بازتوسعه زمین های قهوه ای با رویکرد توسعه میان افزا


پاسخ دهنده گرامی، عوامل موجود در پرسشنامه زیر از مطالعات نظری پژوهش با عنوان ” بازتوسعه زمین های قهوه ای با رویکرد توسعه میان افزا” در یکی از مناطق تهران، استخراج گردیده اند. هدف از این پرسشنامه، اولویت بندی شاخص ها با استفاده از نظر کارشناسان و متخصصین این حوزه می باشد.

  در باز توسعه اراضی قهوه ای میزان اهمیت موارد زیر را چگونه ارزیابی می­کنید؟
خیلی

کم

کم متوسط زیاد خیلی زیاد عوامل   ردیف
          جبران کمبود مسکن  1
          ایجاد حس مکان و تعلق خاطر  2
          توجه به استخوان بندی و فرم منطقه  3
          توجه به کمبود سرانه ها در سطوح محله، ناحیه، منطقه و شهر  4
          توجه به اصول طرح های فرادست(جامع و تفصیلی)  5
          ارتقای کیفیت بصری و کالبدی  6
          ارتقای امنیت  7
          احیای فرصت های شغلی  8
          ارتقای شرایط اجتماعی-فرهنگی  9
          احیای اقتصادی  10
          توجه به مشکلات از نگاه ساکنین  11
          توجه به زیرساخت ها  12
          توجه به تراکم  13
          جلب مشارکت عمومی  14
          حل مشکل ناکارآمدی فضاهای شهری  15
          خلق مراکز شهری و مراکز محله و واحدهای همسایگی  16
          استفاده مجدد از زیرساخت های موجود  17
          توجه به عملکردهای ضروری (آموزشی، درمانی، فرهنگی )  18
          توجه به عملکردهای رفاهی (فراغتی، ورزشی، تفریحی)  19
          توجه به ایجاد فضای سبز  20
          توجه به گروه سنی شاخص منطقه  21
          توجه به بعد خانوار  22
          حفظ و تقویت اصالت و هویت  23
          روی آوردن به فعالیت های نوآور  24
          توجه به نقش سایت در منطقه وشهر  25

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *