مختصری درباره شهرمان نیشابور

فهرست:

1- مخترصری درباره شهرمان …

2- سرمقاله …

3- عدالت چیست؟

4- بی عدالتی در جهان!

5- عدالت گذشته و …

6- نامه ای به بوش

7- عدالت در کشور ایران مانند …

8- جدول و سرگرمی

9- مصاحبه و نظرات …

 

مختصری درباره شهرمان نیشابور …

شهر نیشابور است خاک فتنه باران                      دیباچه خونین تاریخ سوران

نیشابور زادگاه دانشمندان بزرگی هم چون حکیم عمر خیام ریاضی دان،

کمال الملک، نقاش، امــام زاده محمد محروق عــطار نیـشابوری  و … و

دانشمندان دیگر نیز در اینجا می زیسته اند.

نام نیشابور با نام فیروزه هم زاد است و در مقام تعریف ؛ نیشابور را شهر فیروزه های درشت با سنگ های فیروزه نامیده اند. نیشابور یک شهر بزرگ و تاریخی است و مکان های جذاب و توریستی فراوانی دارد ولی با همه اینها جذبه توریستی اآن کم است. همچنین ساختن خیابان ها و مراکز آموزشی تفریحی در آن به کندی صورت می گیرد از ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران « جناب آقای احمدی نژاد » می خواهیم در صورت امکان در یکی از سفرهایشان به نیشابور بیایند و از نزدیک با مردم دیدن فرمایند.

 

این عکس را که می بینید محل سکونت کمال الملک

است که اداره ی میراث فرهنگی و گردشگرری نیشابور

به زودی کار مرمت و بازسازی این اثر را که به باغ نشاط

واقع در بخش تحت جلگه است و آغاز خواهد کرد.

 

نیشابور شهری است که خاکش فیروزه و گیاهش ریواس است

سرمقاله:

عدالت را در این عالم غیر علی دانیم                غلط افکارما باشد، غلط ها فکر می دانیم

آموزش یکی از نیازهای اساسی انسان است و اگر این آموزش مربوط به ارزش ها و مقدسات یک فرهنگ و ملت باشد از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد بود و عدالت ارزش اساسی و حیاتی بیشتر در فرهنگ ایرانی و اسلامی خواهد داشت در فرهنگ آرش کمانگیر  و پوریای ولی از همه ی اینها مهمتر در فرهنگ علی واژه ی حق و عدالت از زمان پیدایش ، دورانی درخشان تر از دوران علی نداشته است.  « علی(ع) عین عدالت بود و عدالت عین علی(ع) »

نسبت به دشمن خود عدل و انصاف داشته باش

اما افسوس که انسان های آن دوران قدر آن بزرگ انسان دوران، صاحب دقیق ترین میزان، بزرگ علم و عرفان و شاه جوان مردان را نداشتند و فرق عدالت را را شکافتند اما به لطف خداوند عادل و متعال فرهنگ او تا ابد باقی خواهد ماند و حال در این زمان با وجود گسترش روز افزون ظلم و  بی عدالتی در جهان، لازم است تا کودکان و جوانان مسلمان ایران با الگوی بزرگ دینشان هرچه بیشتر و بهتر آشنا شوند که اگر حتی 100 تن از این کودکان آشنا شوند به حقیقت علی و بشناسند علی را و خدای علی را و عدالت علی را تحول بزرگی در جهان اسلام رخ می دهد. تحولی رخ می دهد. تحولی که جامعه ی مسلمان را به سوی وحدت، عظمت و سربلندی می رساند. چرا که هر کس علی را بشناسد و بشناسد موجی در دریای مسلمین ایجاد می کند و اگـر این موج ها زیاد شوند و بـا هم درآمیزند. بت هــای ظلم و فسـاد

جهان را از جا می کنند و از بین می برند. انقلاب حاصل از گسترش فرهنگ علی، تمام مظاهر ظلم و بی عدالتی را نابود می کند. همچون انقلابی که حاصل از ظهور فرزند آن بزرگ مرد تاریخ است که به ما و تمام حق پرستان جهان وعده داده شده است. بنابراین بر هر مسلمانان که حتی              ذره ای با فرهنگ علی آشناست واجب است تا به هر وسیله ی ممکن کتاب، نشریه، مقاله، رسانه و یا سایت اینترنتی و حتی اگر شده در یک نقاشی کوچک در گسترش و آموزش فرهنگ علی در جامعه کوشا باشد و علی شناسی را به اندازه ی توان گسترش دهد. به امید حرکت های نرم افزاری و سخت افزاری تمام مسلمین به خصوص علما و معلمین ایرانی در شناساندن فرهنگ عدالت یعنی فرهنگ علی.

 

عدالت چیست؟

عدالت یعنی قرار دادن هر چیز در جای خودش، در واقع

امنیت است. برقراری عدالت و نظم تنها وقتی میسر می شود

که در یک جامعه همبستگی و همدلی و وحدت ملی وجود داشته باشد.

عدالت اجتماعی به معنای شناخت و رعایت قدر و منزلت هر کسی در جامعه و با وضع مناسب با او رفتار کردن است عدالت واژه ی بسیار شناخته شده است که تمام افراد یک جامعه در هر گروه سنی که قرار داشته باشند خواهان رسیدن به آن و پیاده شدن آن در جامعه اند، رسیدن به این           واژه ی مقدس موانع بسیاری دارد که همه ی مردم جامعه با یکرنگ شدن و داشتن و حدت این موانع را بر طرف کرده تا عدالت در جامعه بهتر گردد چرا که اگر در جامعه عدالت نباشد رفته رفته بی عدالتی جایگزین واژه ی عدالت می گردد. رابطه ی عدالت با پیشرفت کشور این چنین است که انسان می تواند به عنوان یک نیروی فعال در جامعه چرخ های اقتصاد مملکت را به حرکت در آورده و اگر این نیروی فعال پایبند به اعتقادات دینی و عدالت در جامعه باشد رشد اقتصای در جامعه مثبت بوده و قادر خواهیم بود نیازهای جامعه را برطرف کنیم.

 

عدالت اجتماعی و اقتصادی : یعنی با هریک از افراد به گونه ای رفتار شود که مستحق آن است و در جایی، جای داده شود. کشورهای توسعه یافته مدعی آن هستند که در پرتو توسعه و رفاه و ایجاد نهادهای متناسب با آن، مهم ترین قسمت جدول پیچیده ی مدینه ی فاضله را پر         کرده اند. توزیع درآمدها عادلانه صورت گرفته است و جایگاه اجتماعی افراد بر اساس شایسته سالاری تعیین شده است. گرچه به اعتراف خود آنها، نابرابری در سطح جهان و در مقایسه با کشورهای جهان سوم همچنان وجود دارد و هنوز نتوانسته اند این نابسامانی جهانی را سامانی بخشند و به نوعی توازن و تعادل جهانی برسند، اما به هر حال، « عدالت» را میوه ی شیرین «توسعه» می دانند. در اسلام، آموزه های فراوانی وجود دارند که عدالت خواهی و عدالت گستری را در عرصه های مختلف تشویق می کنند. در واقع عدالت، گوهری است که سال ها قبل از آنکه پیشگامان توسعه آن را کشف کنند، اسلام به بشر معرفی نموده است.

برای نمونه به آیات و احادیث زیر توجه کنید:

فرمان داده شده ام که عدالت بورزم . (عاشورا، 15)

خداوند به عدالت و نیکی فرمان می دهد. (غل،90)

عدالت بورزید که عدالت، نزدیک ترین چیز به تقواست. (مائده، 80)

در روایات نیز «عدالت»  با صفات زیبایی یاد شده است. ملاک سیاست استوارترین شالوده برای ساختن فرد و جامعه، شیرین تر از عسل، نوشین تر از آب برای تشنه، و گسترش آن موب ریزش رحمت و برکات الهی.

بی عدالتی در جهان:

سلاح من سنگ منه                   

     می شکنه شیشه شبو

فریاد من مثل تبر                      

     می کنه ریشه شبو

تأکید ایران بر استفاده از حق مسلم خود د فناوری هسته ای پایدار است و هیچ کشوری هم چون آمریکای صهیونیست و اسرائیل اشغالگر نمی تواند این حق مسلم را از ایرانیان بگیرد زیرا کشورهای اسلامی همچون ایران (کشور ما) زیر بار زور بی عدالتی کشورهای زورگویی هم چون آمریکا نمی روند و نخواهند رفت و همواره از کشورهای مسلمانی چون فلسطین حمایت می کنند تا از زیر سلطه اسرائیل خارج شوند.

بشنوید داستانی:

یک اسرائیلی بی عاطفه کودکی را نشانه گرفت  با دیدن

آن صحنه به اوج بی عدالتی در فلسطین پی بردم آخر کودک

معصوم چـه گناهی داشت او حتی 5 سـالش هم تمام نشده بود

آنقدر خسته و دلشکسته به نظر می رسید که حتی نمی توانست

مانند هم سن و سالان خود بدود آخر او چه گناهی داشت چرا باید در آن سن کم آواره ی خیابان می بود چرا باید از داشتن پدر و مادر محروم می بود و اکنون چرا باید هدف یک اسرائیلی خشن و بی عاطفه قرار می گرفت ولی شاید با مردن می توانست از این همه رنج و سختی و مشکلات که تحمل آنها برایش مشکل بود بیرون بیاید و در جهان آخرت وارد بهشت شود و در نعمت و آسایش به سر ببرد و در گوشه ای دیگر مادری را دیدم که کنار جنازه ی فرزندش ناله و زاری  می کرد ولی تسلیم نشده بود هیچ یک از مردم فلسطین تسلیم نم شوند و نخواهند شد. کودکان و جوانان ایرانی نیز تسلیم نخواهند شد بلکه به یاری کودکان فلسطینی خواهند شتافت و اسرائیل غاصب  را از فلسطین بیرون خواهـند کردند. همه ی مسلمـانان جـهان

امیدوارند هرچه زودتر پیام آور عدل و عدالت، حضرت مهدی (عج)

ظهور کنند و جهان را از عدل و عدالت پر کنند و اسرائیل و آمریکای

شیطان صفت را که تمام زندگیشان به پول و ثروت و خون ریزی خلاصه

می شود را از روی زمین بر دارند به امید آن روز … .

 

همه مسلمانان جهان  در همه جا برضد بی عدالتی با هم متحد خواهند شد و قیام خواهند کرد.

 

تأثیر عدالت بر تحصیل

سالانه عده ای از کودکان ایرانی از ادامه

تحصیل باز می مانند که اکثریـت آن ها

کودکان بی سرپرست و خیابانی هستند

که  به علت فقر و بی پولی مجبورند به کار بپردازند و از این راه خرج خود و خانوادهایشان را به دست آورند حتماً شما تا به حال به اینگونه کودکان در خیابان ها و اماکن عمومی برخورد کرده باشید و شاید تا به حال از آن ها چیزی خریده باشید.

مـا به عنـوان یک دانـش آموز ایرانی واقــعاً تأسـف

می خوریم و از آموزش و پرورش و دست اندرکاران

می خواهیم که به این مشکل رسیدگی کرده و با این

کارشان به کودکان ایرانی کمک کنند.

 

 

حکایت

سرنوشت دزد

کسی که دزدی کرده بود، یکی از زنان ثروتمند قبیله قریش بود.

او خودش اقرار کرده بود که دزدی کرده و طبق قانون اسلام، باید

دستش قطع می شد. افراد سرشناس قبیله قریش همه در تب و تاب

بودند. همگی می دانستند که پیامبر اصلاً حرف آنها را نخواهد پذیرفت. این مسئله مربوط به شخص پیامبر نبود که به راحتی از آن بگذرد. آنها بارها شنیده بودندکه قوانین اسلام برای همه مردم یکسان است و هیچ کس نیست. اما آنها با دل هایی نگران، وقتی به حضور پیامبر رسیدند، با حالتی التماس آمیز هریک سخنی گفتند:

– یا رسول الله، اگر می شوداز مجازات او صرف نظر کنید.

– یا رسول الله، دختر فلان شخص محترمی است.

– یا رسول الله، آبروی این قبیله در خطر است.                 – یا رسول الله …

پیامبر وقتی که حرف های آنها را شنید، با نارحتی در جواب آنان گفت:

– اگر این زن بی کس بود و از خانواده ثروتمندی نبود، همه ی شما می گفتید دزد است و باید مجازات شود، اما چون وابسته به ثروتمندان قریش است و به قول شما آبروی آنها می رود،                می گویید مجازات نشود. هرگز! قانون اسلام باید برای همه یکسان است و حکم اجرا می شود!

 

 

نامه ای به جرج بوش

حالا تو معروف ترین رئیس جمهور آمریکایی

افغانستان توی یک جیبت و عراق توی جیب دیگرت است

جیبهای تو ته ندارد همه چاه های نفت دنیا توی آنها جا می شود

از وقتی رئیس جمهور شده ای دست هایت بیشتر شده اند

پاهایت دیگر دو تا نیستند کم کم شبیه هزارپا شده ای

همه آدمهایی که با تو همزبانی می کنند شریک جرم تواند.

تو با پاهای آنها راه می رویس و با دست های آنها انگشت میگذاری روش نقشه جهان!

درست همانطور که بچه پولدارها پشت ویترین اسباب بازی فروشی انگشت می گذارند روی چیزی و می گویند: یالا! من اینو می خوام، همینو می خوام1

یک سؤال: توچند وقت است فقط جلوی دوربین تلویزیون ها و نور پروژکتورها لبخند می زنی؟

چند وقت است فرشته ها را خواب نمی بینی؟

راستش فرشته ها به خواب من هم دیگه نمی آیند بیشتر وقتها خواب می بینم:

کلاغ های سیاه به کاخ سفید حمله کرده اند.

آنجا را خانه خودشان می دانند و هی می خواهند آن را از تو پس بگیرند.

تو در ببیداری حتی یک برگ درخت هم پیدا نمی کنی که به تو رأی داده باشد؛

یا یک گنجشک، یا سر سوزنی نسیم یا یک قطره باران!

رودها هم که کاری به کار تو ندارند فکر و ذکرشان دریاست.

اما تو دیگر نمی توانی در رویاهایت شنا کنی، نگران غرق شدن قلبت هستی که؛ کارش شده آتش بازی آن هم با کمک برادرت: شغال زرد!

(که در قرن بیست و یکم اسمش شده تونی بلر)

می دانی؟ شاید یک روز همه بچه های افغانی و عراقی تو را ببخشند!

شاید یک روز، همه شاعران دنیا تورا بخشند!

حتی شاید یک روز خداهم از همه ی گناهان تو بگذرد!!

اما زنی که تو را بزرگ کرده به تو خندیدن و راه رفتن و حرف زدن یاد داده زنی که مثل همه مادرها شبها بیدار نشسته تا تو فرشته ها را خوب ببینی و لبخندهای نورانی بزنی، هیچ وقت                نمی تواند از ته دلش تو را ببخشد؛

چون او یک مادر است و مادرها قاتل ها را دوست ندارند.

حتی اگر بچه خودشان باشد و معروف ترین رئیس جمهور آمریکا باشد.

 

 

 

 

و اینک درباره ی عدالت خورشید گوییم خورشیدی که

هیچ فرقی میان فقید و غنی نمی گذارد به همه به صورت

یکسان نور می دهد.

لبخندهای طلایی خورشید در هر صبح دلپذیر، خبری از آن سوی شب می آورد و هزاران پرتو به زمینه رسیده، راه را به ما نشان دهند. به سوی کرانه هها، آن دورها، با باور تمام پاداشت درانتظار توست و آرامش جاودانی به امید دیدار تو

اما عدالت در این جهان: خیلی متفاوت است هرکس هرکار می خواهد انجام می دهد و آن را به نام عدالت ثبت می کند. ما در این جهان، از این نمونه های بارز داریم و هیچ کس حاضر نیست آن عدالت واقعی را انجام دهد، یعنی آن عدالتی که در اسلام آن را واجب دانسته اند، ولی بازهم کشورهای دیگری هم وجود دارند که در آن ها عدالت اسلامی رعایت می شود، واز این قبیل کشورها می توان به ایران  اشاره کرد. در ایران قانون، قانون اساسی است و ایران به جمهوری اسلامی یعنی هم الهی و هم مردمی مشهور است. کشور ایران خوشبختانه یکی از کشورهای خاورمیانه است که هم حکومت الهی و هم حکومت مردمی داردکشوردهای دیگری هم وجود دارند که فقط نام آن کشورها با جمهوری یا اسلامی آغاز می شود. عدالت اسلامی آن عدالتی است که خدا آن را بر پیامبران خود نازل کرده و از آنها خواسته تا آن را انجام دهند و به مردم به صورت آشکارا بگویند.

 

1- تعریف آن قرار دادن هرچیز در جای خود است؟

2- در یک کشور مستقل و با رأی حکومت الهی وجود دارد؟

3- این سخن که «نسبت به دشمن خود» عدل و انصاف داشته باشد» از کیست؟

4- موجب نارضایتی مردم یک کشور می شود.

5- این سخن که مردم به سه نعمت امنیت، عدالت، و فراوانی محصولات نیاز دارند از کیست؟

6- مظهر عدالت است؟

 

– این مرد از چه راهی می تواند به ترازوی عدالت برسد؟

 

به فرموده دبیر گرانقدر، سرکار خانم توحیدخواه ایشان عدالت

را این چنین وصف نموده اند :

معنای عدالت قرار گرفتن هرچیزی در سرجای خود می باشد.

عدالت به معنای تقسیم امتیازات به قدرت مساوی بین افراد و جوامع مختلف نیست بلکه به تناسب نیاز باید هر چیزی در جای خود قرار گیرد. آتش زدن پرچم  آمریکا در کشوری مانند ایران به این معناست که در این کشور جایی برای قرار گرفتن پرچم آمریکا وجود ندارد. سلطه گری ها و افزون طلبی های آمریکا با شعار حمایت از حقوق بشر منافات دارد و این کشور حق مداخله در امور سایر کشورها را ندارد. و در صورت وجود چنین مواردی با برخورد شدید از طرف ملتهای اسلامی مخصوصاً ایران روبرو خواهد شد.

 

نظرات:

– جناب آقای احمدی نژاد: عدالت یعنی توزیع امکانات به صورت مساوی در سراسر کشور می باشد.

  • اگر حکومتی برای عدالت تلاش کند مشروع است. عدالت است که زاینده الزام سیاسی است.
  • حضرت علی (ع) العدل افضل الجنود؟
  • آیا عدالت شر یفتر بالاتر است یا بخشندگی؟

هرچه قدر باندیشیم می بینیم عدالت یک چیز است آن هم علی علیه السلام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.