دانلود جزوه معماری جهان ۱ و ۲ دانشگاه بهشتی


دانلود جزوه معماری جهان ۱ و ۲ دانشگاه بهشتی

جزوه معماری جهان ۱ و ۲ دانشگاه شهید بهشتی که توسط دکتر لادن اعتضادی تهیه شده است و از منابع مهم کنکور ارشد می باشد

هدف از این درس آشنایی با آثار جاودانه معماری جهان به قصد کشف حاکم بر اصول خلق فضا در آنها در جهت به دست آوردن ابزار مناسب برای فعالیت در زمینه معماری است و در واقع به دنبال شناخت الفبای معماری است. این دو جزوه تایپ شده از منابع مهم برای کنکور کارشناسی ارشد معماری می باشد.

الفبای معماری عناصر تشکیل دهنده فرم و فضا و ابزار حساس معماری هستند که در مقابل عملکردگرایی محض، شناخت آنها، هدف اصلی است. چرا که سودمندی و عملکردگرایی تابع زمان و مکان و زودگذر است ولی آنچه خارج از زمان و مکان به فرم و فضا مفهوم می بخشد، راز جاودانگی یک اثر و جهانی بودن آن را در خود دارد.

فهرست مطالب جزوه معماری جهان ۱ و ۲ :

معماری جهان ۱ :

این جزوه PDF که شامل ۱۳۸ صفحه می باشد شامل مباحث مختلفی از جمله موارد زیر می باشد:

 • انواع فضا
 • برخی عناصر تعریف کننده فضا
 • ادراک و احساس فضا
 • تأثیرات حسی فضا
 • هنر غارنشینان
 • عصر دیرینه سنگی
 • عصر میان سنگی
 • عصر نوسنگی
 • معماری در عصر نوسنگی
 • نخستین زیستگاه ها در عصر نوسنگی
 • مصر
 • معماری و هنر مصر
 • فضا و ارزیابی آن در معماری مصری
 • تمدن اژه ای
 • معماری و هنر یونان
 • آکروپولیس آتن
 • دوران هلنی
 • معماری هلنی
 • هنر اتروریایی (اتروسک)
 • معماری اتروسک
 • هنر رومی
 • معماری رومی
 • رم باستان
 • معماری آغاز مسیحیت
 • معماری و هنر رومانسک
 • قرون وسطی
 • رواح سبک رومانسک
 • اروپای قرون وسطی – معماری کارولنژی (معماری رمانسک و معماری گوتیک)

معماری جهان ۲ :

این جزوه PDF که شامل ۱۷۹ صفحه می باشد شامل مباحث مختلفی از جمله موارد زیر می باشد:

 • رنسانس
 • مجسمه سازی دوران رنسانس
 • باروک
 • معماری قرن نوزدهم (معماری آغاز عصر صنعت)
 • معماری ژاپن
 • مقدمه و آشنایی با تمدن ژاپن
 • مذهب، فرهنگ و شهرنشینی ژاپن
 • قدرت شوگون ها
 • ویژگی های شهرهای ژاپنی
 • Hiroba در معماری و شهرسازی مدرن
 • ذن و معماری ژاپن
 • معابد شینتو کهن
 • دوره های مهم تاریخی ژاپن
 • معماری ژاپنی
 • تمدن چین
 • دوره های تاریخی و سلسله چینی
 • شهر و شهرنشینی چین
 • فلسفه و مذهب چینی
 • آشنایی با معماری چین
 • معماری چینی
 • اصول طراحی شهری چین
 • شبه قاره هند
 • اقوام شبه قاره هند
 • تمدن و تفکر هند
 • آغاز جهان و پیدایش خدایان
 • نقش اساطیر در هنر و معماری هندی
توجه: این فایل داری واتر مارک می باشد.
حجم: 74.3 مگابایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *