دانلود جزوه روش های بیوشیمی و بیوفیزیک


دانلود جزوه روش های بیوشیمی و بیوفیزیک

جزوه روش های بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه پیام نور که توسط دکتر بهزاد لامع راد و دکتر رضا حاجی حسینی تهیه شده است

در دهه گذشته بعضی از روش های آزمایشگاهی موجب تغییرات زیادی جهت کشف پدیده های شگرف طبیعت شد و کشف روش ها و دستگاه های جدید موجب جهش شگرفی در شناسایی بیشتر اعجاز طبیعت شده اند. در این جزوه سعی شده است که اصول فیزیکی دستگاه ها و به روز رسانی روش ها البته به صورت فشرده در اختیار دانشجویان مشتاق قرار داده شود.

فهرست مطالب جزوه روش های بیوشیمی و بیوفیزیک :

فصل ۱

 • مقدمه
 • زنجیره های پلی پپتیدی و پلی نوکلئوتیدی
 • ساختار پلیمرها
 • مفهوم ساختارهای طبیعی و دناتوره شده
 • مولکول های پلی نوکلئوتیدی خطی و حلقوی
 • پیوندهای عرضی یا تقاطعی
 • تمرین

فصل ۲

 • مقدمه
 • عواملی که در ساختار و پایداری مولکول های زیستی مؤثرند
 • اثر PH
 • اثر حرارت
 • اثر قطبیت حلال
 • سیستم های تامپونی مورد استفاده در بیوشیمی
 • تمرین

فصل ۳: فیلتر کردن با استفاده از غشاهای مختلف و دیالیز

 • مقدمه
 • صافی های نیتروسلولزی و غشایی
 • صافی های فایبرگلاس
 • صاف کردن با استفاده از صافی های نیترو سلولز و فایبرگلاس
 • جمع آوری رسوب برای شمارش مواد رادیو اکتیو
 • انتقال به محیط کشت برای رشد باکتری
 • استفاده از صافی های نیترو سلولز در روش اتصالی
 • استفاده های متفرقه از صافی های غشایی
 • دیالیز و صاف کردن مولکولی
 • دیالیز با استفاده از فیبر شیشه ای
 • تمرین

فصل ۴

 • کروماتوگرافی تفکیکی
 • کروماتوگرافی جذبی
 • انواع کروماتوگرافی جذبی
 • تهیه ستون ها
 • کروماتوگرافی کاغذی
 • روش های عملی برای کروماتوگرافی کاغذی
 • روش انگشت نگاری: روش به خصوصی از کروماتوگرافی کاغذی برای مطالعه پروتئین ها
 • شناسایی تغییرات بازی انجاد شده به وسیله عوامل جهش زای ویژه
 • کروماتوگرافی لایه نازک
 • کروماتوگرافی گاز مایع
 • شناسایی مواد خروجی
 • تعیین مقدار مواد و تشخیص آنها با استفاده از کروماتوگرافی گاز مایع
 • مزیت های کروماتوگرافی گاز مایع
 • کاربردهای کروماتوگرافی گاز مایع
 • کروماتوگرافی با استفاده از ژل
 • مواد ژل کروماتوگرافی
 • مزیت های ژل کروماتوگرافی
 • تخمین جرم مولی
 • کاربردهای ژل کروماتوگرافی
 • کروماتوگرافی ژل لایه نازک
 • کروماتوگرافی تعویض یونی
 • خواص تعویض کننده های یونی
 • انتخاب تعویض کننده های یونی
 • انتخاب تخلخل و اندازه خانه ها
 • انتخاب PH ، تامپون و شرایط یونی
 • روش های عملی برای استفاده از کروماتوگرافی تعویض یونی
 • کاربردهای کروماتوگرافی تعویض یونی
 • کروماتوگرافی DNA – سلولز
 • ستون های MAK
 • ستون های Histone- Kieselgur
 • کروماتوگرافی هیدروکسی اپتیت
 • کروماتوگرافی تمایلی
 • خالص سازی پروتئین ها
 • خالص سازی آنتی بادی ها
 • خالص سازی غشاها و ذرات حاوی مواد شناخته شده
 • خالص سازی گلیکو پروتئین ها
 • جداسازی سلول های ویژه جانوری
 • تمرین

فصل ۵: الکتروفورز

 • مقدمه
 • انواع الکتروفورز
 • الکتروفورز کاغذی
 • الکتروفورز نوار استات
 • ژل الکتروفورز SDS
 • ژل پلی آکریلامید و ژل پلی آلکریلامید- آگاروز الکتروفورز اسیدهای نوکلئیک
 • دیسک الکتروفورز در ژل های پلی آکریلامید
 • الکتروفورز پیوسته
 • ایزو الکتریک فوکوسینگ
 • ایمونو الکتروفورز
 • تمرین

فصل ۶: سیستم ایمونولوژیکی

 • مقدمه
 • آماده سازی آنتی بادی
 • واکنش آنتی بادی- آنتی ژن
 • واکنش های ایمنی مفید در سنجش های زیستی
 • واکنش های رسوبی با استفاده از انتشار در ژل
 • سنجش کمپلمان
 • سنجش های مهاری با استفاده از تثبیت کمپلمان و آگلوتیناسیون غیر فعال
 • سنجش رادیو ایمونولوژی
 • سنجش ایمونو رادیومتری
 • تمرین

فصل ۷: اسپکتروسکپی جذبی

 • مقدمه
 • تعیین مقدار پروتئین
 • کاربردهای اسپکتروسکپی جذبی با استفاده از نور مریی و UV
 • تمرین

پیوست

توجه: این فایل داری واتر مارک می باشد.
فرمت فایل:  Pdf
تعداد صفحات: 203
حجم: 4.06 مگابایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *