دانلود پژوهش مدیریت ریسک منابع انسانی در سازمان زندان های استان تهران


دانلود پژوهش مدیریت ریسک منابع انسانی در سازمان زندان های استان تهران

مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی

هدف این پژوهش رابطه بررسی ارزیابی مدیریت ریسک منابع انسانی در سازمان زندانهای استان تهران بوده است. به عبارت بهتر تعیین عوامل مؤثر بر مدیریت ریسک منابع انسانی در سازمان زندان های استان تهران و بر اساس آن شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید مدیریت ریسک منابع انسانی در سازمان زندان های استان تهران و در نهایت ارائه ی راهبردهای مناسب برای مدیریت ریسک منابع انسانی در سازمان زندان های استان تهران مد نظر این تحقیق بوده است.

جامعه آماری این پژوهش مشتمل بر جامعه خبره که ۱۶ نفر از کارشناسان زندان های تهران میباشند. فرایند اجرای پژوهش در دو فاز کتابخانهای و میدانی به انجام میرسد.  به این صورت که پس از تدوین طرح پژوهش فاز کتابخانهای و مطالعات اسنادی پژوهش انجام گرفته، و پس از بررسی منابع موجود چارچوب نظری پژوهش تدوین گردید.

از طریق مصاحبه با کارشناسان و صاحبنظران چارچوب مفهومی پژوهش تدوین و پس از آن ابزارهای پژوهش تدوین گردیده است. نتایج نشان داد که نقاط ضعف و تهدید و قوت در مدیریت ریسک منابع انسانی در سازمان زندان های استان تهران در چهارچوب در چارچوب عوامل فنی، انگیزشی، جو سازمانی و عوامل سازمانی قابل رتبه بندی هستند.

توجه: این فایل داری واتر مارک می باشد.

فرمت فایل:  Pdf
تعداد صفحات: 126
حجم: 2.02 مگابایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *