مقاله راجب پارک های شهر رشت در استان گیلان

مقاله راجب پارک های شهر رشت در استان گیلان

 

1.     نام پارک : پارک شهر
مساحت پارک : 144000
منطقه شهرِِی : منطقه (2)
سال احداث : باغ قدیمی ( 1327 هجری قمری )
موقعیت پارک در شهر : خیابان حافظ جنب استانداری ( جنوب شهر)
امکانات موجود در پارک :  عمارت کلاه فرنگی – زمین بازی کودکان – زمینهای ورزش – باغ وحش مصنوعی – نمازخانه – سرویس بهداشتی و مبلمان پارکی
نوع پارک:پارک شهری
سیستم آبیاری:آبیاری با تانکر-سیستم آبیاری بارانی در دست اجرا

 

2.     نام پارک : سبزه میدان
مساحت پارک : 17500
منطقه شهرِِی : منطقه (2)
سال احداث : باغ قدیمی
موقعیت پارک در شهر : خیابان اعلم الهدی ( مرکز شهر)
امکانات موجود در پارک :  کتابخانه – مبلمان شهری
نوع پارک :پارک شهری به واسطه موقعیت شهری
سیستم آبیاری:از تانکر

 

3.     نام پارک : بوستان ملت
مساحت پارک : 120000
منطقه شهرِِی : منطقه (3)
سال احداث : (1378)
موقعیت پارک در شهر : بلوار شهید انصاری سه راه کانادا ( شمال شهر)
امکانات موجود در پارک :  زمین بازی کودکان – زمین های ورزش – اکواریوم – برکه مصنوعی – انجمن نجوم ثاقب – نمازخانه و مبلمان پارکی
نوع پارک:پارک شهری-منطقه ای
سیستم آبیاری:آبیاری از انواع بارانی و در برخی قسمتها از نوع دستی

 

4.     نام پارک : بوستان دانشجو
مساحت پارک : 7000
منطقه شهرِِی : منطقه (2)
سال احداث : 1377
موقعیت پارک در شهر : کمربندی شهید بهشتی نرسیده به میدان آزادگان روبروی دانشکده پرستاری ( جنوب غربی شهر)
امکانات موجود در پارک :  زمین بازی کودکان – نمازخانه و مبلمان پارکی
نوع پارک:پارک منطقه ای
سیستم آبیاری:با تانکر

 

5.     نام پارک :  بوستان کشاورز
مساحت پارک : 32000
منطقه شهرِِی : منطقه (3)
سال احداث : 1375
موقعیت پارک در شهر :  بلوار رسالت سرچشمه ( شرق شهر)
امکانات موجود در پارک : کتابخانه –  زمین بازی کودکان – سرویس بهداشتی و مبلمان پارکی
نوع پارک :پارک منطقه ای-محله ای
سیستم آبیاری:بارانی

 

6.     نام پارک : بوستان توحید
مساحت پارک : 24000
منطقه شهرِِی : منطقه (1)
سال احداث : 1377
موقعیت پارک در شهر : گلسار انتهای بلوار توحید جنب پل تاکسیرانی (شمال شهر)
امکانات موجود در پارک :  زمین بازی کودکان – مبلمان پارکی
نوع پارک:پارک منطقه ای-محله ای
سیستم آبیاری:بارانی

 

7.     نام پارک :بوستان بهار
مساحت پارک : 4830
منطقه شهرِِی : منطقه (2)
سال احداث : 1375
موقعیت پارک در شهر :  بلوار لاکانی دروازه لاکان ( جنوب شهر)
امکانات موجود در پارک :  زمین بازی کودکان – مبلمان پارکی
نوع پارک:پارک کودک-محله ای
سیستم آبیاری:تانکر آب

 

8.     نام پارک :بوستان فرشتگان
مساحت پارک : 4062
منطقه شهرِِی : منطقه (2)
سال احداث : 1375
موقعیت پارک در شهر :  بلوار شهید افتخاری عینک ( غرب شهر)
امکانات موجود در پارک :  زمین بازی کودکان – مبلمان پارکی
نوع پارک:پارک کودک-محله ای
سیستم آبیاری:تانکر آب

 

9.     نام پارک : بوستان اندیشه
مساحت پارک : 11742
منطقه شهرِِی : منطقه (3)
سال احداث : 1373
موقعیت پارک در شهر :  میدان فرهنگ خیابان آزادگان ( جنوب شرقی شهر )
امکانات موجود در پارک :  سرویس بهداشتی و مبلمان پارکی
نوع پارک:پارک محله ای
سیستم آبیاری:تانکر آب

 

10.                       نام پارک : بوستان گلها
مساحت پارک : 4735
منطقه شهرِِی : منطقه (2)
سال احداث : 1373
موقعیت پارک در شهر : کمربندی شهید بهشتی جنب پل جماران شهرک قدس (جنوب شهر)
امکانات موجود در پارک :  زمین بازی کودکان و مبلمان پارکی
نوع پارک:پارک محله ای -پارک کودک
سیستم آبیاری:تانکر آب

 

11.                       نام پارک : بوستان شقایق
مساحت پارک : 4300
منطقه شهرِِی : منطقه (2)
سال احداث : 1375
موقعیت پارک در شهر :  انتهای خیابان استقامت یک ( جنوب غربی شهر)
امکانات موجود در پارک :  زمین بازی کودکان و مبلمان پارکی
نوع پارک:پارک کودک-محله ای
سیستم آبیاری:تانکر آب

 

12.                       نام پارک : گلباغ نماز
مساحت پارک : 4000
منطقه شهرِِی : منطقه (1)
سال احداث : 1372
موقعیت پارک در شهر :  انتهای بلوار نماز (شمال شهر)
امکانات موجود در پارک :  سرویس بهداشتی و مبلمان پارکی
نوع پارک:پارک خطی-حاشیه پیاده رو-محله ای
سیستم آبیاری:تانکر آب

 

13.                       نام پارک : پارک جنگلی نارون (1)
مساحت پارک : 4455
منطقه شهرِِی : منطقه (3)
سال احداث : 1373
موقعیت پارک در شهر : بلوار مدرس نرسیده به فلکه نیروی دریایی جنب پل مصلی (جنوب شهر)
امکانات موجود در پارک :  سرویس بهداشتی و مبلمان پارکی
نوع پارک:جنگلی_محله ای
سیستم آبیاری:تانکر آب

 

14.                       نام پارک : پارک جنگلی نارون (2)
مساحت پارک : 3566
منطقه شهرِِی : منطقه (3)
سال احداث : 1373
موقعیت پارک در شهر :  بلوار مدرس نرسیده به فلکه نیروی دریایی جنب پل مصلی (جنوب شهر )
امکانات موجود در پارک : مبلمان پارکی
نوع پارک:پارک جنگلی-محله ای
سیستم آبیاری:تانکر آب

 

15.                       نام پارک : بوستان میخک
مساحت پارک : 1576
منطقه شهرِِی : منطقه (2)
سال احداث : 1372
موقعیت پارک در شهر :  بلوار شهید افتخاری عینک (غرب شهر)
امکانات موجود در پارک :  زمین بازی کودکان و مبلمان پارکی
نوع پارک:پارک کودک-محله ای
سیستم آبیاری:تانکر آب

 

16.                       نام پارک : بوستان شهید گلستانی
مساحت پارک : 1121
منطقه شهرِِی : منطقه (3)
سال احداث : 1372
موقعیت پارک در شهر :  خیابان رسالت سرچشمه رودبارتان ( شرق شهر)
امکانات موجود در پارک :  زمین بازی کودکان و مبلمان پارکی
نوع پارک:پارک کودک
سیستم آبیاری:تانکر آب

 

17.                       نام پارک : گلپارک توحید
مساحت پارک : 3344
منطقه شهرِِی : منطقه (1)
سال احداث : 1370
موقعیت پارک در شهر :  گلسار انتهای خیابان 116 (شمال شهر)
امکانات موجود در پارک :  زمین بازی کودکان و مبلمان پارکی
نوع پارک :پارک کودک-محله ای
سیستم آبیاری:تانکر آب

 

18.                       نام پارک : پارک دیانتی
مساحت پارک : 1145
منطقه شهرِِی : منطقه (3)
سال احداث : 1374
موقعیت پارک در شهر :  خیابان شهدا دیانتی ( شرق شهر )
امکانات موجود در پارک :  زمین بازی کودکان و مبلمان پارکی
نوع پارک:پارک کودک-محله ای
سیستم آبیاری:تانکر آب

 

19.                       نام پارک : پارک ولیعصر
مساحت پارک : 2094
منطقه شهرِِی : منطقه (3)
سال احداث : 1370
موقعیت پارک در شهر : خیابان شهدا میدان زرجوب (شرق شهر )
امکانات موجود در پارک :  زمین بازی کودکان و مبلمان پارکی
نوع پارک:پارک کودک-محله ای
سیستم آبیاری:آبیاری بارانی

 

20.                       نام پارک : پارک کیژده
مساحت پارک : 1289
منطقه شهرِِی : منطقه (3)
سال احداث : 1373
موقعیت پارک در شهر :  خیابان شهدا کیژده ( شرق شهر )
امکانات موجود در پارک :  مبلمان پارکی
نوع پارک:پارک محله ای
سیستم آبیاری:تانکر آب

 

21.                       نام پارک : بوستان کسمایی
مساحت پارک : 1785
منطقه شهرِِی : منطقه (1)
سال احداث : 1372
موقعیت پارک در شهر :  نیکمرام ( شمال غربی شهر )
امکانات موجود در پارک :  زمین بازی کودکان و مبلمان پارکی
نوع پارک:پارک کودک-محله ای
سیستم آبیاری:تانکر آب

 

22.                       نام پارک : بوستان باقرآباد
مساحت پارک : 985
منطقه شهرِِی : منطقه (3)
سال احداث : 1372
موقعیت پارک در شهر :  خیابان تختی باقرآباد ( شمال شهر )
امکانات موجود در پارک :  مبلمان پارکی
نوع پارک:پارک محله ای
سیستم آبیاری:تانکر آب

 

23.                       نام پارک : بوستان قلمستان
مساحت پارک : 1340
منطقه شهرِِی : منطقه (2)
سال احداث : 1372
موقعیت پارک در شهر : خیابان لاکانی پیچ لاکانی (مرکز شهر )
امکانات موجود در پارک :  زمین بازی کودکان و مبلمان پارکی
نوع پارک:پارک کودک-محله ای
سیستم آبیاری:تانکر آب

 

24.                       نام پارک : بوستان سمیه
مساحت پارک : 1486
منطقه شهرِِی : منطقه (2)
سال احداث : 1372
موقعیت پارک در شهر :  بلوار لاکان دروازه لاکان ( جنوب شهر )
امکانات موجود در پارک :  زمین بازی کودکان و مبلمان پارکی
نوع پارک:پارک کودک-محله ای
سیستم آبیاری:دستی-تانکر آب

 

25.                       نام پارک : بوستان میثم
مساحت پارک : 2528
منطقه شهرِِی : منطقه (2)
سال احداث : 1372
موقعیت پارک در شهر :  رشتیان ( جنوب شهر )
امکانات موجود در پارک :  زمین بازی کودکان و مبلمان پارکی
نوع پارک:پارک کودم-محله ای
سیستم آبیاری:تانکر آب

 

26.                       نام پارک : بوستان نیکمرام
مساحت پارک : 1007
منطقه شهرِِی : منطقه (1)
سال احداث : 1370
موقعیت پارک در شهر :  بلوار شهید رجایی کوی صفاری ( غرب شهر )
امکانات موجود در پارک :  زمین بازی کودکان و مبلمان پارکی
نوع پارک:پارک کودک-محله ای
سیستم آبیاری:تانکر آب

 

27.                       نام پارک : بوستان لاله
مساحت پارک : 940
منطقه شهرِِی : منطقه (3)
سال احداث : 1371
موقعیت پارک در شهر :  جنب پل عراق ( جنوب شهر )
امکانات موجود در پارک : مبلمان پارکی
نوع پارک:پارک محله ای
سیستم آبیاری:تانکر آب

 

28.                       نام پارک : بوستان رازی
مساحت پارک : 6500
منطقه شهرِِی : منطقه (2)
سال احداث : 1380
موقعیت پارک در شهر :  خیابان سردار جنگل جنب بیمارستان رازی ( جنوب شهر )
امکانات موجود در پارک :  مبلمان پارکی
نوع پارک:پارک محله ای
سیستم آبیاری:تانکر آب

 

29.                       نام پارک : بوستان پلیس
مساحت پارک : 3600
منطقه شهرِِی : منطقه (3)
سال احداث : 1382
موقعیت پارک در شهر :  بلوار مدرس جنب پارک جنگلی نارون (1) (جنوب شهر )
امکانات موجود در پارک : مبلمان پارکی
نوع پارک:پارک محله ای
سیستم آبیاری:تانکر آب

 

30.                       نام پارک : بوستان الغدیر
مساحت پارک : 1300
منطقه شهرِِی : منطقه (2)
سال احداث : 1382
موقعیت پارک در شهر :  بلوار شهید افتخاری یخسازی ( جنوب غربی شهر )
امکانات موجود در پارک :  مبلمان پارکی
نوع پارک:پارک محله ای
سیستم آبیاری:تانکر آب

 

31.                       نام پارک : بوستان پردیسان
مساحت پارک : 2300
منطقه شهرِِی : منطقه (3)
سال احداث : 1382
موقعیت پارک در شهر :  بلوار شهید انصاری ضلع جنوبی مجتمع پردیسان ( شمال شهر )
امکانات موجود در پارک :  مبلمان پارکی
نوع پارک:پارک محله ای
سیستم آبیاری:تانکر آب-دستی

32.                       نام پارک : بوستان بانوان
مساحت پارک : 20000
منطقه شهرِِی : منطقه (2)
سال احداث : 1382
موقعیت پارک در شهر :  بلوار منظریه جنب هتل کادوس ( جنوب شهر )
امکانات موجود در پارک :  در دست احداث می باشدسعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

چهارده − 4 =