دانلود جزوه زراعت تکمیلی دانشگاه پیام نور

دانلود جزوه زراعت تکمیلی دانشگاه پیام نور

جزوه زراعت تکمیلی دانشگاه پیام نور که توسط دکتر گلثومه عزیزی و دکتر مریم جهانی کندری تهیه شده است

به طور کلی تولید مثل و بقای موجودات زنده به سازگاری آنها به عوامل محیطی بستگی دارد گیاهان زراعی کنونی در واقع همان گیاهان وحشی بوده که در نتیجه انتخاب مصنوعی و فعالیت های زراعی انسان تغییر یافته اند. در حال حاضر گیاهان زراعی به دلیل پیشبرد کیفیت و کمیت، فاقد بخشی از خصوصیات گیاهان وحشی می باشند.

فهرست مطالب جزوه زراعت تکمیلی :

فصل اول: اصول و مبانی زراعت

 • مقدمه
 • زراعت در شرایط تنش های محیطی
 • عوامل موثر بر انتخاب نوع گیاه و نحوه کشت
 • عمق کاشت

فصل دوم: الگوی کاشت و تناوب زراعی

 • الگوی کاشت و تناوب زراعی
 • الگوی تناوبی در مناطق خشک و نیمه خشک
 • برخی مشکلات رایج در الگوهای تناوبی در رابطه با عملکرد
 • مدیریت خطر (ریسک) در زراعت با کمک الگوهای تناوبی
 • الگوی تناوبی مناطق دیم
 • اصول طراحی تناوب
 • مراحل اصلی طراحی تناوب در سیستم های زراعی
 • معیارهای انتخاب گیاهان زراعی در تناوب
 • طراحی مکانی الگوی کشت
 • طراحی زمانی الگوی کشت
 • طراحی عمودی الگوی کشت
 • تراکم کاشت

فصل سوم: تیپ ایده آل گیاه زراعی

 • تیپ ایده آل گیاهان زراعی
 • عوامل بازدارنده روند اصلاحی در تولید تیپ ایده آل
 • تیپ ایده آل برای نظام های زراعی کم نهاده

فصل چهارم: تداخل گیاهی و نقش آن در زراعت

 • تداخل
 • دگرآسیبی
 • آللوکمیکال ها
 • مکانیزم های عمل مواد آللوکمیکال
 • عوامل محیطی موثر بر آزاد شدن مواد آللوکمیکال از گیاه
 • نور
 • تنش خشکی
 • تنش عناصر غذایی
 • درجه حرارت
 • آفات و بیماری ها
 • دگرآسیبی در گیاه زراعی و علفهای هرز
 • دگرآسیبی در مدیریت علفهای هرز
 • بقایای گیاه دگرآسیب و کنترل علفهای هرز
 • رقابت
 • تاثیر رقابت بر جوامع گیاهی
 • تعیین تراکم مطلوب
 • عوامل موثر بر تراکم مطلوب
 • میزان بذر در هکتار
 • توزیع بوته
 • آرایش کاشت

فصل پنجم: مدیریت آفات و بیماری های گیاهی

 • مدیریت آفات و بیماری ها
 • مدیریت علفهای هرز
 • استراتژیهای کنترل بیولوژیکی علف های هرز
 • کنترل بیولوژیکی علف کش های زیستی
 • مدیریت تلفیقی آفات و علفهای هرز
 • کنترل شیمیایی
 • بانک بذر
 • نمونه برداری از بانک بذرجهت بررسی آن

فصل ششم: روش های نوین در به زراعی محصولات کشاورزی

 • چندکشتی
 • ساختارهای آزمایشی در کشتهای مخلوط
 • تاثیر الگوهای کشت چندگانه بر تنوع زیستی بوم نظامهای زراعی
 • تاثیر الگوهای کشت چندگانه بر تنوع علفهای هرز
 • تاثیر الگوهای کاشت چندگانه برتنوع حشرات و ریزموجودات
 • شاخصهای کشت مخلوط
 • شاخص تمایز نیچ
 • حالات مختلف روابط در کشت مخلوط
 • جنگل زراعی
 • کشاورزی پایدار
 • تاریخچه و مفاهیم کشاورزی پایدار
 • مقایسه کشاورزی رایج و پایدار
 • کشاورزی دقیق
 • فناوری های مورد استفاده در کشاورزی دقیق
 • مدیریت خاک در کشاورزی دقیق
 • پهنه بندی خصوصیات خاک
 • مدیریت آب در کشاورزی دقیق
 • مدیریت علف های هرز در کشاورزی دقیق
 • پاشش لکه ای علف کشها
 • تخمین عملکرد و تهیه نقشه های عملکرد محصولات زراعی در کشاورزی دقیق
 • پایش عملکرد

فصل هفتم: متداول کردن کشت گیاهان فراموش شده و گیاهان جدید

 • اهمیت گیاهان جدید و فراموش شده
 • طبقه بندی گیاهان زراعی
 • رهیافت ها برای توسعه و تکامل گیاهان جدید
 • معرفی برخی گیاهان جدید، فراموش شده و کمتر استفاده شده
 • گیاهان روغنی
 • گیاهان لیفی
 • گیاهان صنعتی

فصل هشتم: تغییر اقلیم و تأثیر آن بر کشاورزی

 • تولید و تصاعد متان از مزارع برنج
 • تاثیر تغییر اقلیم بر روابط آبی در گیاه
 • تاثیر تغییر اقلیم بر فتوسنتز
 • تاثیر تغییر اقلیم بر تجمع بیوماس
 • تاثیر تغییر اقلیم بر نحوه تخصیص
 • تاثیر تغییر اقلیم بر تنفس
 • تاثیر تغییر اقلیم بر ترکیبات گیاه
 • تاثیر تغییر اقلیم بر سرعت رشد محصولات زراعی
 • تاثیر تغییر اقلیم بر فصل رشد
 • وضعیت عملکرد گیاهان زراعی تحت اقلیم آینده در ایران
 • تغییر در پهنه های اکولوژیکی فعلی و توزیع پوششهای گیاهی
 • تاثیر تغییر اقلیم بررقابت علف های هرز
 • تاثیر تغییر اقلیم بر شیوع آفات

فصل نهم: مروری بر خصوصیات زراعی چندگونه زراعی صنعتی، علوفه ای و غلات

 • گیاهان صنعتی
 • کلزا
 • چغندرقند
 • نیشکر
 • غلات مهم
 • گندم
 • برنج
 • ذرت
 • گیاهان علوفه ای مهم
 • یونجه
 • شبدر
 • ذرت خوشه ای یا سورگوم
فرمت فایل: Pdf
تعداد صفحات: 183
حجم: 7.33 مگابایت
69,000 ریال – خرید


سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.