دانلود کتاب راهنمای تدوین راهبرد ملی فناوری اطلاعات


دانلود کتاب راهنمای تدوین راهبرد ملی فناوری اطلاعات

کتاب راهنمای تدوین راهبرد ملی فناوری اطلاعات ترجمه محمدشهاب شمس

سرفصل های کتاب راهنمای تدوین راهبرد ملی فناوری اطلاعات :

چکیده اجرایی

 • دیباچه
 • انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات و ویژگی های آن
 • چالش های فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشورهای عضو بانک توسعه اسلامی
 • نمای کلی تحلیل راهبردی
 • راهنمای تدوین راهبرد ملی فناوری اطلاعات
 • ملاحظات راهبردی
 • نقش بانک توسعه اسلامی
 • نتیجه گیری: پیش به سوی آگاهی و کنش جمعی

انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات

 • تحول فناورانه
 • تکوین و تکامل فناوری اطلاعات و ارتباطات
 • اهمیت فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه اقتصادی
 • صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات
 • فناوری اطلاعات و ارتباطات و بهره وری
 • فناوری اطلاعات و ارتباطات و جهانی سازی
 • ویژگی های توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات

چالش های کشورهای عضو بانک توسعه اسلامی

 • شاخص های توسعه نیافتگی فناوری اطلاعات و ارتباطات
 • فقر و بی سوادی
 • دستیابی به پیش شرط ها
 • عوامل اجتماعی، سیاسی و فرهنگی
 • پیروزی بر چالش ها

مروری بر تحلیل راهبرد

 • فناوری اطلاعات و ارتباطات به مثابه بخش تولیدی
 • فناوری اطلاعات و ارتباطات به مثابه محرک توسعه اقتصادی اجتماعی
 • کانون های فناوری اطلاعات و ارتباطات
 • بازنگری راهبردهای فناوری اطلاعات در کشورهای منتخب عضو
 • درس هایی که از ابتکارات فناوری اطلاعات و ارتباطات آموخته شد

عناصر راهبرد فناوری اطلاعات

 • اصول و ارزش های مشترک
 • پنداره ها و و اهداف همراستا
 • شالوده های راهبردی
 • عوامل اصلی موفقیت
 • مراکز نمونه

ملاحظات راهبردی خاص

 • اهداف راهبردی: یادگیری و بهره وری
 • ملاحظات به هنگام مداخله
 • راهبردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات براساس سطح آمادگی
 • نقش بانک توسعه اسلامی

نتیجه

 • نتیجه: به سوی آگاهی جمعی و کنش

پیوست ها

 • پیوست ۱: تحلیل کشورها
 • پیوست ۲: مراکز نمونه
 • پیوست ۳: اهداف و روش شناسی
 • پیوست ۴: شاخص های فناوری اطلاعات
فرمت فایل:  Pdf
تعداد صفحات: 296
حجم: 1.61 مگابایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *