندهی داده ها و تولید اطلاعات و انتقال آنها را به مدیران به انجام می رسانند، همچنین ناظری مقتدر در تمامی سطوح سازمان ها حضور یافته و حیطه معرفتی مدیر را توسعه داده و بینش وی را برای اتخاذ تصمیم صحیح مهیا می سازد. (طالقانی 1382، 2) به علت گستردگی و پیچیدگی موجود در سیستم ها مدیران اطلاعات و متخصصان اطلاعاتی به سیستم های اطلاعاتی معینی سیستم هایی که به کمک ابزارهای رایانه ای و فن آوریهای …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

فساد اداري و شيوه‌هاي كنترل آن

فساد اداري و شيوه‌هاي كنترل آن پژوهشگر: محسن فرهادي نژاد از سلسله مقالات دريافتي در دومين همايش علمي و پژوهشي نظارت و بازرسي در مردادماه 80   چكيده مقاله در اين تحقيق، فساد اداري در مفهوم كلان خود به مجموعة رفتارهاي آن دسته از كاركنان بخش عمومي اطلاق مي‌شود كه در جهت تامين خواسته‌هاي فردي خود، عرف و قوانين پذيرفته شده را ناديده مي‌گيرند. بنابراين فساد اداري طيف گسترده‌اي از رفتارها را شامل مي‌شود. بدنة اصلي اين تحقيق حاصل بررسي گستردة منابع موجود در اين زمينه بوده و نيز نتايج تحقيقات ميداني نگارنده كه در سال جاري انجام پذيرفته در زمينة مهم‌ترين علل و مؤثرترين روشهاي كنترل فساد اداري ارائه شده است. در پايان نيز براساس مدل عرضه و تقاضاي …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...