دانلود کتابچه اسید سولفوریک و خطرات آن

دانلود کتابچه اسید سولفوریک و خطرات آن کتابچه اسید سولفوریک و خطرات آن توسط مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست در سال ۱۳۸۹ تهیه شده است اسید سولفوریک در قرن نهم توسط شیمیدان ایرانی به نام زکریای رازی کشف شد. اسید سولفوریک اسید معدنی بسیار قوی است. این اسید با هر درصدی در آب حل می شود. اسید سولفوریک در گذشته به نام جوهر گوگرد معروف بوده است. اسید سولفوریک از اکسایش دی اکسید گوگرد در اتاق های سربی طبق روش خاصی تهیه می شود. این اسید جز مواد شیمایی پرمصرف به شمار می رود. این ماده در واکنش های شیمیایی و فرآیندهای تولید سایر ترکیبات، کاربرد فراوانی دارد. عمده ترین استفاده آن در کارخانه های تولید کود شیمیایی، استخراج …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

دانلود استاندارد سقف های مرکب عرشه فولادی

دانلود استاندارد سقف های مرکب عرشه فولادی استاندارد سقف های مرکب عرشه فولادی (Composite steel deck floors) که در سال ۱۳۹۶ تهیه شده است این کتابچه استاندارد شماره شماره ۲۱۹۷۳ سازمان ملی استاندارد ایران است هدف از تدوین این استاندارد، ارائه اصول کلی برای طراحی سقف ها یا دال های مرکب عرشه فولادی در ساختمان ها است. این استاندارد در مورد مصالح، طراحی و اجرای دال های مرکب بتنی – عرشه فولادی که در آن وردق های سرد نورد شده عرشه علاوه بر قالب ماندگار، نقش تسلیح کننده دال برای لنگر مثبت را ایفا می نمایند، کاربرد دارد. در این استاندارد، طراح نهادی است که مسئولیت طراحی سازه شامل دال های مرکب عرشه فولادی را به عهده دارد. سرفصل های …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

دانلود پروژه بررسی عملكرد سيستم زمين برجهای خطوط انتقال در برابر صاعقه

دانلود پروژه بررسی عملكرد سيستم زمين برجهای خطوط انتقال در برابر صاعقه بررسی عملكرد سيستم زمين برجهای خطوط انتقال نيرو در برابر صاعقه هدف پروژه : بهينه سازی سيستم زمين برجهای خطوط انتقال از لحاظ استقامت الکتريکی در برابر صاعقه، جهت افزايش پايداری در شبکه های انتقال   شرح پروژه و مشخصات فنی : با بررسی موضوعی رفتار برجهای خطوط انتقال در برابر اضافه ولتاژهای ناشی از اصابت صاعقه ،با انجام شبيه سازی و محاسبات اضافه ولتاژهای بوجود آمده بر روی شبکه، به نحوة حفاظت برجها توسط سيستم زمين پرداخته می شود.   مراحل انجام پروژه : در اين پروژه پس از بررسی فيزيك صاعقه به تشريح نحوة هدايت الکتريکی خاک پرداخته و سپس با دردست داشتن طرح سيستم زمين …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

دانلود کتابچه مدیریت عمومی با نگرش کاربردی

دانلود کتابچه مدیریت عمومی با نگرش کاربردی کتابچه مدیریت عمومی با نگرش کاربردی نوشته ملیکا ملک آرا، سیروس طاهری باوندپور، محسن صادقی نیه و الهام خورسند برای برخی، مدیریت دانش فقط گرایش مدیریتی زودگذر دیگری است مانند مدیریت بر مبنای هدف و مدیریت کیفیت جامع، علاوه بر این دانش و مدیریت دانش برای برخی صرفاً نام های دیگر ارتباطات و فناوری اطلاعات است. برای برخی دیگر مدیریت دانش تغییر الگویی عمده در تفکر مدیریتی است. این تغییر در اثر تغییر اقتصاد صنعتی به اقتصاد اطلاعاتی حاصل گردیده است. مباحث کتابچه مدیریت عمومی با نگرش کاربردی : مدیریت دانش تاریخچه مدیریت دانش فرآیندهای دانش محور تعقل گرایی در مدیریت فناوری اطلاعات مبانی مدیریت دانش مزیت های مدیریت دانش فراسوی اجرا نوآوری …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

دانلود کتاب در جستجوی هویت شهری همدان

دانلود کتاب در جستجوی هویت شهری همدان کتاب در جستجوی هویت شهری همدان نوشته علی اصغر رحیمیون که در سال ۱۳۹۵ تهیه شده است هویت مقوله ایست بسیار پیچیده که امروزه بسیاری آن را گم شده زندگی ما می دانند وبه دنبال بازگرداندن آن هستند. اما به راستی هویت وهویت شهری به چه معنایند؟ حوزه معانی عام به منظور دریافت مفهوم هویت وابعاد معنایی آن، به ادبیات موجود در این زمینه اشاره می شود و واژه های کلیدی که مترادف با هویت بوده وبا آن در یک حوزه معنایی قرار می گیرند، مورد بحث قرار خواهند گرفت. در این راستا به دو حوزه ادبیات عام (واژه شناسی) وادبیات خاص (معماری وطراحی شهری) گام نهاده می شود. بدین ترتیب که در حوزه …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...