oror

کروکی های هوشنگ سیحون – فشم

کروکی های هوشنگ سیحون – فشم هوشنگ سیحون معماری کروکی اسکیس

کروکی های هوشنگ سیحون – فشم کروکی های هوشنگ سیحون – فشم فشم. دهکده از میان پرده ای ظریف از درختهای عریان قابل رویت است. تکیه ای بر فراز تپه ای کوچک، مشرف بر خانه های پیرامون خود، گویی چون نگهبان سواره ای روز و شب حراست از دهکده را بعهده دارد. اسکیس کروکی هوشنگ سیحون

توضیحات بیشتر »

کروکی های هوشنگ سیحون – اوشان

کروکی های هوشنگ سیحون – اوشان هوشنگ سیحون معماری کروکی اسکیس

کروکی های هوشنگ سیحون – اوشان کروکی های هوشنگ سیحون – اوشان اوشان. دهکده ای بسیار مشهور بخاطر خنکی هوا و باغهای سایه دارش. جایی که آغوشش در تابستان به ساکنان گرمازده تهران جان می بخشد. با ریزش نخستین برگهای پاییزی، روستا دوباره در خمول و رخوت دیرین خود فرو میرود. اسکیس کروکی هوشنگ سیحون

توضیحات بیشتر »

کروکی های هوشنگ سیحون – راحت آباد

کروکی های هوشنگ سیحون – راحت آباد هوشنگ سیحون معماری کروکی اسکیس

کروکی های هوشنگ سیحون – راحت آباد کروکی های هوشنگ سیحون – راحت آباد راحت آباد. با منظره ای بدیع جوشیده در دامن کوهی جسیم. خانه های درهم فشرده آن کندوی زنبوران عسل را می مانند که گویی گرد هم فراهم امده اند تا یکدیگر را از رنج زندگی و خشم طبیعت مصون نگاهدارند. وجود چندین باغ میوه در مدخل دهکده لطف خاصی بمنظره بخشیده. اسکیس کروکی هوشنگ سیحون

توضیحات بیشتر »

کروکی های هوشنگ سیحون – کلی گون

کروکی های هوشنگ سیحون – کلی گون هوشنگ سیحون معماری کروکی اسکیس

کروکی های هوشنگ سیحون – کلی گون کروکی های هوشنگ سیحون – کلی گون کلی گون. نزدیک تهران و کاملا دور از غوغای شهرنشینی. جائیکه وسایل نقلیه موتوری را بآن راهی نیست. کلی گون از موجودیت خود نگهبانی می کند. تک درختی کهن به تار و پود هستی چنگ پازیده و با ریشه های چنگال گونه خویش (پنجه در سینه خاک فشرده) در برابر وزش باد و فرسایش طبیعی خاک دلیرانه مقاومت می کند. اسکیس کروکی هوشنگ سیحون

توضیحات بیشتر »

کروکی های هوشنگ سیحون – چشم اندازی نزدیک روستای رودک

کروکی های هوشنگ سیحون – چشم اندازی نزدیک روستای رودک هوشنگ سیحون معماری کروکی اسکیس

کروکی های هوشنگ سیحون – چشم اندازی نزدیک روستای رودک کروکی های هوشنگ سیحون – چشم اندازی نزدیک روستای رودک چشم اندازی نزدیک روستای رودک . برنگ خاکستری همیشه لطیف و تازه و پرحاصل. با آوای پرندگان خوش الحان در پگاه و صدای جیرجیرکها در نیمروز. اسکیس کروکی هوشنگ سیحون

توضیحات بیشتر »