دانلود مقاله بازآفرینی شهری پایدار-بازآفرینی پایدار اجتماعی


دانلود مقاله بازآفرینی شهری پایدار-بازآفرینی پایدار اجتماعی

  • مقدمه

نکته مهم این است که بازآفرینی شهری در راستای یک فرایند معنادار می گردد. فرآیندبازآفرینی شهری به طورخلاصه شامل تجزیه و تحلیل, اجرا, خروجی ها و نتایج حاصل می باشد. دراین فرایندبراساس دیده های متاخر, نه تنها خروجی ها بلکه نتایج و پیامدهای آن حاکی از نگاه هزاره سوم برمبنای محیط های شهری سرزنده و قابل زندگی, سلامت و به لحاظ اقتصادی شکوفا اعتبار می یابند. اصولا چرخش حرکت در توسعه مجدد و بازآفرینی شهرها از رویکردهای کالبدی و گاه صرفا اقتصادی به سوی نگرش های یکپارچه و با تاکید بر ویژگی های فرهنگی- اجتماعی, سرزندگی و رونق اقتصادی و مقوله کیفیت ارتقا یافته عرصه های عمومی به بلوغ خود می رسد.

 

  • بازآفرینی شهری پایدار(SUR)

پارادایم تاثیرگذاری که بعنوان رویکردی جامع درابعادمختلف اجتماعی, اقتصادی,فرهنگی, زیست محیطی و کالبدی دراین تصمیم گیری ها در سطحی گسترده مطرح شده” پایداری” و بسط آن درمفهوم ” توسعه پایدار ” بوده است. پارادایم “پایداری” یا” توسعه پایدار” در پی دستیابی به شیوه های بهینه رفع چالشها, بحران های زیست محیطی, معضلات توسعه شهری به منظور ارتقای کیفیت زندگی و ایجاد موازنه بین ” رشد وتوسعه” و”حفاظت از محیط زیست” مطرح شده است. همچنین از اوایل دهه 1990 مفهوم((پایداری)) به نحوه گسترده ای باواژه “شهری” در ابعاد مختلف همراه شده و مقوله هایی چون”شهرپایدار” درادبیات جهانی مطرح شده است.

دراین جریان تغیر دیدگاهها و تمرکز برابعاد پایداری درتوسعه شهری انتظارمی رود که اگرشهرها بخواهند بعنوان موتورهای رشد اقتصادی موفق عمل کنند. می بایست سیاست گذاری ها را در بخش های اقتصادی, اجتماعی و زیست محیطی یکپارچه نمایند. به عبارتی دیگر آنچنان که کمیسیون اروپایی اعلام می دارد؛ می بایست تعادلی بین ارتقای رقابتهای اقتصادی, ادغام و انسجام اجتماعی و مناقشات مسائل زیست محیطی یزقرار گردد.(؟) درادامه و همزمان بامطرح شدن مسائا اجتماعی و فرهنگی درتوسعه و به ویژه توسعه مجدد دربرنامه شهرهای پایدار(دربازه زمانی دهه 90 میلادی). علاوه برابعاد زیست محیطی و اقتصادی, ابعاد اجتماعی و فرهنگی نیز اهمیت خاصی یافتند. پس از آن در آغاز هزاره سوم” محیط” به موضوعی سیاسی بااهمیتی جهانی تبدیل شده وجهان به مقطعی ویژه از رابطه محیط و جامعه رسیده است(عبدی دانشپور, 1387؛420). سیرتحول درنگاه به توسعه و مطرح شدن ایعادچندگانه یادشده, هم راستایی اقدامات احیا و باززنده سازی بامقوله” پایداری ” رانیز دربرگرفت.

اهداف “شهرپایدار” بااقداماتی که به منظوربازسازی و بازآفرینی بافتهای کهن وقدیمی و مناطق مرکزی شهر باید صورت گیرد. کاملا هماهنگ بوده و درحقیقت مکمل و حامی یکدیگرند. زیرا در”شهرپایدار” نیز هدف این است که قبل از مصرف و یاتخریب اراضی مهم طبیعی ویا اراضی بایر دراطراف شهر, اززمین های موجود درداخل شهر استفاده به عمل آید.تاکید برایجادفضاهای بادوام و احیا و استفاده مجدد ازبناها و عناصر موجود درشهر, وجه مشترک مفیدی را بین دوهدف پایداری و حفظ بناها و آثارتاریخی و قدیمی شهری پدید می آورد(بحرینی, 1376,32).

 

  • بازآفرین شهری پایدار

از دهه 90 یلادی به این سو, دگرگونی هایی دررویکرد بازآفرینی در ابعادمختلف صورت پذیرفتند که درهم سویی بابحث های توسعه پایدار نیزمورد توجه قرار گرفتند: ساده ترین درسهای گرفته شده از بازآفرینی دهه های 70 و 80 میلادی این بود که بازآفرینی چیزی بیش از بحث آجر و ملات بوده است. درادغام بااین فرآیندتغییر, ظهوربحث پایداری بوده استو خمچنین ادراک این مقوله که شهرها به طرز فزاینده ای ناپایدار می گردند و کیفیت زیست حیطی برای نسل های آینده به شدت کاهش و تنزل می یابد( BlackmanU,1995). هاپکینز و دیگران(1996) پارادایم نوینی را معرفی می نمایند که هرگونه طرح بازآفرین می بایست به تمایلات و سیاستهای اقتصادی- اجتماعی پایدارواقعی, مرتبط بامسایل گسترده تری توجه داشته باشند(Hapkins et al,1997) این دیدگاه توسط بلک من نیز حمایت می گردد؛ چنانچه اذعان می دارد که: هرگونه تلاشی برای ادغام بازآفرینی شهری و توسعه می بایست به عنوان (( اصل راهبر)) و بنیادی سیاست شهری آینده, اهداف ((پایداری )) را دربرداشته باشد(Blackman,1995).

رابرتز نیز بیان می دارد که: بازآفرینی شهری قصددارد, نیروها و عوامل مختلفی را که موجب انحطاط شهری می شوند, شناسایی کرده و پاسخ مثبت و پایداری فراهم آورد که به بهسازی دائمی کیفیت زندگی شهری بینجامد. همچنین شراکت, راهبرد و پایداری (جدول 2) گروهی از رویکردها را شکل می دهند که نیروی محرکه بازآفرینی موفق هستند(Roberts,2000).

به این ترتیب از دهه 1990 به مرور, نظریه شهرهای پایدار بارویکرد بازآفرینی مرتبط شده است. بنابراین تعاریفی ازبازآفرینی شکل می گیرند که به اهداف پایداری نزدیک شده اند:

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 5
حجم: 33 کیلوبایت

سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

15 − 9 =