دانلود مقاله بررسی نقش عملکرد خانواده در پیشگیری از گرایش به اعتیاد نوجوانان و جوانان شهر تبریز


دانلود مقاله بررسی نقش عملکرد خانواده در پیشگیری از گرایش به اعتیاد نوجوانان و جوانان شهر تبریز

با توجه به اعلام آمار مدیرکل تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر در سال ۱۳۹۱ تعداد یک‌میلیون و ۳۲۵ هزار ایرانی به مصرف مواد مخدر اعتیاد دارند که از این تعداد حدود ۴۵ درصد مصرف‌کنندگان زیر ۲۹ سال و حدود ۳۰ درصد بین ۳۰ تا ۳۹ سال سن دارند و با توجه به اینکه میانگین سن آغاز مصرف در جمعیت نمونه ۲۱ سال می‌باشد، این موضوع اهمیت زیاد پیشگیری را به‌خصوص در نسل جوان مطرح می‌نماید. از این‌رو پژوهش حاضر با هدف نقش عملکرد خانواده در پیشگیری از اعتیاد نوجوانان و جوانان شهر تبریز ا نجام شد.

جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه جوانان شهر تبریز می‌باشد که از این تعداد ۴۰۰ نفر به عنوان نمونه آماری با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند و به پرسشنامه تمایل به اعتیاد و نقش خانواده در اعتیاد پاسخ دادند.

نتایج تحلیل همبستگی پیرسون نشان داد که عملکرد خانواده با گرایش به اعتیاد در جنبه های فردی و اجتماعی تأثیر معناداری دارد ولی در جنبه محیطی، تأثیر معنا داری وجود ندارد؛ این در حالی است که عملکرد خانواده با گرایش به اعتیاد کلی نیز رابطه معناداری دارد.
بر اساس نظریه های جامعه شناسی و روانشناسی، یکی از مؤلفه های مهم در پیشگیری از اعتیاد، ساختار و نقش خانواده می‌باشد و آموزش های لازم برای ارتباط با نوجوانان و جوانان در خانواده ها می‌تواند جهت پیشگیری از گرایش به اعتیاد مؤثر باشد

توجه: این فایل داری واتر مارک می باشد.

فرمت فایل:  Pdf
تعداد صفحات: 13
حجم: 392 کیلوبایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *