دانلود مقاله کاردانی کامپیوتر تجارت الکترونیک و جنبه های مختلف آن


دانلود مقاله کاردانی کامپیوتر تجارت الکترونیک و جنبه های مختلف آن

چکیده :

تجارت الکترونیکی را می توان انجام هر گونه امور تجاری بصورت آنلاین و از طریق اینترنت بیان کرد . این تکنیک در سالهای اخیر رشد بسیاری داشته است و پیش بینی می شود بیش از این نیز رشد کند . تجارت الکترونیکی به هر گونه معامله ای گفته می شود که در آن هر گونه خرید و فروش کالا یا خدمات از طریق اینترنت صورت پذیرد و به واردات و یا صادرات کالا و یا خدمات منتهی می شود . تجارت الکترونیکی معمولا کاربرد وسیع تری دارد ، یعنی نه تنها شامل خرید و فروش از طریق اینترنت است بلکه سایر جنبه های فعالیت تجاری ، مانند خریداری ، صورت برداری کالاها ، مدیریت تولید و تهیه و توزیع و جابه جایی کالا ها و همچنین خدمات پس از فروش را در بر می گیرد . البته مفهوم گسترده تجارت الکترونیک کسب و کار الکترونیک می باشد .

فهرست مطالبشماره صفحه

فصلاول :تجارتالکترونیک

 

2 1-1 – تاریخچه تجارت الکترونیک  
3 1-2 – تعریف تجارت الکترونیک  
5 1-3 – مزایا و معایب تجارت الکترونیک  
6 1-4 – بسترهای لازم برای تجارت الکترونیک  
7 1-5 – محدودیت های تجارت الکترونیک  
8 1-6 – مدل های تجارت الکترونیک  
10 1-6-1 – تجارت فروشنده با فروشنده  
10 1-6-2 –تجارت فروشنده با مصرف کننده
10 1-6-3 – تجارت مصرف کننده با مصرف کننده  
11 1-6-4 – تجارت مصرف کننده با فروشنده  
11 1-6-5 تجارت نقطه به نقطه  
12 1-6-6 – تجارت فروشنده با اداره  
12 1-6-7 – تجارت مصرف کننده با اداره  
13 1-7 – راه اندازی یک تجارت الکترونیکی  
18 1-8 – تجارت الکترونیک در ایران  

فصلدوم :پرداختآنلاین

  2-1 – پرداخت الکترونیکی 22
  2-2 – پول الکترونیکی 23
2-3 – ویژگی های پول الکترونیکی 24
  2-4 – انواع پول الکترونیکی 26
2-5 – پرداخت همراه 26
  2-6 – پرداخت بر مبنای اشتراک پیام کوتاه 27
  2-7 – صورت حساب مستقیم موبایل 29
  2-8 – موبایل وب 30
  2-9 – صورت حساب مستقیم اپراتور 30
2-10 – کارت اعتباری 31
  2-11 – کیف پول آنلاین 32
  2-12 – بدون تماس نزدیک رشته ارتباطات 33
2-13 – سرویس پرداخت 33

 

فصل سوم: امنیتدرتجارتالکترونیک

3-1منیت در تجارت الکترونیک 40
3-2 تهدیدات و خطرات عمومی شبکه اینترنت 41
3-3- فناوری تجارت الکترونیک 42
3-4- افراد: 43
3-5- راهبرد 43
3-6-مدیریت 44
3-7- نرم افزارهایE_COMMERCEو مسائل امنیتی آن 44
3-8-روشهای تامین امنیت 45
1-1SSL 46
2-1-SET 46
3-9 رمز نگاری در پروتکل های انتقال 48
3-9-1 پروتکل ها 48
3-9-2- پروتکلهای رمز نگاری انتقال 49
3-10 انواع فناوری های حفاظت و ایمنی در تجارت الکترونیک 53
3-10-1 مسیر یاب ROUTERS 53
3-10-2- دیواره آتشFir wall 54
3-10-3- سیستم های کشف تجاوز IDS 55
3-10-4- سیستم های کشف تجاوز شبکه ایNIDS 55
3-10-5- تایید کننده های صحت سیستم SIV 56
3-10-6- مانیتورهای Log 56
3-10-7- سیستم های فریب 56
3-10-8-PKI، رمز نگاری ، امضای دیجیتالی 57
3-10-9-زیر ساخت کلید عمومی PKI 57
3-10-10- رمزنگاریEncryption 58
3-10-11- امضای دیجیتالی 59
3-10-12- تکنولوژیSecure ElectronicTransaction SET 61
3-10-13- SET در عمل 62
3-11- ده روش مهم برای بالا بردن امنیت تجارت الکترونیک 64

 

فصلچهارم : کاربردتجارتالکترونیک

4-1 – مقدمه 71
4-2 – مسئله تحقیق 72
4-3 – اهداف تحقیق 73
4-4 –مفهوم تجارت الکترونیکی 74
4-5 –بررسی توامندی های تجارت الکترونیکی بر عملکرد شرکت ها 75
4-6 –تاثیر اینترنت بر ساختار صنعت ( محیط نزدیک 75
پارادایم گزینشی دانینگE4-7 – 76
4-8 –تاثیر تجارت الکترونیکی بر توسعه صادرات 77
4-9 –راهکارهای تجارت الکترونیک برای تسهیل و تسریع فرآیندهای صادرات 81
4-10- تحلیل تجربه ی موفق شرکت گز سکه 82
83

4-10-1 – تاریخچه و معرفی شرکت

4-10–2 فرآیندتسهیلصادراتبااستفادهازتجارتالکترونیک :

82
4-10-3 نقش تجارت الکترونیک در پیشبرد فرآیندهای صادرت :

4-11–   نتیجه گیری

85

84

مراجع 86

 

فهرستاشکال

شکل 1-1 –فلسفهتجارتالکترونیک 17

شکل 1-2 –زمانگسترشتجارتالکترونیکدرمناطقمختلفجهان 18

شکل3-1 رمزنگاری                                       49

شکل 3-2 پروتکل                                       51

شکل 3-3 مسیریاب                    54

شکل3-4رمزنگاریEncryption58

شکل3-4امضایدیجیتالی                        60

شکل3-6 تکنولوژیSET63

 

17

فهرستجداول

درسال 2010B2Bو  B2Cجدول 1-1 –حجمتجارت

جدول 2-1 –روشهایپرداختالکترونیک34

 

1-1   تاریخچه تجارت الکترونیک

انسان از ابتدای خلقت تا کنون روشهای تجاری متفاوتی را تجربه کرده است . در ابتدا سیستم تبادل کالا رایج بود . شکارچی گوشت را با سلاح عوض می کرد . این سیستم اشکالات فراوانی داشت . مثلا ممکن بود شکارچی نتواند سلاح سازی را پیدا کند که به گوشت احتیاج داشته باشد . در این صورت گوشتها فاسد می شدند . در بعضی تمدنها سیستم کالای محبوب به وجود آمد . در سرزمینی که گندم غذای اصلی مردم آن بود ، شکارچی گوشت را با گندم و گندم را با سلاح تعویض می کرد . این روش هم مشکلات زیادی داشت . کالای محبوب در سرزمینهای مختلف متفاوت بود . از طرف دیگر معیاری برای سنجش ارزش آن وجود نداشت و حمل و نقل آن هم مشکل بود بدون شک اختراع پول اولین انقلاب در زمینه تجارت بود . ارزش آن مشخص بود ، حمل آن آسانتر بود ، فاسد نمی شد و همه طاب آن بودند . فواید استفاده از پول به اندازه ای بود که حتی تا چند دهده قبل کمتر کسی انتظار یک انقلاب دیگر را داشت . ارتباط بین تجارت و تکنولوژی دیر زمانی است که وجود داشته و ادامه دارد . در واقع یک پیشرفت تکنیکی باعث رونق تجارت شد و آن هم ساخت کشتی بود . در حدود 2000 سال قبل از میلاد ، فینیقیان تکنیک ساخت کشتی را به کار بردند تا از دریا بگذرند و به سرزمینهای دور دست یابند . با این پیشرفت ، برای اولین بار مرزهای جغرافیایی برای تجارت باز شد و تجارت با سرزمینهای دیگر آغاز شد . اکنون ، شبکه جهانی اینترنت مانند همان کشتی است که نه تنها فواصل جغرافیایی ، بلکه اختلافات زمانی را نیز کمرنگ نموده و صحنه را برای نمایش دیگر آماده کرده است . ترکیب تجارت و الکترونیک از سال 1970 آغاز شد . برای گسترش و پذیرش تجارت الکترونیک لازم است که پیش نیازهای این تکنولوژی از جمله زیرساختار مخابراتی ، مسایل قانونی و ایمنی پیام رسانی مهیا شود . مهم ترین هدف در تجارت حال چه روشهای بسیار پیشرفته الکترونیکی استفاده کند و چه از روشهای سنتی و قدیمی – همانا دستیابی به پول و سود بیشتر است . طبیعتا در این میان ، نقش بانکها و موسسات اقتصادی در نقل و انتقال پول بسیار حیاتی است . هنگامی که در سال 1994 اینترنت قابلیتهای تجاری خود را علاوه بر جنبه های علمی و تحقیقاتی به نمایش گذاشت ، موسسات تجاری و بانکها در کشورهای پیشرفته اولین نهادی بودند که تلاش جدی خود را برای استفاده هر چه بیشتر از این جریان بکار انداختند . محصول تلاش آنها نیز همان بانکداری الکترونیک امروزی است . سپس به سرعت مشخص شد که اینترنت بستر بسیار مناسبی برای انواع فعالیتهای بانکداری  و اقتصادی بشمار می رود .

بانکداری و تجارت الکترونیک هم اکنون در جهان به عنوان یک بحث بسیار تخصصی و در عین حال ، بسیار پیچیده تبدیل شده ست و تطبیق آن با سیاستهای تجاری و اقتصادی در کشورهای مختلف نیاز به تحقیق و برنامه ریزی دارد  . در بررسی تاریخچه تجارت الکترونیک درمیابیم که بورسهای اوراق بهادار نیز موسسات دیگری بودند که به سرعت فعالیت خود را با روند پیشرفت اینترنت هماهنگ کردند و موفق شدند که در عرض مدت کوتاهی ، با توجه به برتریهای اینترنت در مقایسه با روشهای قدیمی ، به دلیل سرعت و دقت بالا ، به موفقیتهای بی نظیری دست یابند .

تجارت الکترونیک ، علی رغم جوان بودن در جهان شناخته شده و در سالهای اخیر رشد فزاینده و غیر قابل پیش بینی داشته است . این رشد تصاعدی حاصل استفاده از یک ابزار ، یعنی اینترنت می باشد . البته تجارت الکترونیک فقط در شاخصه ها یا کشورهای خاصی جا افتاده و استفاده می شود . برای مثال، در سال 1997 صنعت جهانگردی و توریسم مسئول 20 تا 30 درصد از فروشهای مجازی بودند .

 

 1-2    تعریف تجارت الکترونیک :                                                                                 

تجارت الکترونیک انجام کلیه فعالیتهای تجاری با استاده از شبکه های ارتباطی کامپیوتری ، به ویژه اینترنت است . تجارت الکترونیک ، نوعی تجارت بدون کاغذ است . به وسیله تجارت الکترونیک تبادل اطلاعات خرید و فروش و اطلاعات لازم  برای حمل ونقل کالاها ، با زحمت کمتر و مبادلات بانکی شتاب بیشتر انجام خواهد شد . شرکتها برای ارتباط با یکدیگر محدودیتهای فعلی را نخواهند داشت و ارتباط آنها با یکدیگر ساده تر و سریع تر صورت می پذیرد . ارتباط فروشندگان با مشتریان نیز میتواند به صورت یک به یک با هر مشتری باشد . به عبارت دیگر ، تجارت الکترونیک نامی عمومی برای گستره ای از نرم افزارها و سیستم ها است که خدماتی مانند جستجوی اطلاعات ، مدیریت تبادلات ، بررسی وضعیت اعتبار ، اعطای اعتبار ، پرداخت به صورت روی خط ، گزارش گیری و مدیریت حسابها را در اینترنت به عهده می گیرند . این سیستمها زیربنای اساسی فعالیتهای مبتنی بر اینترنت را فراهم می آورند . هدف از بکارگیری تجارت الکترونیک ، ارائه روشی جدید در انجام امور بازرگانی می باشد . به واسطه این روش ، تاجران قادرند که محصولات و خدمات خود را به شکل تمام وقت و به تمام خریداران در سرتاسر جهان – مستقل از مرزهای جغرافیایی و ملتها – عرضه کنند . بسیاری از مردم ، تجارت الکترونیک را منحصر به خرید وفروش از طریق اینترنت می دانند ، در حالیکه این امر فقط بخش کوچکی از تجارت الکترونیک را تشکیل می دهد و این مفهوم اکنون گستره وسیعی از جنبه های مختلف تجاری و اقتصادی را در برگرفته است . به سادگی می توان هرگونه فعالیت تجاری و مالی بین موسسات و افراد را در حیطه الکترونیک گنجاند .

تجارت الکترونیک روش دیگری برای تبادلات الکترونیکی اطلاعات و انجام مبادلات تجاری است که یک پل الکترونیکی را بین مراکز تجاری ایجاد کرده است . تجارت الکترونیک با حجم کمتری از اطلاعات که لزوما در قالب یکسانی نبوده و بین مردم عادی رد و بدل می شود ، سر و کار دارد . تجارت الکترونیک در ابتدای پیدایش خود ، چیزی بیش از یک اطلاع رسانی ساده تجاری نبود و هرکس می توانست محصولات خود را با استفاده از صفحات وب بر روی اینترنت تبلیغ نماید . آمار منتشر شده از 500 شرکت نشان می دهد که حدود 34 درصد از آنها در سال 1995 و حدود 80 درصد در سال 1996 از روش فوق برای تبلیغ محصولات خود استفاده کرده اند . تا پایان سال 2010 بیش از 220 بیلیون دلار معاملات مالی توسط صدها سایت تجاری بر روی اینترنت انجام پذیرفت

 

1-3    مزایا و معایب تجارت الکترونیک :                                                                         

سوالی که ممکن است هم اینک مطرح شود این است که تجارت الکترونیک غیر از مواردی که پیش از این به آن اشاره شد چه فایده ای دارد .

1 . افزایش فروش

2 . افزاش درآمد

3 . افزایش سرمایه گذاری

4 . افزایش سطح رفاه زندگی مردم

5 . ایجاد فرصتهای تجاری جدید برای صنایع و بنگاهای بازرگانی

6 . افزایش فرصتهای جدید شغلی

7 . امکان ارائه خدمات و محصولات در سطح جهانی

8 . جلوگیری از اتلاف وقت و کاهش ترددهای بی مورد

9 . کاهش هزینه های سربار و ایجاد رقابت در سطح بین الملل

10 . دسترسی سریع به اطلاعات

11 . عدم حضور واسطه

12 . کاهش هزینه های تبلیغات

13 . ورود به بازارهای فرا منطقه ای در جهت بازاریابی جهانی

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 66
حجم: 1.99 مگابایت

سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *