or or

قلمرو اجرای مکانی وزمانی حقوق بشردوستانه دراسلام (دکتر آقایی جنت مکان)

قلمرو اجرای مکانی وزمانی حقوق بشردوستانه دراسلام (دکتر آقایی جنت مکان) بنام خدا قلمرو اجرای مکانی و زمانی حقوق بشر‌دوستانه بین‌المللی تالیف: دکتر حسین آقایی جنت مکان جنگ‌ها تغییر چهره می‌دهند، ولی چهره آسیب‌دیدگان از جنگ‌ها تغییری نمی‌کند. کورنلیو سوماروگا رئیس پیشین کمیته بین‌المللی صلیب سرخ چکیده هنگامی که مخاصمه مسلحانه و درگیری بین‌المللی رخ می‌دهد، مقررات حقوق بشر‌دوستانه بین‌المللی به مرحله اجرا گذارده می‌شوند. در اجرای مقررات حقوق بشر‌دوستانه بین‌المللی دو سوال مهم مطرح می‌شود. اول این که قلمرو جغرافیایی اعمال قواعد حقوق بشر دوستانه بین‌المللی تا کجاست؟ آیا قلمرو حقوق مزبور به مناطق درگیری و نزاع محدود است یا در مناطق دیگر کشورهای درگیر نیز اجرا می‌شوند؟ دوم اینکه، آغاز و پایان اجرای حقوق بشر‌دوستانه بین‌المللی چه زمانی است؟ آیا اجرای حقوق بشر‌دوستانه در پایان جنگ خاتمه می‌یابد یا تا زمان استقرار صلح نیز ادامه دارد. به عبارت دیگر، قلمرو زمانی و مکانی اجرای حقوق بشر‌دوستانه بین‌المللی تا چه حدودی است؟ مقدمه بشر تا بوده همراه جنگ و خونریزی بوده است. از زمان جنگ جهانی اول که پایان جنگ‌ ها نامیده می‌شد تا جنگ جهانی دوم که فاتحان جنگ مژده دادند که دیگر هرگز جنگی به وقوع نخواهد پیوست، تاکنون بیش از 285 درگیری بین المللی و داخلی رخ …

فرهیخته گرامی، برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...