دانلود ترجمه مقاله عامل اطلاعاتی براساس ترکیبات در رایانش ابری


دانلود ترجمه مقاله عامل اطلاعاتی براساس ترکیبات در رایانش ابری

خلاصه

در محیط رایانش ابری، مصرف کنندگان، کارگزاران، و فراهم کنندگان خدمات دارای فعل و انفعال داخلی برای به دست رسیدن به اهداف فردی آن ها هستند. با توجه به این مورد، فراهم کنندگان خدمات یک دوره ای از منابع بسته بندی شده مانند خدمات وب را پیشنهاد می دهند که باید به وسیله عوامل کارگزار برای فراهم ساختن خدمات حقیقی مجزا نسبت به مصرف کنندگان ابری ترکیب گردد. در این مطالعه یک عامل براساس بستر آزمون برای شبیه سازی کردن محیط های رایانش ابری ارتقا یافته است. هر شرکت کننده ابری به وسیله یک عاملی مورد تقاضا می باشد که رفتارش به وسیله شبکه های رنگی شده پتری تعریف شده است. این نتایج در زمینه عامل دینامیکی براساس الگوریتم ترکیبی خدمات می باشد. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که خدمات ترکیبی با پیچیدگی زمان خطی برخلاف سر و کار داشتن با نقشه های جغرافیایی و هم زمانی خدمات غیر یکنواخت به دست می آید.

کلمات کلیدی: خدمات وب ترکیبی- رایانش ابری- سیستم های چند عامله

  • مقدمه

خدمات رایانش ابری به صورت ترکیبی باید از شکل گیری مجدد و واکنش اتوماتیک برای نیازهای جدید و به علاوه سر و کار داشتن با بخش های به هم ریخته، به تنهایی سرمایه گذار و خودمختار مانند فراهم کنندگان خدمات، کارگزاران و مصرف کنندگان ابری حمایت کند، این هم ترازی ها باید دارای روابط متقابل و مطابقت در بین خودشان برای به دست آوردن ترکیبات خدماتی مناسب باشند. این تاکید بر نیاز برای یک عامل براساس راه حل دارد. عوامل برای حل کننده های مسائل خودمختار هستند که می توانند به صورت انعطاف پذیر (برای مثال روابط متقابل با دیگر عوامل از طریق مذاکره و مشارکت)در یک محیط دینامیکی عمل کنند (برای مثال یک محیط رایانش ابری).

ترکیبات خدمات می تواند به صورت مقیاس رایانش ابری در دو بعد افقی و عمودی باشد. ترکیبات خدمات افقی اشاره به ترکیبی از خدمات نامتجانس معمولی دارد که ممکن است در چندین ابر واقع شده باشند. ترکیبات مربوط به خدمات عمودی با ترکیبی از خدمات یکنواخت دبرای افزایش دادن طرفیت یک گره ابری مشخص سر و کار دارد.

اهداف این کار یک عامل براساس الگوریتم می باشد که هم از ترکیبات خدمات افقی و هم عمودی با پیچیدگی زمانی خطی حمایت می کند (چنان چه در بخش 4 نشان داده شده است). علاوه بر این، هر عامل تنها آگاه در مورد نیاز برآورده شده آن است و نیازهای احتمالی آن ممکن است از عوامل خارجی مورد نیاز باشند. علاوه بر این، الگوریتم مدیریت کننده ترکیبی از خدمات وب پیچیده و اتمی است. علاوه بر این، یک روش شناسی مرسوم برای تعریف کردن خدمات وب در حال جریان می باشد که هم زمان بودن را مدیریت می کند و جنبه های تطابق را از طریق استفاده از سبکه های رنگی شده پرتی و هدف مربوط به شبکه های پرتی تعریف می کند که صاحب یک پیش زمینه قوی ریاضی می باشد.

معنا دار بودن این مقاله این است که به منظور بهترین دانش نویسندگان، این کار به صورت یک مطالعه آسان می باشد که با یک روش چند عاملی برای حمایت کردن از ترکیبات خدمات ابری سازگار می باشد.

این مقاله دارای ساختار زیر می باشد: بخش دوم نشان دهنده معماری براساس عامل می باشد که برای خدمات ترکیبی استفاده شده است. بخش سوم نشان دهنده مدل های شبکه پرتی است که برای عوامل دخیل تعریف شده است. بخش چهارم نشان دهنده نتایج تجربی هم در مسیرهای افقی و هم عمودی است. بخش پنجم نشان دهنده یک مقایسه با کار مرتبط و نتیجه گیری می باشد.

Agent-Based Service Composition in Cloud Computing
J. Octavio Gutierrez-Garcia and Kwang-Mong Sim
Gwangju Institute of Science and Technology,
Gwangju 500-712 Republic of Korea
joseogg@gmail.com, kmsim@gist.ac.kr
Abstract. In a Cloud-computing environment, consumers, brokers, and service
providers interact to achieve their individual purposes. In this regard, service
providers offer a pool of resources wrapped as web services, which should be
composed by broker agents to provide a single virtualized service to Cloud consumers. In this study, an agent-based test bed for simulating Cloud-computing
environments is developed. Each Cloud participant is represented by an agent,
whose behavior is defined by means of colored Petri nets. The relationship between web services and service providers is modeled using object Petri nets.
Both Petri net formalisms are combined to support a design methodology for
defining concurrent and parallel service choreographies. This results in the creation of a dynamic agent-based service composition algorithm. The simulation
results indicate that service composition is achieved with a linear time complexity despite dealing with interleaving choreographies and synchronization of
heterogeneous services.
Keywords: web service composition; Cloud computing; multi-agent systems

این فایل ورد (word) ترجمه در 11 صفحه و فایل اصلی لاتین pdf مقاله در 10 صفحه به خدمتتون ارائه میشود.


سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *