دانلود اقدام پژوهی بررسی عوامل موثر بر نگرش دانش آموزان دبیرستانی به شاخه کاردانش


دانلود اقدام پژوهی بررسی عوامل موثر بر نگرش دانش آموزان دبیرستانی به شاخه کاردانش

چکیده:

این پژوهش 1055 نفر از دانش آموزان که 544  نفر از آنان را پسران و 511 نفر از آنان را دختران تشکیل می دهند 7/74% آنا ن از دانش آموزان شهری و 3/25% آنان از دانش آموزان روستایی انتخاب شده بودن روش مطالعه در این پژوهش توصیفی وا ز نوع همبستگی می باشد .

ابزار اصلی پژوهش ، پرسشنامه بسته پاسخ است برای جمع آوری داده ها به مدارس مراجعه کرده و پرسشنامه هابا همکاری اولیاء مدارس و دانش آموزان تکمیل گردیدند.

در این پژوهش ، شرایط خانوادگی دانش آموزان از نظر سواد والدین، شغل پدر ، وضعیت اقتصادی خانواده ، وضعیت تحصیلی دانش آموزان ونگرش آموزان به مشاغل ، استخدام ، مهارتهای کاردانش ، آشنایی با کار دانش در ارتباط بانگرش دانش آموزان به شاخه کاردانش مورد بررسی قرار گرفت.

 

 

مقدمه و بیان مسئله :

رشته های کار دانش بعد از جنگ جهانی دوم در اروپا شکل گرفت و در سال 1304 در ایران به صورت مدارس فنی – حرفه ای تاسیس گردید ودر سال 1372 ، شاخه کار دانش با هدف تربیت نیروی انسانی در سطوح نیمه ماهر، ماهر ، استاد کار وسرپرست مورد نیاز بخشهای صنعت ، کشاورزی بر اساس نیازهای توسعه اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی کشورتاسیس گردید .

بررسیهای مقدماتی که از دانش اموزان ، مدیران ، مشاوران و مسئولان کار دانش مرند به عمل آمد بیانگر نگرش منفی دانش اموزان به برخی از رشته های کار دانش می باشد. امروزه کشور به نیروهای انسانی ماهر ونیمه ماهر نیازمند است که بتواند نیازهای شغلی جامعه را رفع کنند. از طرف دیگر ظرفیت پذیرش دانشگاه ها نسبت به شرکت کنندگان محدود است. به نظر مس رسد رشته های کار دانش می توانند این مشکلات راحل کنند، به شرطی که دانش آموزان رشته های کار دانش اولاً‌مهارتهای لازم را جهت وردود به بازار کار کسب کنند . ثانیاً زمینه های لازم جهت جذب آنان در بازار کار مهیا شو . ثالثاً‌در آمد وارزش اجتماعی آنان نسبت به بقیه مشاغل خیلی پایین نباشد .

با توجه به مطالعات مقدماتی مهمترین عوامل موثر بر نگرش دانش آموزان به شاخه کار دانش عبارت از شرایط خانوادگی از قبیل شغل پدر، سواد والدین، وضعیت اقتصادی خانواده ، وضعیت تحصیلی دانش اموزان ونگرش دانش آموزان به مشاغل ، استخدام ، مهارتهای کار دانش ، آشنایی با رشته های کاردانش می باشد.

از انجا که عوامل مذکور، درنگرش دانش آموزان به کار دانش می تواند موثر باشد لازم است قابلیت اعتماد آن مورد بررسی قرار گیرد ، پژوهش  حاضر به این منظور صورت گرفته است یعنی برای اینکه نشان دهد این عوامل با چه اطمینانی می توانند برنگرش دانش آموزان به شاخه کاردانش موثر باشند . تا در جهت بهبود بخشیدن به عوامل وشرایط موجود اقداماتی صورت گیرد.

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 18
حجم:37کیلوبایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *