دانلود پژوهش بررسی رابطه مهارتهای ارتباطی با رضایت زناشویی


OnPlay تمامی آموزش های غیر رایگان اساتید سطح اینترنت را به رایگان تماشا کنید

 

چکیده

پشتیبانی از خانواده در برابر از هم گسیختگی و حفظ آن بعنوان معیاری برای پیشرفت ؛ تمدن و تعالی مادی و معنوی انسان ضروری است . زیرا خانواده سنگ بنای جامعه بزرگ انسانی است و در استحکام روابط اجتماعی و رشدو تعالی یکایک اعضای خانواده نقش بنیادی دارد.

خانواده کانون اصلی حفظ هنجارها ؛ سنت ها و ارزشهای اجتماعی و شالوده استوار پیوندهای اجتماعی و روابط خویشاوندی است .هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه مهارتهای ارتباطی (شیوه های دلبستگی ) با رضایت زناشویی است. در این پژوهش از روش همبستگی استفاده شده است . تعداد30 نفر از زوجهای ساکن در شهرستان رباط کریم به روش تصادفی ساده گزینش شده اند و با توجه به هدف و فرضیه های پژوهش مورد آزمون قرار گرفتند. برای بررسی مهارتهای ارتباطی از مقیاس دلبستگی بزرکسالان ( RAAS) و برای سنجش رضایت زناشویی از پرسش نامه رضایت زناشویی ( ENRICH) استفاده گردید. همچنین تجزیه و تحلیل داده ها از طریق آزمون ضریب همبستگی پیرسون محاسبه شد .

نتیجه پژوهش نشان دادهمبستگی مثبت و معنی داری بین مهارت های ارتباطی و رضایت زناشویی وجود دارد.

مقدمه

نقش مهارتهای ارتباطی در شروع زندگی مشترک ارتباط از جمله مهمترین مهارتهای موجودات است که شامل شیوه های گوناگون می شود از جمله انواع ارتباطات بین انسانها ارتباطات جنسی متفاوت (مردو زن ) است که علاوه بر تداوم نسل و کمال گرای حس ماندگاری و جاودان بودن از طریقه اولاد می توان در بر طرف نمودن نیازهای عاطفی طرف مقابل تاثیر به سزای داشته باشد .

متداول ترین نوع ارتباط در جوامع بشری از طریق ازدواج رسمی میباشد. برای رسیدن به یک ازدواج مناسب و نیز تدام ارتباط معیارهای را باید رعایت نمود .

اگر چه ساده به نظر می رسد ولی می تواند در شروع ارتباط و تداوم زندگی مشترک تاثیر گذار باشند.

البته بروز تعارض در روابطه انسانها با یکدیگر اجتناب ناپذیر است یعنی بحث جدل و مشاجره در تمام رابطه ها بروز پیدا می کند . ولی نتایج تحقیقات نشان داده است که مهارتهای زندگی در تداوم ارتباط تاثیر معنی داری دارد. و نیز آموزش این مهارتها در افزایش کار آمدی و تداوم ارتباط موثر و زندگی مشترک اهمیت به سزایی دارد ونیزدانشمندان به اهمیت آموزش دریاد گیری مهارت های اجتماعی تاکید کرده اند .

چگونگی دست یابی به موضوع :

قصد این پژوهش این است که مطالبی راجع به اهمیت مهارتهای ارتباطی و اثر و رابطه ای آن با رضایت مندی زندگی زناشویی بدست آورد.

موضوع مورد بحث با توجه به تجربیات شخصی و نیز مطالعه و بررسی مطالب بدست آمده از تحقیقات

مختلف بدست آمده است. با مشاهده و بررسی رضایت مندیهای مختلف از زندگی مشترک افراد و نیز نقشی که مهارتهای ارتباطی در این زمینه دارد. انگیزه بررسی این مورد فراهم شده است.

 

 

فهرست

عنوان          صقحه

مقدمه    1                                                                                          

بیان مسئله   2

اهمیت و ضرورت پژوهش   3

اهداف پژوهش  4

متغیرهای پژوهش   5

جامعه, نمونه و روش نمونه گیری  6

نحوه اجرای پژوهش 6

فصل دوم (بررسی پیشینه پژوهش )  7

مقدمه    7

اهمیت ارتباط 7

مولفه های ارتباط 12

ویژگیهای ارتباط  13

نظریه های ارتباط 15

انواع ارتباط 18

عوامل موثر در رضایتی زناشویی   28

عوامل موثر در نارضایتی زناشویی 29

پیشینه پژوهش داخلی    42

پیشینه پژوهش خارجی    44

فصل سوم ( روش پژوهش ) 47

مقدمه    48

روش جمع آوری اطلاعات   49

جامعه آماری ونمونه    49

ابزارهای جمع آوری اطلاعات  49

فصل چهارم ( یافته های پژوهش )  52

مقدمه    53

توصیف داده ها (اطلاعات ؛ ارائه داده ها ؛ جداول )    53

تحلیل داده ها 60 فصل پنجم (بحث و نتیجه گیری)    63

بیان مسئله   64

نتیجه گیری   65

توصیف برخی نتایج یافته های پیشین   66

محدودیت ها   67

پیشنهادات    68

منابع   70


OnPlay در یوتوب، آموزش های روانشناسی و معماری و کامپیوتر و سایر آموزشهای پولی را به رایگان تماشا کنید


سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2 − یک =