دانلود پروژه مرمت بنای معتضدالدوله وزیری کرمانشاه

دانلود پروژه مرمت بنای معتضدالدوله وزیری کرمانشاه

بررسی پیشینه و موقعیت تاریخی استان :

کرمانشاه در مرز غربی کشور و در همسایگی کردستان – همدان – ایلام- لرستان و کشور عراق قرار دارد شهر کرمانشاه در مرکز استان کرمانشاهان نقطه مهم و پر اوازه ای بوده است که بغداد را به ری و بسطام و خراسان و ماوراالنهرمتصل میکرده است. شهرکرمانشاه روزگاری بر سر راه معرف شاهی دردوران هخامنشیان و همچنین راه ابریشم بوده است این شهر در منطقه بین النهرین قرار داشته ونام اصلی شهر کرمانج به معنی شهر رعایا بوده است.

طی دوران مختلف دست خوش حوادث گوناگون شده که هر کدام به نوبه خود تحولات وتغییراتی را در شهر موجب گردیده است که نزدیک ترین آنها به لحاظ تاریخی هشت سال جنگ تحمیلی از جانب کشور عراق میباشد که تحولات عظیمی را در شهر کرمانشاه وسایر شهرستانهای استان موجب گردید

بررسی مقابر در استان:

باتوجه به پیشینه دیرینه استان وغنای تاریخی و فرهنگی در ان میتوان گفت بنا هایی با عنوان مقابر یا همان مقبره ها در استان پیشینه ای تقریبی به اندازه قدمت خود استان دارند.

قدیمی ترین این مقابر همان گور دخمه ها یا مقابر مادی بوده که در جای جای استان کرمانشاه به وضوح اثار ان دیده میشوند از جمله مقبره معروف به دکان داود در سرپل ذهاب می باشد

 

البته باید تو جه داشت این مقابر امروزه علاوه بر مقبره بوده با توجه به قدمت تاریخی خود و اقدامات صورت گرفته از سوی مسعولان میتوانند در شناساندن شهر کرمانشاه و فرهنگ و افراد برجسته درادوار مختلف به میهمانان شهر موثر باشند.

مطالعه و شناخت

پیشینه تاریخی کرمانشاه

در آستانه منطقه بین النهرین و عبور اصلی ترین شاخه را ابریشم از میانه آن دامنه تحولات و بحران های 200 سال گذشته منطقه را به کرمانشاه کشانده است در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم وجود امپراطوری مقتدر عثمانی و تهاجم های آنان بارها کرمانشاه را دستخوش تاخت و تاز قرار داد.

در جنگ جهانی اول قوای ترک عثمانی مدتی کرمانشاه را به اشغال خود در آوردند در جنگ جهانی دوم نیز متفقین از مرز غربی وارد کشور شدند و سرانجام در جنگ تحمیلی با عراق شش شهر این استان ویران و کرمانشاه بارها بمباران شد.

در گذشته نه چندان دور و تا اواسط قرن بیستم کرمانشاه مفصل بازرگانی ایران عراق ، سوریه و اردن به شمار می آمد و انگلیسی ها و بلژیکی ها گمرکات غرب ایران برای کنترل بازرگانی شرق به غرب آسیا ادره میکردند ولی حفر کانال سوئز به رونق بازرگانی رو به رشد ایران پایان داد کرمانشاه در این دوره شهر تجاری بزرگ و نیرومندی به شمار می آمد بازار جامع آن را راسته ها تجارتخانه و کاروانسراهای بزرگی تشکیل می داد و محلات اطراف بازار بسیار پر رونق و ثروتمند بودند.

این شهر آستانه و دروازه ای است که چند مرحله تاریخ بر روی آن ره سپرده است . اقوام و ملیت هایی از آن عبور کرده اند گاهی آن را ویران و زمانی آبادش کردند. در زمان حکومت سلطان عبدالحمید و قبل عام ارامنه ها مهاحر به کرمانشاه سرازیر شد . قبل از آن نیز آشوری ها و اقوام دیگر به این شهر آمده بودند.

قسمت اعظم بافت قدیم کرمانشاه در دوره زندیه و قاجار در اطراف بازار گسترش یافت و قدیمی ترین نمادهای آن از دوره زندیه و بیشترشان از دوره قاجاریه بر جای مانده است اما از اوایل قرن گذشته میلادی جلوه های معماری ملی در معابر و بناهای جدید بروز کرد و شیوه خاص معماری کرمانشاه در بناهای مجاور خیابان اصلی شهر مهمانخانه ها و بناهای بزرگ مسکونی عمارت های عمومی و خدماتی و میدانها شهر انعکاس یافت . در این بناها در عین استفاده از مصالح و تزئینات مشابه تنوع و هماهنگی نیز حاکم بود.

روحیه معماری این دوره مثبت و بارز بود گذشته و هویت خود را به خوبی تعریف می کرد از شخصیت و استقلال برخوردار بود حجم ها و فضاها زنده بودند و جلوه و تصویر معماری آن پر جاذبه و جاندار بود اما مانند موسیقی این دوره غم غربت خاص خود را داشت.

عمر این دوره معماری کوتاه بود و فقط در نماهای خیابان اصلی شهر ( مدرس کنونی ) و تعدادی از بناهای خصوصی و دولتی از جمله ساختمان شهرداری فعلی ( کنسولگری قدیم انگلیس ) مهمانخانه بیستون میدان شهرداری و استانداری تجلی یافت ولی عصاره آن در معماری موخر این دوره تا سالهای 1340 نفوذ و تسری یافت معماری به سایر کاربردهای مسکونی و اداری و آموزشی و عمومی گسترش پیدا کرد تلفیق اجر چوب و شیروانی و استفاده بهینه از این مصالح به ماندگاری معماری این دوره منجر شد در این دوره حجم ها و نماهای بیرونی بناهای بافت جنوب شهر کرمانشاه پنجره و ایوان ها و شیروانی ها هنوز زیبایی خود را حفظ کرده است.

پس از سالهای 1340 تاثیر رویدادهایی که در سطح ایران پیش آمد بر ساختار و بافت شهر کرمانشاه دگرگون کننده بود.

این دوره با اصلاحات ارضی شروع شد . از این زمان استانه جمعیتی روستاها شکست و موج مهاجرت به شهر ها آغاز شد. در 1350 با افزایش جهانی قیمت نفت ، این بحران

شدت گرفت . در دهه 1355-1365 عوامیلی چون جنگ تحیلی تشدید امکانات بالقوه شهری و روستایی واگذاری بی حد و حصر زمین و ضعف مدیریت و کنترل شهری دامنه مهاجرت به شره را فراخ کرد . طبعا بافت متقدم شهر نسبت به بقیه بافت در برابر جریان ها اخیر بیشتر آسیب پذیرفت  آنچه که از این پس اتفاق افتاد روال تدریجی حیات اجتماعی اقتصادی و کالبدی بافت بود متروک شدن و مرگ لکه هائی از بافت رها شدن خانه های بزرگ قدیمی و پیدایش مناسبات و فرهنگ روستایی در دل بافت قدیمی و انزوای باقی ماندگان سکنه قدیم جلوه هایی از این زوال تدریجی به شمار می آیند اکنون تنها یک چهارم ساکنان قدیم و یا بازمانگان قدیم آنها در بافت مرکزی شهر سکونت دارند و عامل ماندگاری این اقلیت نیز عسرت و فقر اقتصادی آنان برای گریز از مشکلات این بخش از شهر کرمانشاه بوده است.

 

 

بنای معتضدالدله وزیری

مقدمه

هدف کلی این پروژه شناخت بناهای خصوصی و معماری این نوع بناها که بطور کلی نشان دهنده فرهنگ و خصوصیات زندگی مردم آن شهر که محل آن بنا می باشد در این پروژه سعی بر آن بوده است که با شناخت

این بنای مزبور که در کرمانشاه واقع است فرهنگ زندگی مردم این شهر نیز شناخته شود. و معماری این بنا حاکی از فرهنگ غنی و قدمت تاریخی این شهر می باشد. این بنا بطور کامل نیز خصوصی نبوده و تفاوت عمده آن با بناهای دیگر ( بناهای خصوصی) همین می باشد که یک قسمت بنا ( سمت شرقی بنا) حالت حکومتی و پذیرفتن افراد ارباب رجوع را داشته و با کلیه قسمتهای ساختمان متفاوت بوده و با تمام قسمتهای ساختمان ارتباط ضعیفی دارد و این تفاوت به خاطر مقام وزارت صاحبخانه می باشد.

 

 معرفی بنای معتضدالدوله وزیری

بنای مورد نظر ( خانه معتضدالدوله وزیری) متعلق به فردی به نام احمد خان معتضدالدوله واقع در دور میدان نواب ( وزیری سابق) می باشد این بنا کاملا خصوصی نبوده بلکه با توجه به مقام وزارت احمد خان معتضدالدوله به عنوان وزیر مالیه در کرمانشاه حالت حکومتی و ملاقات با وزیر مالیه نیز داشته است لذا این بنا دارای دو کاربری اداری و مسکونی بوده است این بنا دارای معماری شاخص و مانند بناهایی که در گذشته ساخته می شد به خاطر محرمیت بیشتر خانواده دارای دو حیاط بیرونی و اندرونی است و از داخل کوچه با یک هشتی وارد حیاط بیرونی می شدند که در حال حاضر موجود می باشد و از این در ورودی رفت و آمد می کنند.

این بنا با توجه به دو کاربری که داشته به مرکز شهر نیز نزدیک بوده و موقعیت خوبی را ایفا می کرده است و زیر بنای این خانه 2000 متر مربع می باشد این بنا از نوع بناهای دورنگرا می باشد زیرا تمام نماها و پنجره ها به بیرون باز می شود.

این بنا هنوز به میراث فرهنگی تعلق ندارد و مرمت نشده است این بنا در حال حاضر به دو قسمت تقسیم شده است.

یک قسمت که شامل حیاط جنوبی و قسمت میان دو حیاط و قسمت جنوبی آن متعلق به آموزش و پرورش می باشد و قسمت شمالی ساختمان در دست خانواده شهلایی از بازماندگان معتضدالدوله است قسمت مشرف به میدان به خاطر میدان و ارزش تجاری آن تبدیل به تجاری شده و به افراد مختلق فروخته شده و حتی یک قسمت آن در اختیار بانک صادرات می باشد در این صورت این ساختمان در قسمت نزدیک به میدان نواب ( وزیری سابق) کاملا تخریب شده است.

در قسمت جنوبی آن نیز با تغییر کاربری آن به آموزشی داخل و تصرف زیادی در آن شده و قسمت هایی نیز به آن اضافه شده است که تمام آسیب های وارده به آن آسیب های انسانی بوده است.

 

فهرست مطالب

فصل اول :

– مطالعه و شناخت

1.بررسی پیشینه و موقعیت تاریخی استان

2.بررسی مقابر در استان

3.مطالعه و شناخت

فصل دوم:

1.معرفی بنا

2.معرفی بنا با نقشه

3.معرفی بنا با عکس

1.3ورودی بنا

2.3نما اط حیاط

3.3 تزیینات

4.3انواع قوس

4.معرفی وضعییت موجود بنا از نظر مرمتی

 

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 27
حجم: 8.58 مگابایت
45,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.