دانلود بررسی تغییرات حقوق کودک در قانون مجازات اسلامی جدید مصوب 90


دانلود بررسی تغییرات حقوق کودک در قانون مجازات اسلامی جدید مصوب 90

حقوق کودک از دیدگاه روانشناسی از نیازهای اساسی کودکان است که اگر برآورده نشوند، به سلامت جسمی و روانی آنان آسیب میرسد و از این رو تحقق آن ها امری ضروری است و از آن جا که کودکان به علت شرایط سنی خود، از دستیابی به حقوق خویش ناتوانند، وظیفه بزرگسالان است که در این زمینه باید تلاش کنند.مجموعه این حقوق و تعهد بزرگترها در تحقیق آن، در پیمان نامه ی حقوق کودک که حاصل ده سال تلاش کارشناسان کشورهای مختلف در رشته های مرتبط بود با نگرشی علمی، انعطاف پذیر و جامع، به روشنی آورده شده است.جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۷۳ پیمان نامه ی حقوق کودک را پذیرفت و در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. از آن سال تاکنون هجده  سال می گذرد اما ما هنوز با چالشهای متعددی رو به رو هستیم.در این کار تحقیقی با موضوع بررسی تغییرات حقوق کودک در قانون و مجازات اسلامی مصوب سال 90 و تطبیق آن با حقوق اسلام بر آن هستیم که بین حقوق اسلام و قانون مجازات اسلامی تطبیقی انجام داده ودر قسمتی از کار این دو اصل را با هم مقایسه کنیم.

 

مقدمه:

سالهاست که پدیده حقوقی، اجتماعی حمایت از اطفال بزهکار محور اقدامات عملی و پژوهشی [1]دانشگاهیان، پژوهشگران علاقمند، سازمان‌ها و نهادهای مدنی فعالی است که در راستای دفاع از حق و حقوق کودکان و نوجوانان حتی در موقعیت بزهکاری (بزه‌دیدگی پنهان) قدم برمی‌دارند، قلم می‌زنند و ندا سر‌می‌دهند که، دوران قانون‌گذاری در خلاء به دور از یافته‌های نوین علمی به سر رسیده لذا قانون‌گذار (کیفری) می‌بایست آراء و نظریات معتبر در حوزه بزه‌دیده شناسی و جرم شناسی را پیشانی امر تقنین قرار دهد.امروزه متأثر از افکار و عقاید نهضت دفاع اجتماعی از حقوق کودکان و نوجوانان در غالب کشورها، قوانین حمایتی ویژه‌ای به تصویب رسیده است. سال ۱۹۵۹ میلادی مجمع عمومی سازمان ملل اعلامیه ی جهانی حقوق کودک را منتشر نمود که مطابق این سند بین‌المللی کودک باید از حمایت‌های خاص برخوردار گردد با تدوین قوانین، امکانات و تسهیلاتی فراهم شود تا طفل در محیطی امن، آزاد و مناسب رشد نماید. در هنگام بازداشت یا زندانی نمودن یک کودک می بایست ضمن تأمین نیازهای انسانی، وی جدا از افراد بزرگسال نگهداری شود چنین کودکی حق برقراری تماس و ملاقات با خانواده، دسترسی سریع به مشاور حضوری را داراست مگر در مواردی که مصالح کودکی غیر آن را اقتضاء کند.در اسلام براساس حدیث پیامبر اسلام (ص) که ‌فرموده‌اند: رُفع القلم عن الصبی … سیستم مجازات کودکان از نوع تأدیبی در نظر گرفته شده است.خوشبختانه قانون مجازات اسلامی جدید با بکارگیری رژیم‌های حقوقی تعدیل، تبدیل و تخفیف مجازات تا تسلیم کودک خاطی به اولیاء و اشخاص ذیصلاح تربیتی در صورت عدم احراز صلاحیت والدین، نوید دهنده غلبه نگاهی است که هدف از اجرای مجازات کودک و نوجوان مجرم اصلاح و تربیت متناسب با سن، جنس، اوضاع و احوال ارتکاب و سوابق خانوادگی اوست همچنین با قضازدایی و افزایش سن مسئولیت جزایی نوجوانان بزهکار تا ۱۸ سالگی تدابیر حمایتی متعددی را با ویژگی اصلاحی و تربیتی وضع نموده است این تحول نوین با رویکری آینده‌نگر از رهگذر اعمال اقدامات تأمینی و تربیتی هم اسباب بازگشت مجرم را به زندگی سالم اجتماعی فراهم خواهد کرد هم این که با توجه به آموزه‌های حقوق بشری و جرم شناختی پاسخ‌های بدون تکیه صرف به کیفرهای سنتی بویژه شیوه سالب آزادی، مقام قضایی را مخیّر نموده تا از رهگذر، اخطار، تذکر، اخذ تعهد، تسلیم طفل بزهکار به خانواده پاسخ‌ اصلاحی مناسبی برای کودک بزهکار در نظر گیرد.

اهمیت و ضرورت تحقیق:

بررسی قانون مجازات اسلامی جدید مصوب 1390 و بررسی نکات مثبت و منفی این قانون در تمامی جهات دارای اهمیت و ضروت است از این رو با توجه به این نکته که حقوق کودک یکی از ارکان اصلی قانون مجازات را تشکیل می دهد اهمیت این موضوع را به اثبات می رساند.

سابقه تحقیق:

حقوق کودک در اسلام و تطبیق با حقوق ایران و کنوانسیون بین‌المللی
دانشجو : علی قاسم زاده مقدم  استاد راهنما : مصطفی محقق داماد

پایان‌نامه مزبور مشتمل بر شش فصل، تلاشی برای بررسی مسائل کودکان از جنبه تبیین حقوق مخصوص به آنهاست . ما بر آن نیستیم تا بگوییم کودکان در قوانین (Law’s) فعلی چه حقوقی دارند بلکه برآنیم تا بگوییم که کودکان چه حقوقی (Right’s) باید داشته باشند. اما در عین حال برخی از آن حقوق را قوانین فعلی تطبیق داده و در هر مورد، کنوانسیون را مورد بررسی قرار داده‌ایم. متاسفانه بایستی اعتراف نمود، قوانین راجع به اطفال، دارای کاستیها و اشکالات فراوان است . در فصل اول پایان‌نامه به سن کودکی پرداخته و به این نکته اشاره رفته است که اولا تعیین سن بلوغ 15 سال برای پسران و بخصوص 9 سال برای دختران دارای مبنای قابل اطمینانی نیست . ثانیا هر موضوعی بلوغ خاص خود را داراست . مثلا زمان بلوغ جنسی با زمان بلوغ اجتماعی و پذیرش مسئولیت کیفری متفاوت است . ثانیا بلوغ، امری تدریجی است نه ناگهانی. در فصل دوم، تربیت و نگهداری کودکان بررسی شده و برخی قوانین مربوط به حضانت اطفال مورد نقد قرار گرفته است . در فصل سوم به مخارج نگهداری و تربیت کودکان توجه شده و کاستیهای قوانین موجود بیان شده است . در فصل چهارم حق مصونیت جزائی اطفال و ابهام و تناقضات موجود در قوانین جزایی راجع به اطفال بررسی گردیده و فصل پنجم به وضعیت حقوقی کودکان طبیعی خارج از نکاح می‌پردازد. در این فصل، عدم انتساب و الحاق آنها به پدر و مادر طبیعی و محرومیتشان از برخی حقوقی که اطفال مشروع از آن برخوردارند مورد تردید قرار گرفته است و بالاخره در فصل ششم وضعیت حقوقی کودکان بی‌سرپرست بررسی شده است .

بررسی کنوانسیون حقوق کودک و بهره‌برداری از آن در حقوق ایران
همکار : زهرا داور  همکار : دیدخت صادقی حقیقی

کنوانسیون حقوق کودک در سال 1989 توسط سازمان ملل متحد تصویب شد و تاکنون 185 کشور جهان از جمله ایران به آن پیوسته‌اند. این کنوانسیون در جهت تامین منافع کودکان و حمایت از آنان به عنوان اعضاء جامعه بشری تدوین شده است . با توجه به الحاق ایران به این کنوانسیون اهمیت بررسی آن در مقدمه مطرح می‌شود. سپس به پیشینه تاریخی اقدامات سازمان ملل متحد در زمینه حقوق کودک می‌پردازد. پس از آن فرآیند تصویب این کنوانسیون و مقررات آن تبیین می‌گردد. سپس ضمن بررسی قوانین مربوط به کودک در ایران، کنوانسیون با قوانین داخلی ایران برای شناسائی قواعد مشابه، مغایر و ترجیحی مقایسه می‌گردد و تخفظهای ایران نسبت به این کنوانسیون بررسی می‌شود. در صورت امکان یک مقایسه تطبیقی با سایر کشورهای اسلامی بویژه مصر و مالزی انجام می‌شود. در نهایت پیشنهاداتی جهت اصلاح و تکمیل قوانین داخلی ارائه می‌گردد.
[1]روشن،  دکتر محمد فصلنامه پلیس زن، تشکیل پلیس اطفال و نقش پلیس زن، سال اول، شماره اول، بهار ۱۳۸۶.ص48

فهرست مطالب:

چکیده………………………………………………………………………..1

مقدمه………………………………………………………………………..2

اهمیت و ضرورت تحقیق……………………………………………………….3

سابقه تحقیق…………………………………………………………………..3

اهداف تحقیق………………………………………………………………….5

ساماندهی تحقیق………………………………………………………………5

روش تحقیق……………………………………………………………………5

فصل اول:

کلیات

مبحث اول:تعاریف و مفاهیم……………………………………………………..7

گفتار اول:تعریف کودکی و دوره کودکی…………………………………………7

گفتار دوم:تاریخچه و مراحل تصویب کنوانسیون حقوق کودک……………………..9

گفتار سوم حقوق کودک در ایران…………………………………………………10

مبحث دوم: حقوق کودک در اسلام ……………………………………………….14

گفتار اول: بررسی جایگاه حقوق کودک و نوجوان در اسلام………………………..17

بند اول: تاریخچه ی حقوق کودک در آستانه ی ظهور اسلام ……………………….18

بند دوم: بررسی حقوق کودک پس از ظهور اسلام …………………………………19

بند سوم: حقوق کودکان و نوجوانان در فقه اسلامی……………………………….22

گفتار دوم :حضانت و نفقه…………………………………………………………24

بند اول :قتل فرزند توسط والدین از نگاه فقه اهل سنت و شیعه …………………….24

بند دوم :حقوق کودک در جوامع اسلامی مبتنی بر مسایل فقه اسلامی ……………..25

بند سوم:حق کودک نسبت به فرزند در احادیث های مختلف………………………..27

فصل دوم:

حقوق کودکان در قانون مجازات اسلامی جدید مصوب 1390

مبحث اول:بررسی تغییرات قانون مجازات اسلامی جدید نبت به حقوق کودکان…….32

گفتار اول: مجازات ها و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان………………..32

گفتار دوم:مزیت روش احکام جایگزین در مقایسه با روش های سابق ………………33

گفتار سوم  :مزیت های قانون جدید مجازات اسلامی نسبت به قانون قدیم…………..33

بند اول :توضیح 6    ماده که در قانون جدید به کودکان بزهکار اختصاص یافته…….34

بند دوم:راهکارهایی برای موفقیت آمیز بودن طرح………………………………34

گفتار چهارم :سن مسئولیت کیفری دختران، تبعیضی که همچنان باقی است……….36
بند اول :اصلاح مجازات تجاوز، نیازی که نادیده گرفته شده………………………37

مبحث دوم:آیا برای کودکان همچنان حکم اعدام جاری است؟ …………………..38

گفتار اول:دیدگاه کسانی که اعتقاد دارند همچنان حکم اعدام جاری است……….38

گفتار دوم :بررسی قانون در این باره…………………………………………..45

گفتار سوم :تدابیر قانون جدید برای کاهش جرم………………………………..46

نتیجه گیری……………………………………………………………………49

منابع………………………………………………………………………….50

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 50
حجم: 1.28 مگابایت

سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

18 − هفت =