دانلود پاورپوینت بندورا درباره یادگیری چه می گوید؟

دانلود پاورپوینت بندورا درباره یادگیری چه می گوید؟

  یادگیری مشاهده ای :

انسان ها از راه مشاهده ی انسان های دیگر می آموزند.

تعبیر از مفهوم آموزش و پرورش :

انتخاب بهترین سرمشق ها یا الگوها برای ارائه به شاگردان به این منظور که ویژگی های این سرمشق ها مورد مشاهده و تقلید قراربگیرند.

با این فرض که یک تمایل طبیعی در انسان ها برای تقلید آنچه در دیگران مشاهده می کنند وجود دارد.(تبیین فطرت گرایانه)

 

ادوارد ثرندایک :

یک گربه را در جعبه ی معما و گربه ی دیگری را در قفس مجاور آن قرار داد.گربه ی داخل جعبه ی معما قبلا آموخته بود که چگونه خود را آزاد سازد.گربه ی دوم باید این گربه را مشاهده می کرد تا از آن طریق پاسخ گریز را یاد بگیرد. اما وقتی که ثرندایک این گربه را در جعبه ی معما

قرار داد پاسخ گریز را انجام نداد.

لازم بود که این گربه تمامی مراحل کوشش و خطایی را که گربه ی اول

برای یادگیری گریز از جعبه طی کرده بود انجام دهد تا این که یاد بگیرد چگونه خود را از قفس آزاد سازد.

 

ثرندایک :

در تجارب من با این حیوان ها چیزی یافت نشد… که فرضیه ی وجود یک توانایی کلی در حیوان ها برای یادگیری  اعمال حیوان های دیگر را تایید کند.

واتسون پژوهش های ثرندایک با میمون ها را تکرار کرد و او هم هیچ گونه گواهی برای یادگیری مشاهده ای نیافت.

 

ثرندایک و واتسون

هر دو نتیجه گرفتند که یادگیری تنها از راه تجربه ی مستقیم صورت می پذیرد نه از راه تجربه ی غیرمستقیم یا تجربه ی جانشینی.

یادگیری در نتیجه ی تعامل شخص یادگیرنده با محیط انجام می شود ، نه بر اثر مشاهده ی تعامل کس دیگری با محیط خودش.

 

تبیین میلر و دلارد از یادگیری مشاهده ای :

—یک ارگانیسم می تواند با مشاهده ی فعالیت ارگانیسمی دیگر یاد بگیرد.

اگر رفتار تقلیدی تقویت بشود ، مانند هر یادگیری دیگری  نیرومند خواهد شد.

رفتار تقلیدی را به سه نوع تقسیم کرده اند :

1- رفتار یکسان : وقتی رخ می دهد که دو نفر یا بیشتر به یک موقعیت به طور یکسان پاسخ دهند.

2- رفتارنسخه برداری کردن (کپی کردن) : شامل هدایت رفتار یک شخص به وسیله ی شخصی دیگر است.

3- رفتارجورشده ی وابسته :  رفتاری است که در آن یک مشاهده گر برای تکرار کورکورانه ی اعمال یک سرمشق یا الگو تقویت می شود.

سایر یافته های میلر و دلارد :

ü تقلید می تواند به صورت عادت درآید. میلر و دالرد این تمایل آموخته شده برای تقلید رفتار افراد را تقلید تعمیم یافته نامیده اند.

üاگر پاسخ های تقلیدی داده نشوند و تقویت نگردند ، یادگیری صورت نخواهد گرفت. برای آن ها یادگیری تقلیدی حاصل مشاهده ، پاسخ دهی آشکار و تقویت است.

ü  میلر و دالرد نیز مانند اسلاف خود دریافتند که ارگانیسم ها از مشاهده ی صرف چیز ها یاد نمی گیرند.

 

فرمت فایل: Powerpoint (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 46
حجم: 544 کیلوبایت
35,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.