دانلود کتاب بررسی، محاسبه و طراحی چیلر جذبی تک اثره


دانلود کتاب بررسی، محاسبه و طراحی چیلر جذبی تک اثره

کتاب بررسی، محاسبه و طراحی چیلر جذبی تک اثره از کتابهای خوب در زمینه طراحی چیلرهای جذبی است

شرایط محیط زیست انسان تاثیر مستقیمی بر چگونگی حالات روانی، وضعیت فیزیکی نحوه انجام کار و… دارد. از آنجاییکه بخش عمده زندگی بشر امروز در داخل ساختمان می گذرد، ایجاد شرایط مطلوب زیست محیطی در ساختمان، اهمیت زیادی دارد. در اهمیت تهویه مطبوع همین بس که زیباترین ساختمانها در صورتیکه فاقد سیستم تهویه مطبوع باشند، قابل استفاده نخواهند بود.

امروزه با افزایش شهرنشینی صنعت تهویه مطبوع گسترش یافته است. یکی از منابع سرمایش مرکزی در ساختمان ها، چیلر است که وظیفه خنک کاری آب مورد استفاده در سیستم تهویه مطبوع را بر عهده دارد. ازطرفی سیستم های تبرید وسردخانه ای نیز امروزه گسترش زیادی در صنایع غذایی، نفت وپتروشیمی و… یافته است. در صنعت سرد خانه ای اکثرا نیاز به ایجاد دماهای پایین تری نسبت به تهویه مطبوع داریم. در این صنایع نیز از چیلرها استفاده زیادی می شود.

سرفصل های کتاب بررسی، محاسبه و طراحی چیلر جذبی تک اثره :

فصل اول: تبرید و سیکل تراکمی بخار

 • تبرید
 • تاریخچه تبرید
 • کاربردهای تبرید
 • مبردها
 • اثر تبرید و ضریب عملکرد
 • چرخه های تبرید
 • چیلر تراکمی

فصل دوم: سیکل تبرید جذبی

 • سیستم تبرید جذبی و ارتباط آن با سیستم تبرید تراکمی
 • روش کار چیلر های جذبی لیتیوم بروماید- آب یک اثره
 • خصوصیات جاذب و مبرد
 • ضریب عملکرد چیلر جذبی
 • چرخه ترمودینامیکی چیلر جذبی لیتیوم بروماید-آب یک اثره
 • روش های افزایش راندمان سیکل جذبی
 • اعداد مشخصه چیلرهای جذبی
 • صنعت چیلر جذبی
 • ادکتور
 • پمپ ها / موتورها

فصل سوم: استفاده و نگهداری چیلر های جذبی

 • خوردگی سیستم های جذبی
 • سیستم تخلیه گازهای غیر قابل تقطیر
 • سیستم رفع کریستال
 • کنترل ظرفیت و غلظت
 • روشن خاموش شدن دستگاه
 • بازدید دوره ای (سرویس)
 • نگهداری عمومی
 • اشکال های احتمالی و رفع اشکال

فصل چهارم: خواص محلول لیتیوم بروماید آب

 • خصوصیات ماده لیتیوم بروماید
 • خواص ترمودینامیکی محلول لیتیوم بروماید آب
 • خواص فیزیکی محلول لیتیوم بروماید آب

فصل پنجم: مبدل های حرارتی پوسته و لوله

 • مقدمه
 • اجزای اصلی
 • انواع پوسته
 • انواع دسته لوله ها
 • لوله ها و گذرهای لوله
 • جانمایی لوله
 • هندسه و نوع دیوارک ها
 • تعیین سمت پوسته یا لوله برای جریان ها

فصل ششم: انتقال حرارت

 • مقدمه
 • انتقال حرارت تک فاز
 • جوشش
 • تقطیر (چگالش)
 • محاسبه افت فشار

فصل هفتم: تحلیل ترمودینامیکی

 • مقدمه
 • داده های طراحی
 • محاسبه دبی و خواص مبرد
 • محاسبه خواص و دبی محلول در نقاط مختلف سیکل
 • محاسبه بار حرارتی اجزای سیکل
 • محاسبه دبی آب برج خنک کن، آب خنک شده، بخار مصرفی
 • ضریب عملکرد سیکل

فصل هشتم: طراحی اجزای چیلر جذبی

 • کندانسور
 • ژنراتور بخار
 • اواپراتور
 • واحد جاذب
 • مبدل حرارتی
 • بحث، نتیجه گیری، پیشنهادات

پیوست ها

 • پیوست A: نمودارها
 • پیوست B: جداول
توجه: این فایل داری واتر مارک می باشد.
فرمت فایل:  Pdf
تعداد صفحات: 200
حجم: 2.87 مگابایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *