دانلود اهمیت نوشتن و علل عدم علاقه دانش آموزان به درس انشاء مقطع ابتدایی (بوستان و گلستان)

دانلود اهمیت نوشتن و علل عدم علاقه دانش آموزان به درس انشاء مقطع ابتدایی (بوستان و گلستان)

روش تحقیق:

کارشناسی رشته آموزش ابتدائی

موضوع:

اهمیت نوشتن و علل عدم علاقه دانش آموزان به درس انشاء مقطع ابتدایی (بوستان و گلستان)

علل عدم علاقه دانش آموزان به درس انشاء (مقطع ابتدائی، پایه چهارم)

 

کلیات

«هو الوالذی بعث فی الامینی رسولا تیلوا علیهم آیا ته و یزکیهم یعلمهم الکتاب و الحکمه و ان من قبل لفی ضلال مبین» اوست خدایی که در میان افراد فاقد سواد و ناآشنا به خواندن و نوشتن پیامبری از سال مردم بر انگیخت تا آیات وهی الهی را بر آنان تلاوت کند و آنها را از لوث جهل و اخلاق زشت پاک سازد و کتاب آسمانی و حکمت و دانش به آنان بیاموزد گرچه این افراد پیش از این دردسر گشتگی و گمراهی بودند.

مقدمه

سالیان سال آموخته و اندیشه بودیم که اساس ترین کار در آموزش و پرورش و بلکه در پژوهش اشراف به زبان مادری است و در نتیجه ضعف معلم و شاگرد در این عرصه، همه چیز ابتر می شود و از تفهیم و تفهم ساده حال و احوال گرفته تا تعلیم و تعلم الهیات، فیزیک، فلسفه و حتی آموختن زبان بیگانه.

در این میان انشاء را مستعدترین عرصه برای ایجاد «تفکر خلاق» و تولید خردمندانه یافتیم. درسی که در صورت اعتنا و اعتلا می تواند انقلابی در آموزش و پرورش کشور ایجاد کند و فرهنگ و جامعه را به شکل و جهش» ارتفا دهد.

بیان مسئله

با این حال دیدیم که در عمل نه تنها درس انشاء به خلاقیت نمی انجامد بلکه برعکس به درسی ناتوان و ضعف و ناتوان  تبدیل گردیده که حتی مانع خلاقیت نیز شده است. دانش آموزان به جای علاقه به این درس از آن بیزار هستند. همکاران نیز بیزاری خود را از این درس به شکل تدریس درسهای دیگر در این ساعت نشان می دهند. ساعتها و روزها این گونه کار می کردیم و به دنبال یافتن مسئله برآمدیم. با مطالعه منابع و صحبت ها از همکاران دلایل آن را چنین یافتیم.

 • ناشناخته ماندن قلمرو و اهداف (انشاء، نگارش و زبان)
 • ناآشنا بودن برخی از معلمان با ادبیات کودکان
 • اشراف نداشتن برخی از همکاران به روان شناسی تربیتی رشد
 • بی توجهی به پرورش خلاقیت در کودکان
 • تدریس نشدن انشاء در مدارس (یعنی به شاگردان آموزش نمی دهیم و از آنان انشاء می خواهیم)
 • روشن نبودن اهداف تمرینهای انشایی در کتابها
 • آموزش ندیدن معلمان در این زمینه
 • تنوع نداشتن تدریس انشاء و استفاده نکردن از قالبهای مختلف هنری
 • تخصصی نبودن تدریس در مقطع ابتدائی
 • ارزشیابی نشدن کار معلمان، کم بودن زمان تدریس، حجیم بودن کتاب، نداشتن طرح درس و … از دیگر مشکلات درس انشاء است.

نوشتن

الف: هدفهای نوشتن

 • فراهم کردن موجبات رشد شخصیت، پرورش قدرت تخیل
 • بیان احساسات و مقاصد و اظهار عقاید و نیات و اندیشه ها
 • ایجاد ارتباط بین گفتار و نوشتار و تقویت هر کدام به کمک دیگر
 • آموختن دقایق ظرایف نوشتن و مهارت پیدا کردن

ب: اهمیت نوشتن

در دنیای امروز نوشتن از مهمترین وسایل تفهیم و ارتباط به شمار می رود و در نشر عقاید و افکار و نزدیک کردن جوامع بشری  و اشاعه ی فرهنگ و تمدن نقشی حیاتی دارد.

نوشتن عبارت است از: «نمایش دادن کدام به وسیله حروف و ترکیبات گوناگون» که با استفاده از نشانه ها و آیین نگارشی روح و روانی خاص پیدا می کند.

 

 

 

ج: مراحل نوشتن

پیشرفت نوشتن امری است تدریجی ولی در آخر همه دانش آموزان آن را با درجات مختلف و در زمان های متفاوتی می آموزند. در تمام مراحل نوشتن به همان اندازه که به موضوع اهمیت داده می شود باید به پاکیزه نویسی، خوانا نویسی، زیبا نویسی، نقطه گذاری، ساختمان و عبارت نیز توجه شود.

در آغاز مسئولیت نوشتن به عهده آموزگار و «نوشتن جمعی» و تقلیدی معمول می باشد و به تدریج دانش آموزان به «نوشتن فردی» تسلط پیدا می کنند و مهارت می یابند که عقاید و نظریات خود را به طور «مستقل» بنویسند و معلم نقش راهنمای آنها را به عهده می گیرد.

در ذیل به مراحل آموزش نوشتن در دبستان اشاره می شود:

1- دوره آمادگی: که شامل اولین ماه سال تحصیلی کلاس اول می باشد. در این دوره کوشش می شود تا نوآموز طرز بدست گرفتن مداد، درست نشستن، نگهداری کاغذ، حفظ فاصله چشم و کاغذ و با کمک گرفتن از دست دیگر ضمن نوشتن، رعایت حاشیه، منظم و مرتب از راست به چپ نوشتن و … بیاموزد.

2- آغاز نوشتن: فعالیت های نوشتاری که در این مرحله همراه با تعلیم الفبا آغاز می شود عبارت از: رونویسی از روی کتاب و سرمشق معلم، درست و دقیق نوشتن دندانه ها، نقطه ها و علائم نقطه گذاری و … بیاموزد.

3- پیشرفت در نوشتن: به موازات کسب توانایی در نوشتن حروف و کلمات و استفاده از خط نستعلیق، آموزش کاربرد لغات و نگارش مقاصد و مفاهیم نیز آغاز می شود و شاگردان به تدریج از رونویسی به نوشتن املاء و سپس به نوشتن انشاء یا نوشته دست می یابند.

د: انواع نوشتن

1- رونویسی: ساده ترین نوع نوشتن رونویسی است  که کودک از روی نوشته دیگری تقلید می کند و می نویسد. این نوع نوشته هر چند در سال اول ابتدائی بسیار مورد نیاز است ولی به تدریج که دانش آموز در نوشتن پیشرفت می کند باید مقدار آن را کاهش داد زیرا استفاده زیاد از رونویسی دانش آموز را بی ابتکار با آورده و قدرت ابتکار و کارکردن مستقل را از وی سلب می نماید و یکی از عامل های اصلی بی دقتی و بدخطی و غلط نویسی می گردد.

2- املاء: عناصر گویشی و نوشتاری  در بسیاری موارد با همدیگر اختلاف دارند. املای یک کلمه، مشکلتر از خواندن آن است.

3- انشاء: شاگرد در صورتی می تواند انشاء بنویسد که در دو نوع نوشته قبلی مهارت یافته و در گفتار و خواندن نیز به اندازه کافی پیشرفت کرده باشد.

منظور از انشاء هر نوع نوشته ای است که شاگرد با استفاده از آگاهی ها و مطالعات خود درباره موضوعی می نویسد. از جمله شروع می شود و به تدریج به مرحله مقاله نویسی و نوشتن انشاء های وصفی و استدلالی می رسد.

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول

طرح مقدمه

2 – نوشتن

1-1 هدف های نوشتن

1-2 اهمیت نوشتن

1-3 مراحل نوشتن

1-4 انواع نوشتن

فصل دوم

الف:

2- تعریف انشاء

3- هدفهای انشاء

4- اصولی که در نوشتن انشاء باید رعایت کرد

5- روش آموزش انشاء

6- انواع انشاء

7- موضوع انشاء

8- انواع انشاء

ب: مشکلات نوشتن انشاء

ج: چگونگی تصحیح کردن انشاء

فصل سوم

علل عدم علاقه دانش آموزان به درس انشاء

الف – موانع و مشکلات:

ب – ره یافت های علمی

فصل چهارم

1- روش اجرایی تحقیق

2- اصول اجرایی برنامه ریزی آموزشی

3- جدول شماره (1) نمونه آماری

4- روش نمونه گیری

5- نوع و روش تحقیق

6- ابزار اندازه گیری

7- عواملی که در فراگیری دانش آموزان موثر هستند

8- نمودار شماره (1) مدرسه امیرکبیر

9- جدول شماره (4) توزیع فراوانی نمرات در مدرسه امیرکبیر

10- نموادر شماره (2) مدرسه شهدای مرصاد

11- جدول شماره (6) توزیع فراوانی نمرات در مدرسه شهدای مرصاد

12- جدول شماره (7) درجه بندی و فراوانی درصد

13- نمودار شماره (3) توزیع فراوانی نمرات در مدرسه مطهرین

14- جدول شماره (9) درجه بندی فراوانی درصد

15- نمودار شماره (4) توزیع فراوانی نمرات در مدرسه قدس

16- محاسبه دامنه تغییرات و میانگین نمرات مدرسه قدس

17- جدول شماره (11) توزیع فراوانی درصد

18- نمودار شماره (5) توزیع فراوانی نمرات در مدرسه شهدای عمروآباد

فصل پنجم

1- تفسیر پرسشنامه

تفسیر جداول و نمونه  و میانگین نمرات

نتیجه گیری و تجزیه و تحلیل

4- خلاصه تحقیق

5- منابع و مآخذ

 

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 62
حجم: 109 کیلوبایت
250,000 ریال – خرید


سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

3 + 7 =