دانلود بررسي ارتباط آموزشهاي فني و حرفه اي رسمي (بخش صنعت) با نيازهاي بازار كار از ديدگاه مديران صنايع


OnPlay تمامی آموزش های غیر رایگان اساتید سطح اینترنت را به رایگان تماشا کنید

بررسي ارتباط آموزشهاي فني و حرفه اي رسمي (بخش صنعت) با نيازهاي بازار كار از ديدگاه مديران صنايع مناطق 9 و 10 شهر تهران در سال 83-1382

 

چكيده تحقيق:

بررسي ارتباط آموزشهاي فني و حرفه اي رسمي (رشته هاي الكترونيك، الكتروتكنيك) با نيازهاي بازار كار از نظر مديران صنايع (مديران ردة مياني شامل مديران فني، توليد و آموزش) كارخانه ها و مؤسسات مرتبط، در مناطق 9 و 10 شهر تهران، عنوان پژوهش حاضر مي باشد كه هدف اصلي آن تعيين ميزان ارتباط آموزشهاي فني و حرفه اي رسمي (رشته هاي الكترونيك و الكتروتكنيك) با دانش ها و مهارتهاي مورد نياز مديران صنايع در بازار بوده است.

در اين پژوهش از آمار توصيفي همچون ميانگين، انحراف استاندارد، و درصد و همچنين از آمار استنباطي همچون آزمون T تك نمونه اي، جهت پاسخگوئي به سؤالات تحقيق استفاده شده است. همچنين جمع آوري اطلاعات از طريق پرسشنامة محقق ساخته صورت گرفته است.

به طور كلي، نتايج بدست آمده حاصل از اين پژوهش به شرح زير مي باشد:

– دانش فارغ التحصيلان هنرستانهاي فني و حرفه اي رسمي (رشته هاي الكترونيك و الكتروتكنيك) از نظر مديران صنايع در مناطق 9 و 10 شهر تهران در حد متوسط مي باشد.

  • مهارت فارغ التحصيلان هنرستانهاي فني و حرفه اي رسمي (رشته هاي الكترونيك و الكتروتكنيك) از نظر مديران صنايع در مناطق 9 و 10 شهر تهران در حد متوسط مي باشد.
  • مديران صنايع (مديران فني، توليد و آموزش) كارخانه ها و مؤسسات مرتبط در مناطق 9 و 10 شهر تهران، نسبت به برنامه هاي آموزشي مراكز آموزش فني و حرفه اي رسمي، شناخت كمي دارند.
  • مديران صنايع، ميزان قابليت مهارتهاي آموزشي فارغ التحصيلان مراكز فني و حرفه اي رسمي (رشته هاي الكترونيك و الكتروتكنيك) را با پيشرفتهاي فناوري كم برآورد مي كنند.
  • مديران صنايع (مديران فني، توليد و آموزش) كارخانه ها و مؤسسات مرتبط در مناطق 9 و 10 شهر تهران، مهارت داشتن فارغ التحصيلان هنرستانهاي فني و حرفه اي (رشته هاي الكترونيك و الكتروتكنيك) در فناوري اطلاعات و ازتباطات (ICT) را انطباق بيشتر دانش و مهارت تخصصي آنها با نيازهاي بازار كار را بيشتر از زياد برآورد كرده اند.

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه
فصل اول: كليات تحقيق  
مقدمه 2
بيان مسئله 5
اهميت و ضرورت پژوهش 6
اهداف تحقيق 7
سؤالات تحقيق 8
تعاريف عملياتي واژه ها 11
فصل دوم: مطالعه منابع مربوط به موضوع تحقيق  
مقدمه 13
مفهوم رشد و توسعة اقتصادي 14
عوامل توسعه اقتصادي 15
نقش منابع انساني در توسعة اقتصادي 15
آموزش 18
تعريف آموزش و پرورش 20
مفهوم برنامه ريزي آموزشي 23
جايگاه نيازسنجي در برنامه ريزي آموزشي 24
نيازسنجي آموزشي 27
مفهوم نياز 29
منابع نيازهاي آموزشي 30
انواع نيازسنجي 32
كار 34
عرضة نيروي كار 37
بازار كار 38
نياز بازار كار 39
مسايل موجود در ارتباط نظام آموزشي و بازار كار 44
ضرورت تحكيم پيوند نظام آموزشي و بازار كار 48
تعاريف آموزش فني و حرفه اي 49
رويكردهاي عمده در آموزش فني و حرفه اي 51
نارسائي هاومسائل آموزش فني وحرفه اي در ارتباط با بازار كار 57
آموزش فني و حرفه اي در ايران 59
سير تحول آموزش فني و حرفه اي در ايران

 

59

 

تحولات گذشته تحليل مشكلات و چشم انداز آينده آموزش فني و حرفه‌اي در برنامه سوم توسعه…

مشكلات و تنگناها

نقاط ضعف مشكلات تنگناها

چالشهاي آينده بخش فني و حرفه‌اي‌

سياست‌هاي استراتژيك بخش آموزش فني و حرفه اي

سياست هاي اجراي آموزش فني و حرفه اي

راهكارهاي اجرايي

 

63

64

65

68

69

70

72

تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات چيست؟ 78
مشخصه هاي تكنولوژي ارتباطات 81
ويژگيهاي تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات 89
دلايل استفاده از تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات 82
تكنولوژي اطلاعات وارتباطات چه تغييري درآموزش ايجادمي‌كند 82
روش هاي اجرايي براي بكارگيري تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات

چه تغييراتي براي به كارگيري تكنولوژي اطلاعات و ارتباط (ICT ) در آموزشهاي آكادميك لازم است

83

 

84

پيشينة پژوهش 85
فصل سوم: روش اجراي تحقيق  
مقدمه 93
جامعة آماري 94
نمونة آماري 95
روش تحقيق 96
ابزار جمع آوري اطلاعات 96
اعتبار و پايائي پرسشنامه 97
روش تجزيه و تحليل داده ها 99
فصل چهارم: تجزيه و تحليل اطلاعات جمع آوري شده 101
آزمون مربوط به سؤال اول تحقيق 102
آزمون مربوط به سؤال دوم تحقيق 104
آزمون مربوط به سؤال سوم تحقيق 106
آزمون مربوط به سؤال چهارم تحقيق 108
آزمون مربوط به سؤال پنجم تحقيق 110
آزمون مربوط به سؤال ششم تحقيق 111
آزمون مربوط به سؤال هفتم تحقيق 112
فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري 115
نتيجه گيري و ارائه پيشنهادات مربوط به سؤال اول و دوم تحقيق 116
نتيجه گيري و ارائه پيشنهادات مربوط به سؤال سوم و چهارم تحقيق 120
نتيجه گيري و ارائه پيشنهادات مربوط به سؤال پنجم تحقيق 122
نتيجه گيري و ارائه پيشنهادات مربوط به سؤال ششم تحقيق 123
نتيجه گيري و ارائه پيشنهادات مربوط به سؤال هفتم تحقيق 124
محدوديتها و تنگناهاي پژوهش 126
پيشنهادات براي پژوهشهاي آتي 127
منابع و مأخذ 128

 

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 137
حجم: 404 کیلوبایت

OnPlay در یوتوب، آموزش های روانشناسی و معماری و کامپیوتر و سایر آموزشهای پولی را به رایگان تماشا کنید


سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سیزده + پنج =