دانلود ترجمه مقاله فراهم سازی خرید آنلاین راحت جهت بهبود رضایت مشتری

دانلود ترجمه مقاله فراهم سازی خرید آنلاین راحت جهت بهبود رضایت مشتری

چکیده:

هدف این مقاله تعیین ابعاد راحتی در خرید آنلاین می باشد که بر قصد مصرف کننده مبنی بر استفاده از خرید آنلاین تاثیر می گذارند و در ادامه مدل مفهومی برای سنجش نگرش مصرف کننده به راحتی خرید آنلاین بررسی می شود. این مقاله بر نقاط ضعف مطالعات قبلی تاکید دارد که به بررسی پیامدهای تجربه خرید راحت نپرداخته اند. ۲۵۰ فرد جوان پرتغالی در مطالعه تجربی شرکت نمودند. تحلیل ضریب تاییدی و مدل معادله ساختاری مبنی بر کوواریانس برای تایید مدل اندازه گیری و آزمون روابط در مدل به کار رفتند. نتایج نشان می دهد که تهیه، تراکنش و ارزیابی ابعادی اند که بر راحتی خرید آنلاین تاثیر می گذارند. پیامدهای این مطالعه آثار قبلی درباره راحتی آنلاین گسترش داده و به درک عوامل رضایتمندی از آنلاین و ارتقا مقاصد رفتاری و تبلیغات شفاهی الکترونیکی کمک می کند. اثرگذاری ها بر حجم دانش و مفاهیم خرده فروش های تجارت الکترونیکی مطرح می شوند. خرده فروش ها در مواجه با یافته ها باید از انتظارات مشتری از راحتی خرید آنلاین آگاه باشند که عکس العمل طبیعی به نوآوری های خدماتی مطرح شده از جانب بازاریاب ها و مدیران وب سایت می باشد. لذا نظارت مکرر بر نگرش و انتظارات مشتری درباره راحتی خرید آنلاین برای دستیابی به بهبود دائم ارائه خدمات راحت آنلاین ضروری است.

Abstract

The purpose of this article is to identify which dimensions of online convenience affect consumers’ intention of using online shopping and explore a conceptual model to measuring consumer perceptions of online shopping convenience in order to surpass the shortcomings of previous studies that did not examine the consequences of convenience shopping experience. A sample of 250 Portuguese young individuals participate in the empirical study. Confirmatory Factor Analysis (CFA) and a covariance-based Structural Equation Model (CB-SEM) were used to validate the measurement model and to test the relationships in the model. The results reveal that Possession, Transaction, and Evaluation are the dimensions with more influence in online shopping convenience. The outcomes of this study extend previous works on online convenience and help to understand which factors drive online satisfaction and enhance behavioral intentions and e-WOM. Contributions to the body of knowledge and the implications for e-commerce retailers are presented. In face of the findings, retailers should be conscious that customer expectations of online convenience have increased as a natural response to the service innovations introduced by website managers and marketers. Therefore, frequent monitoring of consumers’ perceptions and expectations about online convenience is a prerequisite for achieving continuous improvement in rendering highly convenient online service.

 

توجه: این فایل داری واتر مارک می باشد.

فرمت فایل:  Pdf
تعداد صفحات: —
حجم: 1.81 مگابایت
19,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.