دانلود کتاب مفاهیم شی گرایی در فرآیند توسعه سیستم های کاربردی

دانلود کتاب مفاهیم شی گرایی در فرآیند توسعه سیستم های کاربردی

کتاب مفاهیم شی گرایی در فرآیند توسعه سیستم های کاربردی که توسط ابراهیم معدنچیان ترجمه و تنظیم شده است

توسعه سیستم های کاربردی همواره در چهارچوب متدولوژی و بر پایه رویکردهای مشخصی صورت گرفته است. این رویکردها متناسب با ضرورت جامعیت سسیستم ها و پیچیده تر شدن فعالیت های توسعه، به طور مداوم در حال تحول و بهبود بوده و با تکامل فناوری اطلاعاتی، ابزارهای مختلفی را در اختیاز دست اندرکاران توسعه سیستم ها قرار داده اند. رویکرد شی گرا از آخرین دستاوردهای این عرصه است که مورد استفاده تحلیل گران، طراحان و تدوین کنندگان سیستم های رایانه قرار گرفته است.

فهرست مطالب کتاب مفاهیم شی گرایی :

فصل اول: شی گرایی

 • شی گرایی چیست؟
 • تفاوت رویکردهای شی گرایی و ساخت یافته
 • روند تکامل رویکرد شی گرایی
 • مزایای رویکرد شی گرایی

فصل دوم: شی چیست؟

 • دلیل تمرکز بر روی اشیا
 • شی در سیستم های رایانه ای
 • انواع اشیا در سیستم های رایانه ای
 • رابط های کاربران
 • اشیا محیط عملیاتی
 • اشیا مربوط به کار
 • اشیا از نوع مستندات
 • اشیا چندرسانه ای
 • اشیا زمینه یا حوزه کار

فصل سوم: اهمیت فکر شی

 • نیاز به تغییر شیوه تفکر
 • فنونی برای تغییر شیوه تفکر

فصل چهارم: مفاهیم اساسی شی گرایی

 • کلاس و شی
 • مولفه های یک کلاس
 • روابط اشیا
 • رابطه های کل – جز
 • متدها یا خدمات یک کلاس
 • لفافه بندی مولفه ها و خدمات
 • پیام ها و پیام رسانی
 • چندریختی
 • توارث و سلسله مراتب طبقه بندی

فصل پنجم: مدل ها و نمادگذاری ها

 • مدل ها و توسعه سیستم
 • مدل نیازمندی ها و مدل طراحی
 • مدل های گرافیکی نیازمندی ها
 • مدل های قابلیت سیستم و مدل های پویای زمان اجرا
 • مدل کلاس و شی
 • سلسله مراتب طبقه بندی
 • روابط اشیا
 • پیام ها
 • دسته ها یا موضوعات
 • مدل های رفتاری
 • مدل های فرآیندی

فصل ششم: آشنایی با مدل های ساده نیازمندی ها در رویکرد شی گرا

 • سیستمی با یک کلاس از اشیا
 • کلاسی با یک خدمت ویژه
 • دو کلاس و یک پیام
 • مقایسه مدل شی با نمودار جریان داده ها

فصل هفتم: آشنایی با مدل های پیچیده تر نیازمندی ها

 • سیستمی با یک سلسله مراتب طبقه بندی
 • استخدام یک پزشک در یک کلینیک
 • اضافه شدن بیمار جدید وارده به کلینیک
 • ارتباط یک سلسله مراتب طبقه بندی با یک کلاس دیگر
 • یک سلسله مراتب طبقه بندی
 • طبقه بندی با استفاده از ویژگی چند ارثی
 • سلسله مراتب کل – جز
 • یک سلسله مراتب پیچیده تر کل – جز
 • خرید یک مجموعه قایق برای کرایه دادن توسط فروشگاه

فصل هشتم: توسعه سیستم در چرخه زندگی شی گرا

 • مروری بر چرخه های توسعه سیستم
 • تلفیق مراحل چرخه های توسعه متداول و چرخه توسعه شی گرا
 • تجزیه و تحلیل شی گرا
 • طراحی شی گرا
 • پیاده سازی شی گرا
 • نیاز به متدولوژی شی گرای توسعه سیستم

فصل نهم: آشنایی با فرآیند تجزیه و تحلیل شی گرا

 • مروری بر فرآیند تجزیه و تحلیل شی گرا
 • تعریف نیازمندی ها
 • ساختن مدل
 • یافتن اشیا و کلاس ها
 • رویدادهای کلیدی و موارد کاربرد اشیا
 • رویداد اصلی (مشتری چیزی را کرایه می کند)
 • سلسله مراتب طبقه بندی
 • سلسله مراتب کل – جز
 • شناسایی و تعیین مولفه ها
 • شناسایی و تعیین سایر روابط بین اشیا
 • تعیین خدمات و پیام ها
 • شناسایی رفتارهای وابسته به زمان
 • تعیین دسته ها یا موضوعات
 • تدوین نهایی گزارش تجزیه و تحلیل

فصل دهم: طراحی شی گرا

 • اجزا طراحی
 • طراحی رابط گرافیکی کاربر
 • طراحی اضافات سناریوها یا موارد کاربرد
 • طراحی ساختار کلی سیستم

فصل یازدهم: ابزارهای توسعه شی گرا

 • زبان های برنامه نویسی شی گرا
 • زبان برنامه نویسی C++
 • زبان برنامه نویسی Smalltalk
 • کوبال شی گرا
 • انتخاب یک زبان برای توسعه سیستم های اطلاعاتی
 • مدیریت بانک اطلاعاتی شی گرا
 • سیستم های مدیریت بانک اطلاعاتی
 • مسائل بانک های اطلاعاتی رابطه ای
 • نگرش رابطه ای به اشیا
 • توسعه شی گرا در بانک های اطلاعاتی رابطه ای
 • بانک های اطلاعاتی شی گرا
 • ابزارهای CASE برای توسعه شی گرا
 • الزامات CASE های شی گرا

فصل دوازدهم: متدولوژی شی گرا

 • متدولوژی توسعه سیستم
 • متدولوژی شی گرای موجودی
 • متدولوژی کد و یوردن
 • متدولوژی بوش
 • تهیه مدل شی
 • متدولوژی شی گرای مهندسی اطلاعات
 • متدولوژی مهندسی اطلاعات

فصل سیزدهم: روند توسعه شی گرا

 • منافع توسعه شی گرا
 • بهره وری
 • نگهداشت پذیری و کیفیت
 • قابلیت توسعه
 • مسائل رویکرد شی گرا
 • به خدمت گرفتن رویکرد شی گرا
فرمت فایل: Pdf
تعداد صفحات: 195
حجم: 17.1 مگابایت
55,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.