دانلود جزوه فیزیک قطعات نیمه رسانا دانشگاه پیام نور

جزوه فیزیک قطعات نیمه رسانا دانشگاه پیام نور که توسط محمدرضا جلالی ندوشن تهیه شده است این درس که از دروس اختیاری کارشناسی فیزیک می‌باشد به دنبال اهدافی از جمله شناخت اصول نیمرسانا، معرفی نیمرساناهای کاربردی و کاربرد نیمه رسانا در فیزیک، صنعت و … است. فهرست مطالب جزوه فیزیک قطعات نیمه رسانا : جامدات چند بلوری جامدات آمورف جامدات بلورين انواع ساختارهای بلورين بلور مکعبی ساده بلور مکعبی مرکز حجمی بلور مکعبی مرکز سطحی ساختار الماسی ساختار کانی روی-سولفيد الکترون‌های رسانش پيوند والانسی رسانش تهيجاه (حفره) انرژی گاف انرژی انواع گاف نوار نيمرسانا انرژی‌های يونش انرژی و چگالی حالت‌ها تابع توزيع چگالی حامل‌ها در تعادل گرمايی np در نيمرسانا قانون اثر جرم تراز فرمی تراکم حفره در نيمرسانای n …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

دانلود مقاله اعاده دادرسی در نظام قضایی

اعاده دادرسی جهات اعاده دادرسی نسبت به احکامی که قطعیت یافته ممکن است به جهات ذیل در خواست اعاده دادرسی شود : 1 – موضوع حکم ، مورد ادعای خواهان نبوده باشد. 2 – حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد . 3 – وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد . 4 – حکم صادره با حکم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن ، که قبلا توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آن که سبب قانونی موجب این مغایرت باشد . 5 – طرف مقابل در خواست کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی به کار برده که در حکم دادگاه موثر بوده است …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

دانلود سامانه ارتباط هوشمند بین خودرویی (پروژه پژوهشی)

پروژه سامانه ارتباط هوشمند بین خودرویی که توسط بهنام رفیعی‌فر و با نظارت پدرام سعیدی‌زند و امیر روحی تهیه شده است گزارش حاضر به معرفی فناوري ارتباطات هوشمند خودرویی و جایگاه آن در صنعت حمل‌ونقل هوشمند می‌پردازد. این فناوري در سالیان اخیر محور تحقیق و توسعه صنعت حمل‌ونقل قرار گرفته و سازمان‌هاي دولتی مسئول، توجه زیادي به توان بالقوه آن در ارتقاي ایمنی و بهبود شرایط ترافیکی نموده‌اند. هدف از تهیه این گزارش معرفی این فناوري براي کارشناسان محترم حمل‌ونقل شهري است تا امکان استفاده از نظرات ارزشمند آنان در زمینه توسعه بومی این فناوري فراهم آید. فهرست مطالب سامانه ارتباط هوشمند بین خودرویی : تعریف کلی سامانه ارتباطات هوشمند خودرویی مروري بر DSRC فناوری CVT چیست و چگونه کار …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

دانلود نقش بازی و فرح‌بخشی در آموزش رفتارهای بهتر شهروندی

پژوهش نقش بازی و فرح‌بخشی در آموزش رفتارهای بهتر شهروندی که توسط سعید رحیمی‌نژاد تحت عنوان گزارش شماره 426 مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران تهیه شده است بازی فعالیت بی نظیریست که آدمی بدون آموزش از دوران کودکی به آن روی می‌آورد. این فعالیت چنان نقش حیاتی در رشد و کسب تجربه انسان دارد که برای آن جایگزینی نمی‌توان یافت. روانشناسان، جامعه‌شناسان و نظریه‌پردازان مختلف درباره ماهیت بازی اظهارنظر کرده‌اند اما تعریف واحدی برای بازی وجود ندارد. آنچه مورد اتفاق است جذابیت و تجربه ناب بازیست. بازی مختص به کودکان نیست بلکه با ماهیت انسان مرتبط است. بزرگسالان نیز از بازی لذت می‌برند و تجربه بی‌زمانی درون آن را طلب می‌کنند. از طرف دیگر، بازی فعالیتی بیهوده نیست؛ انسان …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

دانود جزوه حسابداری پیشرفته 2 دانشگاه پیام نور

جزوه حسابداری پیشرفته 2 دانشگاه پیام نور که توسط علی شفیع‌زاده و براساس کتاب دکتر حسین کرباسی یزدی تهیه شده است ھدف اصلي از گذراندن درس حسابداري پيشرفته ٢ آشنا شدن دانشجويان حسابداري با نحوه تلفيق حساب‌ھاي شركت اصلي و شركت‌ھاي فرعي مي‌باشد. بعد از گذراندن آن، دانشجویان می‌توانند کلیه ثبت‌ھاي حذفي در تلفيق حساب‌ھاي شركت اصلي و شركت‌های فرعی را انجام دهند. امروزه محيط تجارتی اغلب کشورھای جريان در ابعاد وسيعی گسترش و توسعه پيدا کرده و ھر روزه شاھد ھستيم که شرکت‌ھای نوپا و جديدالتاسيس با محصولات نوتری وارد بازار جھانی می‌شوند. ساير شرکت‌ھا در مقابل اين تغييرات موجود ھمواره با اين مشکل مواجه بوده‌اند که برای بقا و دوام خود يا بايد بازار را ترک نمايند و …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...