آرشیو بزرگ و رایگان کتابهای اسلامی بنیاد علمی آموزشی سعید سان – بخش سوم

 10348-f-13930217-nasherin-ketab.htm                                              17-Mar-2020 11:50    7596k         10351-a-13921218-al-amakn.htm                                                    03-Apr-2020 18:21    1028k         10353-a-13921218-alaghtab.htm                                                    22-Mar-2020 19:07     384k         10356-a-13921218-alanvar-alharirat-va-alagmar.htm                                03-Apr-2020 18:21     824k         10358-a-13921218-albaldan.htm                                                    03-Apr-2020 18:21    1624k         10359-a-13921218-aldrualwagheh.htm                                               03-Apr-2020 18:21     776k         10360-a-13921218-alfagh.htm                                                      22-Mar-2020 19:07     476k         10362-a-13921218-aljuhrfinazm.htm                                                22-Mar-2020 19:07     764k         10363-a-13921218-alrasaelsalas.htm                                               22-Mar-2020 19:07     308k         10369-a-13921218-aun-almsaal.htm                                                 22-Mar-2020 19:07     324k         10373-a-13921218-ghanyatalnuzue.htm                                              22-Mar-2020 19:07    1108k         10377-a-13921218-lfvad-altusyh.htm                                               03-Apr-2020 18:21    1700k         10380-a-13921218-safinatalnajat.htm                                              17-Mar-2020 11:50     224k         10383-fa-13930220-mesle-shakhehaye-gilas.htm                                     25-Feb-2020 14:29     168k         10384-a-13921204-vasael-al-shia-j1.htm                                           03-Apr-2020 18:21    1648k         10384-a-13921204-vasael-al-shia-j10.htm                                          03-Apr-2020 18:21    1848k         10384-a-13921204-vasael-al-shia-j11.htm                                          03-Apr-2020 18:21    1760k         10384-a-13921204-vasael-al-shia-j12.htm                                          03-Apr-2020 18:21    1792k         10384-a-13921204-vasael-al-shia-j13.htm                                          03-Apr-2020 18:21    1812k         10384-a-13921204-vasael-al-shia-j14.htm                                          03-Apr-2020 18:21    1932k         10384-a-13921204-vasael-al-shia-j15.htm                                          03-Apr-2020 18:21    1272k         10384-a-13921204-vasael-al-shia-j16.htm                                          03-Apr-2020 18:21    1268k         10384-a-13921204-vasael-al-shia-j17.htm                                          03-Apr-2020 18:21    1496k         10384-a-13921204-vasael-al-shia-j18.htm                                          03-Apr-2020 18:21    1412k         10384-a-13921204-vasael-al-shia-j19.htm                                          03-Apr-2020 18:21    1344k         10384-a-13921204-vasael-al-shia-j2.htm                                           03-Apr-2020 18:21    1856k         10384-a-13921204-vasael-al-shia-j20.htm                                          03-Apr-2020 18:21    1888k         10384-a-13921204-vasael-al-shia-j21.htm                                          03-Apr-2020 18:21    1948k         10384-a-13921204-vasael-al-shia-j22.htm                                          03-Apr-2020 18:21    1516k         10384-a-13921204-vasael-al-shia-j23.htm                                          03-Apr-2020 18:21    1172k        …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

دانلود جزوه اصلاح نباتات – 120 صفحه

Domestication اهلی اولین گام در جهت اصلاح نباتات بوده است . غلات شامل جو، گندم و ارزن اولین گیاهان اهلی شده هستند. بطـور کلـی ترتیب زمانی اهلی شدن گیاهان زراعی را میتوان بدین صورت نشان داد : غـلات ¬ گیاهـان روغنـی و میـوه جـات ¬ گیاهان ریشه اي ¬ گیاهان دارویی، گلها، علوفه اي ها ¬ گیاهان صنعتی . امروزه اصلاح کنندگان نبات بیشتر به ژنهاي مفید توجه می کنند تا به اهلی نمودن گونه هاي وحشی . اصـلاح نباتـات و تکامل ) (Evolutionگیاهان اهلی و وحشی جنبه هاي مشترکی دارند : وجود یا خلق تنوع ) ¬ (Variationانتخاب )گزینش( ¬ Selectionجداسازي فرمهاي جدید براي تثبیـت صـفات Isolation براي تولید گیاهان اهلی از گیاهان وحشی ، 4مسیر پیشنهاد شده است …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

دانلود کتاب نیوتون و فیزیک کلاسیک

دانلود کتاب نیوتون و فیزیک کلاسیک (قدم اول) کتاب نیوتون و فیزیک کلاسیک (قدم اول) نوشته ویلیام رانکین و ترجمه مجتبی سلطانی نیوتون، کسی که در نبوغ از همه انسان ها پیشی گرفت! جان کندیت درباره او می گوید: مجموعه پیوسته ای از تلاش، بردباری، فروتنی، خویشتنداری، نیکوکاری و پارسایی عاری از زنگار پلیدی، قوس و قزح، میزان گردش ماه، شهاب های آسمانی و جزر و مد دائم اقیانوس ها و سیبی که از درخت افتاد، همه و همه نشانه های وجود جهانی واحد هستند که کشف رموز آن را مدیون یک فرد هستیم: ایزاک نیوتون. نیوتون بدون شک درخشان ترین نابغه تمامی اعصار تاریخ است و با این همه هنوز ناشناخته باقی مانده است. کتاب حاضر به توصیف و …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

دانلود جزوه روانشناسی اجتماعی دانشگاه پیام نور

دانلود جزوه روانشناسی اجتماعی دانشگاه پیام نور هدف این درس که از دروس تخصصی رشته علوم تربیتی می باشد، آشنائی دانشجویان با اصول و مفاهیم بنیادی علم روانشناسی اجتماعی و بعضی از مسائل مورد بحث این علم و کاربرد انها در اجتماع است. مطالب این جزوه برگرفته از کتاب دکتر یوسف کریمی می باشد. فهرست مطالب جزوه روانشناسی اجتماعی : گفتار اول : تعریف، تاریخچه و روش های تحقیق در روانشناسی اجتماعی هدف: اشنائی با تعریف و زمینه تاریخی علم روانشناسی اجتماعی و شناخت ویژگی های روش تحقیق در این علم گفتار دوم : نظریه ها در روانشناسی اجتماعی هدف: اشنایی با نظریه های مختلف در روانشناسی اجتماعی و نحوه توجیه پدیده های طبیعی در چهار چوب این نظریه ها …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

دانلود جزوه آموزش BlueJ

دانلود جزوه آموزش BlueJ (محیط توسعه زبان جاوا) جزوه آموزش BlueJ که توسط میکائیل کولینگ در دانشگاه سوترن دانمارک تهیه شده و مهدی شاهدوست به زبان فارسی ترجمه کرده است این آموزش مقدمه ای برای استفاده از محیط برنامه نویسی BlueJ می باشد. BlueJ محیط توسعه جاوا می باشد که به طور ویژه برای آموزش جاوا در سطوح مقدماتی طراحی شده است. این نرم افزار توسط تیم طراحی و پیاده ساز در دانشگاه Deakin شهر ملبورن استرالیا و هم چنین دانشگاه کنت شهر کانتربری انگلستان ایجاد شده است. فهرست مطالب جزوه آموزش BlueJ : فصل ۱: مقدمه درباره BlueJ مطالب پوشش داده شده توسط کتاب و خوانندگان حق تالیف، لیسانس و توزیع مجدد بازتاب و واکنش شما فصل ۲: نصب …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...