دانلود کتاب بازرگانی بین الملل دانشگاه پیام نور


دانلود کتاب بازرگانی بین الملل دانشگاه پیام نور

کتاب بازرگانی بین الملل دانشگاه پیام نور که توسط دکتر جمشید سالار و دکتر میرزاحسن حسینی در گروه مدیریت تهیه شده است

بازرگانی بین الملل در طی سه دهه اخیر رشد زیادی داشته است. درگذشته، کشورها به صورت مستقل عمل می کردند. آنها قوانین و مقرراتی را تنظیم می کردند که مانع انجام بازرگانی بین الملل می شد. اما در دنیای امروز، موانع بازرگانی بین الملل درحال ازبین رفتن هستند. پیشرفت های فناوری های اطلاعات و ارتباطات باعث ایجاد دهکده جهانی شده اند و فاصله های فیزیکی بین کشورها را از بین برده اند.

فرهنگ کشورهای مختلف به یکدیگر نزدیک و اقتصادها یکپارچه می شوند. این عوامل، باعث رشد بازرگانی بین الملل شده است. بنابراین، آشنایی با مبانی، مفاهیم و الگوهای بازرگانی بین الملل برای دانشجویان و فعالان این حوزه، بسیار ضروری است.

فهرست مطالب کتاب بازرگانی بین الملل :

فصل اول- مبانی بازرگانی بین الملل و جهانی شدن

 • هدف کلی
 • هدف های یادگیری
 • مقدمه
 • بازرگانی بین الملل در اسلام
 • تعریف جهانی شدن
 • رشد بازرگانی بین الملل
 • عوامل مؤثر بر جهانی شدن
 • تغییرات جمعیت شناختی اقتصاد جهانی
 • منازعات درمورد جهانی شدن
 • سازمان های جهانی در بازرگانی بین الملل
 • انواع شرکت های جهانی
 • نقش اینترنت در بازرگانی بین الملل
 • اصطلاحات بازرگانی بین الملل
 • جهانی شدن و تأثیر آن بر اقتصاد ایران
 • خلاصه فصل اول
 • خودآزمایی های چهارگزینه ای
 • خودآزمایی های تشریحی

فصل دوم: نظریه های بازرگانی بین الملل

 • هدف کلی
 • هدف های یادگیری
 • مقدمه
 • نظریه های بازرگانی بین الملل
 • نظریه مرکانتیلیسم
 • نظریه مزیت مطلق آدام اسمیت
 • نظریه مزیت نسبی دیوید ریکاردو
 • نظریه هزینه- فرصت هابرلر
 • نظریه هکچر و اوهلین
 • معمای لئونتیف
 • نظریه مزیت نسبی لیندر
 • نظریه چرخه حیات محصول
 • نظریه تجارت جدید
 • نظریه مزیت پیشگام بودن
 • مزیت رقابتی ملی: الماس ملی پورتر
 • خلاصه نظریه های بازرگانی بین الملل
 • خلاصه فصل دوم
 • خودآزمایی چهارگزینه ای
 • خودآزمایی تشریحی

فصل سوم- استراتژی های بازرگانی بین الملل

 • هدف کلی
 • هدف های یادگیری
 • مقدمه
 • تأثیر بازرگانی بین الملل بر بازارها
 • تصمیم های اصلی در بازرگانی بین الملل
 • تصمیم گیری برای حضور در بازرگانی بین الملل
 • تصمیم گیری درمورد انتخاب بازارهای هدف
 • تصمیم گیری درمورد نحوه ورود به بازارهای خارجی
 • تصمیم گیری درمورد برنامه های بازاریابی
 • تصمیم گیری درمورد سازمان بازاریابی
 • خلاصه فصل سوم
 • خودآزمایی چهارگزینه ای
 • خودآزمایی تشریحی

فصل چهارم- اخلاق در بازرگانی بین الملل

 • هدف کلی
 • هدف های یادگیری
 • مقدمه
 • مباحث اخلاقی در بازرگانی بین الملل
 • معماهای اخلاقی
 • ریشه های رفتارهای غیراخلاقی
 • انواع رویکردها نسبت به اخلاق
 • خلاصه فصل چهارم
 • خودآزمایی چهارگزینه ای
 • خودآزمایی تشریحی

فصل پنجم- نقش دولت ها در بازرگانی بین الملل

 • هدف کلی
 • هدف های یادگیری
 • مقدمه
 • دخالت دولت ها در بازرگانی بین الملل
 • ابزارهای سیاست گذاری در بازرگانی بین الملل
 • اهداف دولت ها از دخالت در بازرگانی بین الملل
 • توسعه سیستم تجارت جهانی
 • سازمان تجارت جهانی
 • عملکرد سازمان تجارت جهانی
 • خلاصه فصل پنجم
 • خودآزمایی چهارگزینه ای
 • خودآزمایی تشریحی

فصل ششم- یکپارچگی اقتصادی در بازرگانی بین الملل

 • هدف کلی
 • هدف های یادگیری
 • مقدمه
 • سطوح یکپارچگی اقتصادی
 • یکپارچگی اقتصادی در اروپا
 • قرارداد اروپای واحد
 • پیدایش یورو
 • یکپارچگی اقتصادی منطقه ای در آمریکا
 • یکپارچگی اقتصادی منطقه ای در سایر مناطق جهان
 • یکپارچگی اقتصادی و اقتصاد ایران
 • خلاصه فصل ششم
 • خودآزمایی چهارگزینه ای
 • خودآزمایی تشریحی

فصل هفتم- سیستم پولی بین المللی

 • هدف کلی
 • هدف های یادگیری
 • مقدمه
 • سیستم پولی استاندارد طلا
 • سیستم پولی برتون وودز
 • سقوط سیستم نرخ ارز ثابت
 • سیستم نرخ ارز شناور
 • نرخ ارز شناور درمقابل نرخ ارز ثابت
 • بهترین سیستم پولی
 • خلاصه فصل هفتم
 • خودآزمایی چهارگزینه ای
 • خودآزمایی تشریحی

فصل هشتم- مدیریت تولید در بازرگانی بین الملل

 • هدف کلی
 • هدف های یادگیری
 • مقدمه
 • تعریف زنجیره ارزش
 • تحلیل زنجیره ارزش
 • جایگاه زنجیره ارزش در استراتژی رهبری هزینه
 • جایگاه زنجیره ارزش در استراتژی تمایز
 • تجدیدنظر در زنجیره ارزش
 • جایگاه تولید و لجستیک در زنجیره ارزش
 • اهداف واحدهای تولید و لجستیک
 • تعریف مدیریت کیفیت جامع
 • چهارده اصل دمینگ برای مدیریت کیفیت جامع
 • شاخص های مدیریت کیفیت جامع
 • شش سیگما
 • عوامل مؤثر بر مکانیابی تولید
 • سیستم های تولید منعطف
 • تولید ناب
 • کارکردهای سیستم های تولید منعطف
 • استراتژی های مکانیابی تولید
 • معایب تولید در کشورهای دیگر
 • نقش استراتژیک کارخانجات تولیدی خارجی
 • افزایش بهره وری تولید در بازرگانی بین الملل
 • رشد خدمات در بازرگانی بین الملل
 • افزایش بهره وری بخش خدمات
 • خلاصه فصل هشتم
 • خودآزمایی چهارگزینه ای
 • خودآزمایی تشریحی

پاسخ خودآزمایی های چندگزینه ای

توجه: این فایل داری واتر مارک می باشد.
فرمت فایل:  Pdf
تعداد صفحات: 347
حجم: 9.91 مگابایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *