or

دانلود مقاله کاردانی کامپیوتر تجارت الکترونیک و جنبه های مختلف آن

Ydima.ir- ثبت رایگان آگهی کاری و نیازمندی ها در اینترنت

دانلود مقاله کاردانی کامپیوتر تجارت الکترونیک و جنبه های مختلف آن

چکیده :

تجارت الکترونیکی را می توان انجام هر گونه امور تجاری بصورت آنلاین و از طریق اینترنت بیان کرد . این تکنیک در سالهای اخیر رشد بسیاری داشته است و پیش بینی می شود بیش از این نیز رشد کند . تجارت الکترونیکی به هر گونه معامله ای گفته می شود که در آن هر گونه خرید و فروش کالا یا خدمات از طریق اینترنت صورت پذیرد و به واردات و یا صادرات کالا و یا خدمات منتهی می شود . تجارت الکترونیکی معمولا کاربرد وسیع تری دارد ، یعنی نه تنها شامل خرید و فروش از طریق اینترنت است بلکه سایر جنبه های فعالیت تجاری ، مانند خریداری ، صورت برداری کالاها ، مدیریت تولید و تهیه و توزیع و جابه جایی کالا ها و همچنین خدمات پس از فروش را در بر می گیرد . البته مفهوم گسترده تجارت الکترونیک کسب و کار الکترونیک می باشد .

فهرست مطالبشماره صفحه

فصلاول :تجارتالکترونیک

 

21-1 – تاریخچه تجارت الکترونیک 
31-2 – تعریف تجارت الکترونیک 
51-3 – مزایا و معایب تجارت الکترونیک 
61-4 – بسترهای لازم برای تجارت الکترونیک 
71-5 – محدودیت های تجارت الکترونیک 
81-6 – مدل های تجارت الکترونیک 
101-6-1 – تجارت فروشنده با فروشنده 
101-6-2 –تجارت فروشنده با مصرف کننده
101-6-3 – تجارت مصرف کننده با مصرف کننده 
111-6-4 – تجارت مصرف کننده با فروشنده 
111-6-5 تجارت نقطه به نقطه 
121-6-6 – تجارت فروشنده با اداره 
121-6-7 – تجارت مصرف کننده با اداره 
131-7 – راه اندازی یک تجارت الکترونیکی 
181-8 – تجارت الکترونیک در ایران 

فصلدوم :پرداختآنلاین

 2-1 – پرداخت الکترونیکی22
 2-2 – پول الکترونیکی23
2-3 – ویژگی های پول الکترونیکی24
 2-4 – انواع پول الکترونیکی26
2-5 – پرداخت همراه26
 2-6 – پرداخت بر مبنای اشتراک پیام کوتاه27
 2-7 – صورت حساب مستقیم موبایل29
 2-8 – موبایل وب30
 2-9 – صورت حساب مستقیم اپراتور30
2-10 – کارت اعتباری31
 2-11 – کیف پول آنلاین32
 2-12 – بدون تماس نزدیک رشته ارتباطات33
2-13 – سرویس پرداخت33

 

فصل سوم: امنیتدرتجارتالکترونیک

3-1منیت در تجارت الکترونیک40
3-2 تهدیدات و خطرات عمومی شبکه اینترنت41
3-3- فناوری تجارت الکترونیک42
3-4- افراد:43
3-5- راهبرد43
3-6-مدیریت44
3-7- نرم افزارهایE_COMMERCEو مسائل امنیتی آن44
3-8-روشهای تامین امنیت45
1-1SSL46
2-1-SET46
3-9 رمز نگاری در پروتکل های انتقال48
3-9-1 پروتکل ها48
3-9-2- پروتکلهای رمز نگاری انتقال49
3-10 انواع فناوری های حفاظت و ایمنی در تجارت الکترونیک53
3-10-1 مسیر یاب ROUTERS53
3-10-2- دیواره آتشFir wall54
3-10-3- سیستم های کشف تجاوز IDS55
3-10-4- سیستم های کشف تجاوز شبکه ایNIDS55
3-10-5- تایید کننده های صحت سیستم SIV56
3-10-6- مانیتورهای Log56
3-10-7- سیستم های فریب56
3-10-8-PKI، رمز نگاری ، امضای دیجیتالی57
3-10-9-زیر ساخت کلید عمومی PKI57
3-10-10- رمزنگاریEncryption58
3-10-11- امضای دیجیتالی59
3-10-12- تکنولوژیSecure ElectronicTransaction SET61
3-10-13- SET در عمل62
3-11- ده روش مهم برای بالا بردن امنیت تجارت الکترونیک64

 

فصلچهارم : کاربردتجارتالکترونیک

4-1 – مقدمه71
4-2 – مسئله تحقیق72
4-3 – اهداف تحقیق73
4-4 –مفهوم تجارت الکترونیکی74
4-5 –بررسی توامندی های تجارت الکترونیکی بر عملکرد شرکت ها75
4-6 –تاثیر اینترنت بر ساختار صنعت ( محیط نزدیک75
پارادایم گزینشی دانینگE4-7 –76
4-8 –تاثیر تجارت الکترونیکی بر توسعه صادرات77
4-9 –راهکارهای تجارت الکترونیک برای تسهیل و تسریع فرآیندهای صادرات81
4-10- تحلیل تجربه ی موفق شرکت گز سکه82
83

4-10-1 – تاریخچه و معرفی شرکت

4-10–2 فرآیندتسهیلصادراتبااستفادهازتجارتالکترونیک :

82
4-10-3 نقش تجارت الکترونیک در پیشبرد فرآیندهای صادرت :

4-11–   نتیجه گیری

85

84

مراجع86

 

فهرستاشکال

شکل 1-1 –فلسفهتجارتالکترونیک 17

شکل 1-2 –زمانگسترشتجارتالکترونیکدرمناطقمختلفجهان 18

شکل3-1 رمزنگاری                                       49

شکل 3-2 پروتکل                                       51

شکل 3-3 مسیریاب                    54

شکل3-4رمزنگاریEncryption58

شکل3-4امضایدیجیتالی                        60

شکل3-6 تکنولوژیSET63

 

17

فهرستجداول

درسال 2010B2Bو  B2Cجدول 1-1 –حجمتجارت

جدول 2-1 –روشهایپرداختالکترونیک34

 

1-1   تاریخچه تجارت الکترونیک

انسان از ابتدای خلقت تا کنون روشهای تجاری متفاوتی را تجربه کرده است . در ابتدا سیستم تبادل کالا رایج بود . شکارچی گوشت را با سلاح عوض می کرد . این سیستم اشکالات فراوانی داشت . مثلا ممکن بود شکارچی نتواند سلاح سازی را پیدا کند که به گوشت احتیاج داشته باشد . در این صورت گوشتها فاسد می شدند . در بعضی تمدنها سیستم کالای محبوب به وجود آمد . در سرزمینی که گندم غذای اصلی مردم آن بود ، شکارچی گوشت را با گندم و گندم را با سلاح تعویض می کرد . این روش هم مشکلات زیادی داشت . کالای محبوب در سرزمینهای مختلف متفاوت بود . از طرف دیگر معیاری برای سنجش ارزش آن وجود نداشت و حمل و نقل آن هم مشکل بود بدون شک اختراع پول اولین انقلاب در زمینه تجارت بود . ارزش آن مشخص بود ، حمل آن آسانتر بود ، فاسد نمی شد و همه طاب آن بودند . فواید استفاده از پول به اندازه ای بود که حتی تا چند دهده قبل کمتر کسی انتظار یک انقلاب دیگر را داشت . ارتباط بین تجارت و تکنولوژی دیر زمانی است که وجود داشته و ادامه دارد . در واقع یک پیشرفت تکنیکی باعث رونق تجارت شد و آن هم ساخت کشتی بود . در حدود 2000 سال قبل از میلاد ، فینیقیان تکنیک ساخت کشتی را به کار بردند تا از دریا بگذرند و به سرزمینهای دور دست یابند . با این پیشرفت ، برای اولین بار مرزهای جغرافیایی برای تجارت باز شد و تجارت با سرزمینهای دیگر آغاز شد . اکنون ، شبکه جهانی اینترنت مانند همان کشتی است که نه تنها فواصل جغرافیایی ، بلکه اختلافات زمانی را نیز کمرنگ نموده و صحنه را برای نمایش دیگر آماده کرده است . ترکیب تجارت و الکترونیک از سال 1970 آغاز شد . برای گسترش و پذیرش تجارت الکترونیک لازم است که پیش نیازهای این تکنولوژی از جمله زیرساختار مخابراتی ، مسایل قانونی و ایمنی پیام رسانی مهیا شود . مهم ترین هدف در تجارت حال چه روشهای بسیار پیشرفته الکترونیکی استفاده کند و چه از روشهای سنتی و قدیمی – همانا دستیابی به پول و سود بیشتر است . طبیعتا در این میان ، نقش بانکها و موسسات اقتصادی در نقل و انتقال پول بسیار حیاتی است . هنگامی که در سال 1994 اینترنت قابلیتهای تجاری خود را علاوه بر جنبه های علمی و تحقیقاتی به نمایش گذاشت ، موسسات تجاری و بانکها در کشورهای پیشرفته اولین نهادی بودند که تلاش جدی خود را برای استفاده هر چه بیشتر از این جریان بکار انداختند . محصول تلاش آنها نیز همان بانکداری الکترونیک امروزی است . سپس به سرعت مشخص شد که اینترنت بستر بسیار مناسبی برای انواع فعالیتهای بانکداری  و اقتصادی بشمار می رود .

بانکداری و تجارت الکترونیک هم اکنون در جهان به عنوان یک بحث بسیار تخصصی و در عین حال ، بسیار پیچیده تبدیل شده ست و تطبیق آن با سیاستهای تجاری و اقتصادی در کشورهای مختلف نیاز به تحقیق و برنامه ریزی دارد  . در بررسی تاریخچه تجارت الکترونیک درمیابیم که بورسهای اوراق بهادار نیز موسسات دیگری بودند که به سرعت فعالیت خود را با روند پیشرفت اینترنت هماهنگ کردند و موفق شدند که در عرض مدت کوتاهی ، با توجه به برتریهای اینترنت در مقایسه با روشهای قدیمی ، به دلیل سرعت و دقت بالا ، به موفقیتهای بی نظیری دست یابند .

تجارت الکترونیک ، علی رغم جوان بودن در جهان شناخته شده و در سالهای اخیر رشد فزاینده و غیر قابل پیش بینی داشته است . این رشد تصاعدی حاصل استفاده از یک ابزار ، یعنی اینترنت می باشد . البته تجارت الکترونیک فقط در شاخصه ها یا کشورهای خاصی جا افتاده و استفاده می شود . برای مثال، در سال 1997 صنعت جهانگردی و توریسم مسئول 20 تا 30 درصد از فروشهای مجازی بودند .

 

 1-2    تعریف تجارت الکترونیک :                                                                                 

تجارت الکترونیک انجام کلیه فعالیتهای تجاری با استاده از شبکه های ارتباطی کامپیوتری ، به ویژه اینترنت است . تجارت الکترونیک ، نوعی تجارت بدون کاغذ است . به وسیله تجارت الکترونیک تبادل اطلاعات خرید و فروش و اطلاعات لازم  برای حمل ونقل کالاها ، با زحمت کمتر و مبادلات بانکی شتاب بیشتر انجام خواهد شد . شرکتها برای ارتباط با یکدیگر محدودیتهای فعلی را نخواهند داشت و ارتباط آنها با یکدیگر ساده تر و سریع تر صورت می پذیرد . ارتباط فروشندگان با مشتریان نیز میتواند به صورت یک به یک با هر مشتری باشد . به عبارت دیگر ، تجارت الکترونیک نامی عمومی برای گستره ای از نرم افزارها و سیستم ها است که خدماتی مانند جستجوی اطلاعات ، مدیریت تبادلات ، بررسی وضعیت اعتبار ، اعطای اعتبار ، پرداخت به صورت روی خط ، گزارش گیری و مدیریت حسابها را در اینترنت به عهده می گیرند . این سیستمها زیربنای اساسی فعالیتهای مبتنی بر اینترنت را فراهم می آورند . هدف از بکارگیری تجارت الکترونیک ، ارائه روشی جدید در انجام امور بازرگانی می باشد . به واسطه این روش ، تاجران قادرند که محصولات و خدمات خود را به شکل تمام وقت و به تمام خریداران در سرتاسر جهان – مستقل از مرزهای جغرافیایی و ملتها – عرضه کنند . بسیاری از مردم ، تجارت الکترونیک را منحصر به خرید وفروش از طریق اینترنت می دانند ، در حالیکه این امر فقط بخش کوچکی از تجارت الکترونیک را تشکیل می دهد و این مفهوم اکنون گستره وسیعی از جنبه های مختلف تجاری و اقتصادی را در برگرفته است . به سادگی می توان هرگونه فعالیت تجاری و مالی بین موسسات و افراد را در حیطه الکترونیک گنجاند .

تجارت الکترونیک روش دیگری برای تبادلات الکترونیکی اطلاعات و انجام مبادلات تجاری است که یک پل الکترونیکی را بین مراکز تجاری ایجاد کرده است . تجارت الکترونیک با حجم کمتری از اطلاعات که لزوما در قالب یکسانی نبوده و بین مردم عادی رد و بدل می شود ، سر و کار دارد . تجارت الکترونیک در ابتدای پیدایش خود ، چیزی بیش از یک اطلاع رسانی ساده تجاری نبود و هرکس می توانست محصولات خود را با استفاده از صفحات وب بر روی اینترنت تبلیغ نماید . آمار منتشر شده از 500 شرکت نشان می دهد که حدود 34 درصد از آنها در سال 1995 و حدود 80 درصد در سال 1996 از روش فوق برای تبلیغ محصولات خود استفاده کرده اند . تا پایان سال 2010 بیش از 220 بیلیون دلار معاملات مالی توسط صدها سایت تجاری بر روی اینترنت انجام پذیرفت

 

1-3    مزایا و معایب تجارت الکترونیک :                                                                         

سوالی که ممکن است هم اینک مطرح شود این است که تجارت الکترونیک غیر از مواردی که پیش از این به آن اشاره شد چه فایده ای دارد .

1 . افزایش فروش

2 . افزاش درآمد

3 . افزایش سرمایه گذاری

4 . افزایش سطح رفاه زندگی مردم

5 . ایجاد فرصتهای تجاری جدید برای صنایع و بنگاهای بازرگانی

6 . افزایش فرصتهای جدید شغلی

7 . امکان ارائه خدمات و محصولات در سطح جهانی

8 . جلوگیری از اتلاف وقت و کاهش ترددهای بی مورد

9 . کاهش هزینه های سربار و ایجاد رقابت در سطح بین الملل

10 . دسترسی سریع به اطلاعات

11 . عدم حضور واسطه

12 . کاهش هزینه های تبلیغات

13 . ورود به بازارهای فرا منطقه ای در جهت بازاریابی جهانی

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 66
حجم: 1.99 مگابایت
280,000 ریال – خرید

ثبت رایگان مشاغل و نیازمندی ها

اطمینان به اصالت سایت / راهنمای خرید/ کد تخفیف / گزارش مشکل در خرید/ تبلیغات در سایت

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.