دانلود مقایسۀ رضایت زنا شویی والدین کودکان عقب مانده ذهنی و والدین کودکان عادی شهر تهران

دانلود مقایسۀ رضایت زناشویی والدین کودکان عقب مانده ذهنی و والدین کودکان عادی شهر تهران

جهت دریافت درجه کارشناسی در رشته روانشناسی گرایش عمومی

مقدمه

خانواده یک پدیده تاریخی است که از اجتماع کلی جدانیست واحد اجتماعی است که در عین حال خصایص یک نهاد و یک گروه را واجد است بر این اساس در عین مطالعه کلی خانواده باید به آن به عنوان یک نهاد و یک گروه ارادی نخستین  رهبری و عضویت نگریسته شود. (قائمی، 1368)

خانواده از نخستین نظام های نهادی عمومی و جهانی است که برای رفع نیازمندیهای حیاتی و عاطفی انسان و بقای جامعه ضرورت تام دارد و از همه نهادهای اجتماعی طبیعی تر و خودی تر است. (شرفی، 1372)

همواره برای جلوگیری از بروز مشکلات در جامعه های مختلف باید ارزش و بهای خاصی را برای نوجوانان و جوانان قائل شد، چرا که این قشر عظیم در جامعه نیاز به پشتیبانی و حمایت خانواده ها و اجتماع دارند و تجربه نشان داد است که اگر مفاهیم بدرستی در ذهن نوجوانان و جوانان جایگزین گردند باعث عدم تفکر صحیح در بسیاری از زمینه ها شده و آنان با مشکل مواجه می گردند که عاقبتش نارضایتی در تمام مراحل زندگی می باشد .

به عقیده محسنی ( 1375 )، مفهوم ازدواج پذیرش یک پایگاه جدید است. پایگاهی با مجموعه ی جدیدی از امتیازات و الزامات و در عین حال پذیرفته شدن این پایگاه توسط دیگران .

بنابراین سوالات فیزیک و عاطفی افراد و بهداشت روانی جامعه در گرو سلامت روابط زناشویی و تداوم و بقاء ازدواج می باشد. هر گاه که خطری در جامعه ازدواج را تهدید نماید سلامت فیزیک و عاطفی اعضاء جامعه و نهایتاً بهداشت روانی جامعه به خطر می افتد .

تازه ازدواج کرده  ها سوار بر مرکب عشق و دلبستگی رویایی جز ازدواج موفق در سر ندارند. اغلب آنها در شروع معتقدند که روابط آنان ((متفاوت از دیگران است )) و عشق عمیق و خوشبختی آنها پشتوانه زندگی مشترک آنها خواهد بود .

اما دیر یا زود ، اغلب این زوجها برای برخورد با مسایل و تضادها، به تدریج با حقیقت افزایش بی قراری و نومیدی و دلتنگی آشنا می شوند و این در شرایطی است که اغلب نمی دانند مشکل آنها در کجاست و از چه سرچشمه می گیرند .(بک،ترجمه ، قراچه داغی،1372)

لیاقت (1379) معتقد است که برای آشنایی با تأثیر تکامل خانواده بر روی بهداشت روانی حاکم بر آن که رضایت زناشویی نیز جزیی از آن است ، بهتر است مراحل تکامل و رشد یک خانواده مد نظر قرار گیرد .

 

هر خانواده قبل از شکل گیری تا هنگام تکامل نهایی مراحلی را پشت سر می گذارند که مهمترین این مراحل عبارتند از :  آشنایی و نامزدی، ازدواج، تولد نخستین فرزند، تولد آخرین فرزند، استقلال یابی فرزند،  بازنشستگی زن و شوهر،  خروج فرزندان از منزل و تنها شدن زن و شوهر،  مرگ همسران

 

کسانیکه بیش از اندازه به همدیگر عشق می ورزند کمتر درباره مسائل و مشکلات زندگی حرف می زنند، فرض را بر این می گذارند که درباره همدیگر همه چیز را می دانند ، اما واقعیت این است که کم اطلاعی آنها از یکدیگر تصمیم گیریشان را بشدت خطرناک می کند. آخر اینکه با کمی دقت می توان به این مهم دست یافت که عدم رضایت زناشویی عواقب جبران ناپذیری را بدنبال خواهد داشت که می توان به بزهکاری ، اعتیاد ، طلاق ، ازدواج مجدد، روابط خارج زناشویی و … زوجین اشاره کرد . باید بخاطر داشت که رضایت امروز جوانان ، رضایت فردای آنها را بهمراه دارد . ونظر دانشمندان در خصوص رضایتمندی از زندگی زناشویی متفاوت است . ولی باید دید چگونه تعریف می کنند و چه عواملی را برای ایجاد و یا افزایش میزان آن در خانواده ها ذکر می نمایند . شعاری نژاد می گوید : رضایتمندی به آن حالت موجود زنده گفته می شود که تمایلات و محرک وی به هدف خود رسیده اند ، و احساسی که شخص هنگام رسیدن به آرزوهایش پیدا می کند . (شعاری نژاد ، 1343 )

شناخت عواملی که موجب رضایتمندی زناشویی گشته و یا افزایش این رضایتمندی را دربر دارند می توان امیدوار بود کارایی افراد بخصوص زنان در زمینه های گوناگون رشد داده شود و ارامش بیشتری در محیط خانواده حکمفرما گشته و از این طریق گامی در جهت سلامت خانواده که سلامت  جامعه در گرو آن است برداشته شود.

 

بیان مسئله

در شناسایی عوامل موثر در رضایت زناشویی متخصصین توافق دارندکه موفقیت در ازدواج مستلزم توانایی و مهارتهای خاصی است که در طرفین می باشد . که یکی از آنها مهارتهای ارتباطی و توانایی حل این مسئله است . از طرف دیگر باید توجه داشت که تحولات اجتماعی و سیاسی و فرهنگی تغییرات خاصی را در نگرش به ازدواج و انتظارات طرفین از زندگی مشترک ایجاد نموده است .

انتظارات نسبی که محدود به تأمین معاش و توده مردان و نگهداری خانه و تربیت فرزندان توده زنان می باشد ، با انتظارات نوینی آمیخته شده است . زوج های امروزی خواهان رابطه ای هستند که در آن احساسات عواطف و ارزشها و حقوق فردی آنها رعایت شود و سعادت و خوشبختی را منوط به تفاهم و ارزش قائل شدن به خواستها می دانند . در روابط امروزی نادیده گرفتن ، عدم رعایت حقوق مشترک  و تحمیل خواسته های فردی به یکدیگر زنگ خطری برای خود پنداره افراد به شمار می آید و در مواردی موجب گسیختن عاطفی ترین روابط می شود . ( لاسومل و لاسول ، 1991 )

رشد اجتماعی و شخصیتی افراد بطور کلی بستگی زیادی به نحوه ارتباط آنها با دیگران دارد . از نظر تعریف هر برخورد اجتماعی به دنبال افکاری بین دو نظر یا بیشتر است . با این وجود در بین افراد معلول چگونگی برقراری این ارتباط ، وسیله مبادله پیام بین اشخاص است .

ناگفته نماند که افراد عقب ماندگی ذهنی و اختلالات روانی دیگر علتهای مختلفی دارند و به دلیل آگاهی نداشتن والدین باعث می شود مشکلات زیادی را برای خانواده و جامعه بوجود آورند . یکی ازمهمترین مشکلاتی را که می توان نام برد نارضایتی زناشویی در والدین است که گاهی حساسیت بیش اندازه والدین افراد عقب مانده ذهنی باعث شده تا مسائلی برای خانواده و در نهایت اجتماع بوجود آورند .

لذا باید به آموزش و راههای افزایش شایستگی و عزت نفس خانواده ها و کودکان عقب مانده ذهنی کوشید و همچنین باید فرصتی برای والدین این گونه کودکان فراهم ساخت تا بتوانند احساس گناه ، نومیدی ، دلتنگی انکار و خشم را در رابطه با ناتوانی کودک ابراز نمایند .

متخصصین باید تمام اطلاعات اساسی و موجود پزشکی را در رابطه با علل درمان و سایر زمینه های مهم به والدین عرضه کنند ، تا سوء تفاهم هایی را که در مورد اغلب عقب ماندگی ذهنی است بر طرف شود . افراد عقب ماندۀ ذهنی از محدودیت های خود آگاهی نداشته یا آگاهی آنها بسیار ندک است و همه افراد عقب مانده های ذهنی یک جور نیستند .

لذا باید خانواده ها ، افراد عقب مانده را بشناسند و به مشکلات خود و فرزندانشان آگاهی داشته و در حل آن کوشا باشند .

همچنین در پایان نامه ی جوادی ، که در مورد بررسی تأثیر معلولیت بر میزان رضایت زناشویی و در پایان نامه کاظمی بررسی رابطه میزان رضایت زناشویی بر والدین کودکان عقب مانده ذهنی و شدت  معلولیت ، با پژوهشهای انجام شده نتایج بدست آمده ، نشان داده است که متغیرها تحت تأثیر رضایت زناشویی هستند و اثر مستقیم بر آن دارند یعنی خانواده ها با فرزندان معلول رضایت زناشویی کمتر نیست به افراد دیگر دارند .

 

 

فصل اول کلیات تحقیق

عنوان صفحه

مقدمه   7

بیان مسئله     11

اهمیت پژوهش           14

اهداف پژوهش           15

تعریف نظری و عملیاتی متغیر ها     16

فصل دومادبیات و پیشینه تحقیق     19

مقدمه   20

بخش اول

رضایت از زندگی زنا شویی  20

ویژگی های ازدواج موفق و سالم      22

خانواده و وظایف آن  24

رضا مندی زنا شویی و عوامل موثر بر آن    27

عوامل موثر در ایجاد زنا شویی        30

سن      30

تحصیلات و طبقه       32

طول ازدواج    34

فرزندان           35

نظام عقیدتی و مذهبی            37

همکاری و تقسیم کار  38

ابراز محبت و عشق زوجین نسبت به یکدیگر           39

ارتباط با اقوام و دوستان      40

مشارکت زن در تصمیم گیری ها        41

علایق و طرز تفکر      42

مسائل جنسی 42

اشتغال زن      44

بخش دوم

عقب ماندگی ذهنی و عوامل موثر در رشد این اختلال           46

تاریخچه          46

تعریف عقب ماندگی ذهنی از دیدگاه های مختلف      52

تعریف بر اساس IQ   54

عقب ماندگی خفیف     55

عقب ماندگی متوسط 55

عقب ماندگی شدید      56

عقب ماندگی عمیق      56

تعریف انجمن روان پزشکان آمریکاDSMIV 57

طبقه بندی ذهنی از دیدگاه های متفاوت        59

عوامل موثر در پیدایش معلولیت های ذهنی 60

عوامل قبل از تولد       60

عوامل زمان تولد        61

عوامل بعد از تولد      61

روش های پیشگیری از عقب ماندگی ذهنی   61

عقب مانده ذهنی در وزارت خانه های بهداشت ودرمان        62

عقب ماندگی به عنوان یک عامل فشار زا (استرس)   62

پژوهش های انجام شده در رابطه با تاثیر کودک عقب مانده ذهنی بر خانواده       65

فصل سوم روش تحقیق         69

طرح تحقیق     70

جامعه آماری   70

حجم نمونه      70

روش نمونه گیری      71

ابزار پژوهشی 71

اعتبار و روایی پرسشنامه     75

روش اجرا و گرد آوری داده ها          76

روش تجزیه و  تحلیل آماری 76

فصل چهارم  یافته های تحقیق           78

یافته ها           79

الف توصیفی   79

ب استنباطی   84

فصل پنجم بحث و نتیجه گیری          85

بحث و نتیجه گیری    86

نتیجه  87

سوالات پژوهش         88

محدودیت های پژوهش          91

پیشنهاد ها      92

فهرست منابع 94

 

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 96
حجم: 166 کیلوبایت
350,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.