دانلود پاورپوینت فرهنگ در معماری


دانلود پاورپوینت فرهنگ در معماری

تعریف فرهنگ

اولین کاربرد واژه ی فرهنگ در انگلیسی مربوط به پرورش حیوانات و به عمل آوردن محصولات زراعی بودو همچنین با مفهوم عبادات دینی ارتباط داشت .از قرن شانزدهم تا قرن نوزدهم، فرهنگ کم کم به معنای بهبود و اصلاح جامعه در کلیت آن نیز به کار رفت و به منزله نوعی معادل ارزشی برای تمدن استفاده شد. با ظهور مکتب رمانتیسیزم در دوره انقلاب صنعتی واژه ی فرهنگ برای سنجش رشد معنوی به کار رفت اما با ظهور ملیت گرایی رمانتیک در قرن نوزدهم، تعریف تازه ای از واژه ی فرهنگ ظاهر شد که تأکید خود را بر سنت و زندگی روزمره به عنوان ابعاد فرهنگ می نهاد. این تحولات گوناگون تاریخی به نحوی مبهم در سه نوع کاربرد رایج اصطلاح فرهنگ انعکاس یافته است:

اشاره به رشد فکری، روحی و زیبایی شناختی فرد، گروه و جامعه. به این معنی که فرهنگ تقریباً معادل با تمدن و پیشرفت اخلاق فردی و جمعی در نظر گرفته می شود. ( دیدگاه جامعه شناسان)

دربر گرفتن تعدادی از فعالیت های ذهنی و هنری و محصولات آنها ( فیلم، هنر و تئاتر ) .فرهنگ در این کاربرد کمابیش معادل با هنرهاست.( دیدگاه زیبایی شناسان و منتقدین ادبی)

برای مشخص کردن کل راه و رسم زندگی، اعمال، فعالیت ها، باورها و آداب و رسوم تعدادی از مردم، یک گروه یا یک جامعه.( دیدگاه مردم شناسان)

فرهنگ از منظر افراد دیگر، تعاریف متفاوتی یافته است،به بیان گیدنز در بهترین حالت می توان فرهنگ را به مجموعه ای از شیوه های زندگی تعریف کرد . شیوه های خاص زمانمند و فضا مندی که در وضعیت واقعی تعریف شده باشند . این شیوه های زندگی از سه رکن اصلی تشکیل شده اند، ارزش ها(که مردم آنها را حفظ می کنند )، هنجارها(که مردم آنها را تبعیت می کنند ) و چیزهای مادی ( که مردم آنها را به کار می گیرند؛ از کالاها تا سیستم های حمل و نقل تا ساختمان ها و تسهیلات شهری ) این سه رکن اصلی فر هنگ در ارتباط کامل با یکدیگر قرار دارند.درگیری مداوم فرهنگ با عناصر مادی، جریان فرهنگی را یک جریان بی وقفه تغییر و تعدیل سیستم های ارزشی پیشین و تفسیر و تطبق سیستم های ارزشی نو ساخته است . از این رو فرهنگ ها ثابت نبوده و دائماً در حال انتقال و تغییرند. گوناگونی و تمایز، ویژگی اصلی فرهنگ های معاصر است.

فرهنگ، فضا و معماری

برای درک رابطه ی فرهنگ و معماری، ابتدا به رابطه ی فضا و فرهنگ اشاره می کنیم. فضا نیز همچون فرهنگ دارای ساختی اجتماعی است که در جریان شکل دهی به تصور مردم از خودشان ساخته می شود. فضا در تقویت و تحول فرهنگی نقش اساسی دارد، زیرا الگوهای رفتاری مورد انتظار در داخل فضای  خاص، ارزش های فرهنگی خاصی را منعکس می سازد . این تعریف، دلالت بر ساخت فضایی ذهنی دارد . تأثیر پذیری از فضای ذهنی، در محدوده ی فضای عینی و کالبدی، قابل درک می شود . معماری، عمل سازماندهی فضای ذهنی و عینی، به صورت در هم پیوسته است. طرح رابطه ی فرهنگ و معماری به ویژه در حوزه ی روان شناسی ، نیاز توجه به رابطه ی انسان بامحیط مصنوع خویش را روشن می سازد . با این نگرش، فرهنگ، عامل یا مسیر ارتباط انسان با محیط مصنوع است و بر دو دسته از عوامل محیطی دلالت دارد:

الف- رفتارها، اندیشه ها و احساسات استاندارد شده

ب- محصولاتی که نتیجه یا وسیله ی تداوم رفتارها و تفکرات افراد در یک جامعه ی مفروض باشد.

همچنین فرهنگ از دو راه بر شکل گیری فضای معماری مؤثر است:

از طریق ایجاد قوانین وآداب رفتاری منجر به بروز ساماندهی عملکردی و سلسله مراتب فضایی می شود.

از طریق ایجاد خاطره ها ، باورها و نشانه ها در قالب کالبدی سمبلها ، کهن الگوها و استعارها که باعث خلق معنا در فضای معماری می شود.

فرمت فایل: Powerpoint (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 29
حجم: 2.57 مگابایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *