دانلود فایل طرح جامع لنگرود


دانلود فایل طرح جامع لنگرود

طرح جامع لنگرود که در سال ۱۳۹۵ توسط مهندسین مشاور زیستا تهیه شده است

فهرست مطالب طرح جامع لنگرود :

جلد اول: مطالعات شناخت وضع موجود

بررسی کلی منطقه ای

 • مسائل جغرافیایی و اقلیمی منطقه
 • اوضاع و احوال فرهنگی و اجتماعی و تاریخی منطقه
 • نحوه توزیع جمعیت در منطقه
 • وضع ارتباطات در منطقه
 • اوضاع اقتصادی منطقه و نقش شهر در آن
 • برنامه های بخشی منطقه ای و تعیین سهم شهر در برنامه های مزبور
 • آبادی ها و مناطق واقع در حوزه نفوذ شهر

بررسی حوزه نفوذ

 • خصوصیات جغرافیایی و اقلیمی
 • منابع طبیعی (جنگلها، مراتع، معادن، منابع آب و غیره)
 • تعداد و نحوه استقرار آبادی
 • وضع ارتباطات بین آبادیها و شهر و سیستم حمل و نقل موجود
 • وضع تأسیسات و تجهیزات زیربنایی، خدمات رفاهی و نحوه توزیع آنها
 • موقعیت و خصوصیات مناطق و آثار باستانی
 • خصوصیات تاریخی، فرهنگی و اجتماعی
 • مشخصات جمعیتی (میزان و نحوه توزیع جمعیت، تفکیک جمعیت شهری و روستایی، میزان رشد و وضع کلی مهاجرت) با استفاده از آمار رسمی و اطلاعات موجود
 • خصوصیات اقتصادی (میزان تولید و وضع اشتغال در بخش های مختلف اقتصادی، استعدادها و امکانات بالقوه، قطب های جاذب اقتصادی و موانع عمده موجود در راه توسعه اقتصادی)
 • برنامه های عمرانی ملی و یا منطقه ای در زمینه رشد و توسعه، نحوه استقرار مراکز جمعیتی و همچنین، برنامه های بخشی منطقه ای عمرانی همراه با مشخص نمودن اعتبارات و امکانات مالی و فنی مربوطه هر بخش

بررسی و شناخت شهر

 • شناخت تاریخچه،علل پیدایش،چگونگی توسعه شهر و روند رشد آن در ادوار گذشته
 • خصوصیات جغرافیایی و اقلیمی شهر
 • خصوصیات جمعیتی و اجتماعی شهر
 • خصوصیات اقتصادی شهر
 • امکانات مالی، اعتباری، فنی و اداری شهرداری و سایر سازمانهای مؤثر در عمران شهر
 • خصوصیات کالبدی شهر

جلد دوم: تجزیه و تحلیل و ارائه پیشنهادات

تجزیه و تحلیل و استنتاج از بررسی ها

 • نتایج مربوط به حوزه نفوذ شهر
 • نتایج مربوط به شهر

تهیه طرح ها و برنامه های عمرانی شهر و حوزه نفوذ آن

 • تهیه طرح و برنامه های مربوط به حوزه نفوذ شهر
 • تهیه طرح توسعه و عمران شهر (طرح توسعه کالبدی شهر)
 • تهیه برنامه توسعه و عمران شهر

جلد سوم: کلیات ضوابط و مقررات اجرایی ساختمان و شهرسازی

 • پیشگفتار
 • تعاریف
 • محتوای اصلی یا اساس طرح جامع شهر لنگرود
 • ضوابط و مقررات کاربری ها
 • ضوابط و مقررات عام و مشترک در تمامی کاربری ها
 • پارکینگ
 • ضوابط و مقررات حفاظت زیست محیطی
 • ضوابط معابر
 • حرایم قانونی ساخت و ساز
 • ملاحظات پدافند غیرعامل
 • پیوست شماره ۱: ضوابط و مقررات پاکسازی و بهسازی نماها و جداره های شهری
 • پیوست شماره ۲: ماده ۱۴ قانون زمین شهری و دستورالعمل آن، قانون اصلاح حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی، قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۱۰ شورای انقلاب
 • پیوست شماره ۳: ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای معلولین جسمی – حرکتی
فرمت فایل:  Pdf
تعداد صفحات: –
حجم: 52 مگابایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *