دانلود تعیین رابطه بهره¬وری نیروی انسانی و سرمایه بر تقسیم سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران


چکیده

در این تحقیق رابطه بین سیاست تقسیم سود سهام با بهره­وری را موردبررسی قرار داده­ایم. تحقیق موردنظر از جهت هدف، یک تحقیق کاربردی است. ازلحاظ نوع طرح تحقیق به جهت تکیه بر اطلاعات تاریخی، پس­رویدادی است و روش استنتاج آن استقرایی و از نوع همبستگی می­باشد.

تحقیق حاضر شامل یک فرضیه اصلی و دو فرضیه فرعی می­باشد. جامعه مطالعاتی پژوهش حاضر شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی یک دوره پنج‌ساله (سال‌های1392-1388) می­باشد. درنهایت با توجه به محدودیت­های تحقیق اطلاعات مربوط به 94 شرکت جمع­آوری گردید و سپس با استفاده از جدول مورگان تعداد 75 شرکت به روش نمونه­گیری تصادفی ساده انتخاب گردید.

جهت مستند­سازی نتایج تجزیه‌وتحلیل آماری و ارائه راه‌حل­های نهایی، محقق از شیوه آماری با استفاده از نرم­افزارهای SPSS و Eviews اقدام به تجزیه‌وتحلیل سؤالات و فرضیات نموده است.

فرضیه­های تحقیق با استفاده از رگرسیون­های چندگانه خطی دومتغیره و چند متغیره و آزمون‌های F و t تحلیل‌شده‌اند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه­ها نشان می‌دهد که: بین سیاست تقسیم سود و بهره­وری رابطه معناداری وجود دارد و همچنین بین سیاست تقسیم سود و بهره­وری نیروی انسانی رابطه معناداری وجود دارد ولی بین سیاست تقسیم سود و بهره­وری سرمایه رابطه معناداری وجود ندارد.

 

واژه‌های کلیدی:سیاست تقسیم سود، بهره­وری سرمایه، بهره­وری نیروی انسانی، اندازه شرکت

1-1   مقدمه

بهره­وری مفهومی جامع و کلی است که افزایش آن به‌عنوان یک ضرورت، ارتقای سطح زندگی، رفاه بیشتر، آرامش و آسایش انسان­ها مطرح و هدف اساسی برای همه­ی کشورهای جهان محسوب می­شود. در دنیای امروز ارتقای بهره­وری یکی از اولویت‌های ملی هر کشور به‌حساب می­آید زیرا ادامه حیات اقتصادی و بهبود سطح زندگی افراد یک جامعه، وابسته به ارتقای بهره­وری است. در بحث کلان کشور افزایش یا رشد بهره­وری منجر به افزایش رشد اقتصادی، کنترل نرخ تورم، افزایش قدرت رقابت اقتصادی، افزایش درآمد سرانه، کاهش هزینه­ها و افزایش تولید ناخالص داخلی و… می­شود و چون تولید ناخالص داخلی تقسیم‌بر جمعیت کشور بیانگر درآمد سرانه است لذا بهبود بهره­وری منجر به افزایش ثروت تقسیم‌شده بین افراد جامعه خواهد شد.

امروزه با توجه به محدودیت عوامل مختلف تولید، نیاز حیاتی به بهره­وری فزون­تر، چه در کشورهای توسعه‌یافته و چه در کشورهای درحال‌توسعه دارد. کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی در نظام‌های مختلف عملاً به نحوی یکسان اهمیت موضوع افزایش بهره­وری را مورد تأکید قرار داده‌اند.

کلارک[1] (1938) سطح زندگی بالای مردم آمریکا را ثمره مستقیم بهره­وری بیشتر اقتصادی آمریکا می‌داند. استاینر و گلدنر[2] (1982) عنوان می­کنند که رویای زحمتکشان جهان، یعنی دستمزد بیشتر و ساعات کار کمتر با افزایش بهره­وری تحقق‌پذیر می­باشد.

موضوع بهره­وری برای اولین بار در برنامه دوم و در قالب تبصره 35 موردتوجه قرار گرفت. در برنامه سوم توسعه اقتصادی ایران هدف مشخصی برای بهره­وری در نظر گرفته نشد. در برنامه چهارم توسعه اقتصادی کشور به مقوله بهره­وری توجه خاص معطوف گردید و اهداف کلی معینی برای ارتقای آن در نظر گرفته شد (ولی زاده زنوز، پروین، 1384). افزایش بهره­وری نه تنها به مفهوم استفاده مطلوب از منبع است. بلکه به ایجاد موازنه­ی بهتر میان ساختارهای اقتصادی اجتماعی و سیاسی در جامعه کمک می­کند.

همچنین یکی از مباحث مطرح در مدیریت مالی، تقسیم سود است. اخبار مربوطه به تقسیم سود و تغییرات سود تقسیمی نسبت به سال­های گذشته برای سهامداران اهمیت بسزایی دارد. به‌طوری‌که دراین‌ارتباط تئوری­ها و دیدگاه­های زیادی مطرح‌شده است. به عبارتی تغییر خطی مشی تقسیم سود شرکت به سهامداران و سرمایه­گذاران پیام می‌دهد که وضعیت مالی شرکت چگونه است. (سعیدی، علی، کیهان، 1388)

1-2     بیان مسئله

از بدو خلقت تاکنون، بشر همواره درصدد این بوده است که (با توجه به محدودیت­های خاص زمان و مکان خود) از منابع در دسترس حداکثر استفاده را بنماید. از هزاران سال پیش که نخستین تمدن­ها در بین‌النهرین شکل گرفت تا قرن 18 میلادی که ریاضیات به کمک بشر شتافت و امروزه که ربات­های هوشمند جای انسان را در کارهای سخت و خشن گرفته­اند. همواره تلاش بر این بوده تا حداکثر بهره­وری از منابع، حاصل شود؛ بنابراین بهره­وری عمری به قدرت طول تاریخ دارد.

با توجه به تعاریف مختلف بهره­وری از دیدگاه‌های مختلف و به یک اعتبار، بهره­وری را می‌توان به دو نوع تقسیم کرد:

الف: بهره­وری جزئی.

ب: بهره­وری کل

بهره­وری جزئی یک نهاده عبارت از نسبت ستاده به مقدار آن نهاده است و بهره­وری کل نسبت ستاده به مجموع نهاده­های به‌کاررفته در تولید است. بهره­وری جزئی به دودسته بهره­وری سرمایه و بهره­وری نیروی کار تقسیم می­شود. بهره­وری جزئی نیروی کار شاخص اندازه­گیری میزان محصول تولیدشده‌ی هر واحد از نیروی کار به‌طور متوسط است؛ به‌عبارت‌دیگر بهره­وری نیروی کار می­تواند تقریب خوبی برای بهره­وری کل عوامل تولید نیز باشد؛ اما باید توجه کرد که بهره­وری نیروی کار به اندازه­گیری تغییرات تکنولوژی، سرمایه­­گذاری، ظرفیت تولید، تخصص و مهارت افراد و مدیریت نمی­پردازد. (زراء نژاد، منصور، قنادی، بهروز،1384).

سیاست تقسیم سود هم یکی از بحث‌برانگیزترین مباحث مالی است. الگوهای نظری متضاد که گاها فاقد پشتوانه قوی تجربی هستند، به دنبال توضیح سیاست­های تقسیم سود شرکت می­باشند. (frankfurter & wood 2002)

تقسیم سود از دو جنبه بسیار مهم، قابل‌بحث است. ازیک‌طرف عاملی اثرگذار بر سرمایه­گذاری­های پیش روی شرکت­هاست. تقسیم سود موجب کاهش منابع داخلی و افزایش نیاز به منابع مالی خارجی می­شود. از طرف دیگر بسیاری از سهامداران شرکت خواهان تقسیم سود نقدی هستند. ازاین‌رو مدیران باهدف حداکثر کردن ثروت همواره باید بین علایق مختلف آنان و فرصت­های سود­آور سرمایه­گذاری تعادل برقرار کنند. (مهرانی و تالانه، 1377)

در ادبیات اقتصادی، بهره­وری کل به مقدار محصول به‌دست‌آمده از مقدار خاصی از نهاده­ها گفته می­شود. اهمیت موضوع موردمطالعه در این است که بهره­وری یکی از دو منبع اساسی دستیابی به درآمد بیشتر است. منبع دیگر در این رابطه، پس­انداز است که امکان به‌کارگیری نهاده­های بیشتر را فراهم می­کند. (مجاوریان، مجتبی، 1382)

1 . clark

2 . steiner & goldner

 

فهرست مطالب

فصل اول:کلیات تحقیق

1-1 مقدمه  2

1-2 بیان مسئله. 3

1-3 اهداف تحقيق.. 10

1-4 سؤالات تحقیق.. 10

1-5 فرضيه‏هاي تحقیق.. 10

1-6 تعريف عملیاتی متغیرها واژه‏ها 11

1-7 روش تحقیق.. 12

1-8 قلمرو تحقیق.. 12

1-9 ساختار تحقیق.. 13

فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1 مقدمه  15

2-2 بهره­وری   15

2-2-1 بهره­وری و تعاریف آن. 15

2-2-2 اهمیت بهره­وری.. 18

2-2-3 سطوح بهره­وری.. 19

2-2-4 چرخه مدیریت بهبود بهره­وری.. 22

2-2-5 روش­های مختلف محاسبهی بهره­وری.. 23

2-2-6 شاخص­های بهره­وری کلی عوامل تولید. 26

2-2-7 مدل بهره­وری.. 27

2-2-8 تفاوت بهره­وری با تولید. 27

2-3 تقسیم سود. 28

2-3-1 سياستهاي تقسيم سود. 28

2-3-1-1 سياست تقسيم سود منظم. 30

2-3-1-2 سياست تقسيم سود نامنظم. 37

2-3-1-3 سياست تقسيم سود باقيمانده 38

2-3-2 اهداف سياست تقسيم سود. 40

2-3-3 سياست تقسيم سود سهام و تأمين مالي داخلي.. 42

2-3-4 روش­هاي تقسيم سود. 42

2-3-4-1 تقسيم سود نقدي.. 42

2-3-4-2 تقسيم مبلغ ثابت و معيني بين سهامداران. 42

2-3-5 محدوديت­ها و عوامل كنترل كننده مؤثر بر سياست تقسيم سود. 45

2-4 پیشینه تحقیق.. 45

2-4-1 پژوهش­های داخلی.. 45

2-4-2 پژوهش­های خارجی.. 51

فصل سوم:روش اجرای تحقیق

3-1 مقدمه  59

3-2 روش کلی تحقیق.. 59

3-3 جامعه آماری.. 60

3-4 نمونه آماری.. 61

3-4-1 حجم نمونه و کفایت آن. 62

3-4-2 روش نمونه­گیری و دلیل انتخاب… 62

3-5 روش گردآوری داده­ها 62

3-6 ابزار گردآوری داده­ها 63

3-7 روش‌ها و ابزار تجزیه‌وتحلیل داده‏ها 63

3-7-1 مدل تحقیق.. 64

3-7-1-1 مدل ریاضی تحقیق.. 65

3-7-1-2 تعریف متغیرها 65

3-7-1-3 نحوه اندازه­گیری متغیرها 65

3-7-1-4 دسته­بندی متغیرها 66

3-7-1-5 رابطه بین متغیرها 67

3-7-1-6 اندازه­گیری رابطه. 67

3-7-2 نرم­افزارها 67

فصل چهارم:بیان یافته­ها

4-1 مقدمه  69

4-2 توصیف جامعه و نمونه آماری.. 70

4-3 توصیف یافته‌ها 71

4-4 تحلیل یافته­ها 72

4-4-1 تحلیل پیش‌فرض‌های رگرسیون. 72

442 تحلیل روابط بین متغیرها 82

4421 رابطه بین بهره­وری نیروی کار و تقسیم سود. 82

4422 رابطه بین بهره­وری سرمایه و تقسیم سود. 94

4423 رابطه بین بهره­وری نیروی کار و بهره­وری سرمایه و تقسیم سود. 102

فصل پنجم:تلخیص،نتیجه‌گیری و پیشنهادها

5-1 مقدمه  116

5-2 خلاصه پژوهش…. 116

5-3 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه طبق شرایط متغیرها 118

5-4 نتیجه­گیری کلی.. 121

5-5 پیشنهادها 122

5-5-1 پیشنهادهای کاربردی بر مبنای نتایج تحقیق.. 122

5-5-2 پیشنهادهای کاربردی بر مبنای تحقیقات آتی.. 124

5-6 محدودیت­های پژوهش…. 124

پیوست‌ها:

پیوست الف:نام شرکت‌های جامعه آماری.. 127

پیوست ب:خروجی های نرم افزار SPSS و Eviews. 128

منابع و مأخذ:

منابع فارسي 135

منابع لاتین.. 138

منابع اینترنتی.. 139

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 157
حجم: 2.86 مگابایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *