دانلود کتاب پنوماتیک پایه شرکت فستو

دانلود کتاب پنوماتیک پایه شرکت فستو

کتاب پنوماتیک پایه که توسط شرکت آلمانی فستو (FESTO) تهیه شده است یکی از کاملترین کتاب های پنوماتیک در ایران می باشد .

فهرست مطالب کتاب پنوماتیک پایه :

قسمت الف): آموزش

بخش ۱: ویژگی ها و کاربردهای پنیوماتیک

مروری بر پنیوماتیک

پنیوماتیک و گسترش سیستم کنترل

ساختار و جریان سیگنال در سیستمهای پنیوماتیکی

بخش ۲: عناصر سیستم های پنیوماتیکی

تولید و توزیع هوای فشرده

شیرها

عناصر پردازش کننده

عناصر قدرت

سیستم ها

بخش ۳: سمبولها واستانداردها در پنیوماتیک

سمبولها و تشریح عناصر

ملزومات ایمنی برای سیستم های پنیوماتیکی

بخش ۴: روش هایی برای توسعه سیستم های پنیوماتیکی

توسعه سیستم های پنیوماتیکی

زنجیر کنترل

طراحی دیاگرام مدار

رسم مدار

معرفی جداگانه عناصر

مراحل مختلف در ایجاد یک سیستم پنیوماتیکی

بخش ۵: توسعه مدارهایی که دارای یک عمل کننده هستند

کنترل مستقیم یک سیلندر پنیوماتیکی

مثال ۱ : کنترل مستقیم سیلندر یک طرفه

تمرین ۱: کنترل مستقیم سیلندر دو طرفه

کنترل غیر مستقیم سیلندر پنیوماتیکی

مثال ۲ : کنترل غیر مستقیم سیلندر یک طرفه

تمرین ۲ : کنترل غیر مستقیم سیلندر دو طرفه

توابع منطقی: (و) AND ، (یا) OR

مثال ۳: تابع منطقی (و) AND

تمرین ۳: تابع منطقی (و) AND

مثال ۴: تابع منطقی (یا) OR

تمرین ۴: تابع منطقی (یا) OR

مثال ۵ : مدار حافظه و کنترل سرعت یک سیلندر

تمرین ۵ : مدار حافظه و کنترل سرعت یک سیلندر

تمرین ۶ : شیر تخلیه سریع

مثال ۶ :شیر کنترل تابع فشار

تمرین ۷ :شیر کنترل تابع فشار

مثال ۷ : شیر تاخیر زمانی

تمرین ۸: شیر تاخیر زمانی

بخش ۶: توسعه مدارهایی که دارای چند عمل کننده هستند

کنترل چند عمل کننده

مثال ۸ : حرکت هماهنگ

مثال ۹: تداخل سیگنال

حذف سیگنال بوسیله شیرهای معکوس کننده (حافظه ای)

مثال ۱۰ : شیرهای معکوس کننده (حافظه ای)

مثال ۱۱ : شیرهای معکوس کننده (حافظه ای)

بخش ۷ : عیب یابی در سیستم های پنیوماتیکی

مستند سازی

دلایل و تاثیرات عیوب

نگهداری و تعمیرات

قسمت (ب) : تئوری

بخش ۱: مبانی پنیوماتیک

مبانی فیزیکی

خصوصیات هوای فشرده

بخش ۲: تولید و توزیع هوای فشرده در سیستم پنیوماتیکی

آماده سازی هوا

کمپرسور های هوا

مخازن

خشک کن های هوا

توزیع هوای فشرده

واحد مراقبت

بخش ۳: عمل کننده ها و تجهیزات خروجی

سیلندرهای یک طرفه

سیلندرهای دو طرفه

سیلندرهای بدون شفت

ساختمان سیلندر

مشخصه های عملکرد سیلندر

موتورها

نمایش گرها

بخش ۴: شیرهای راه دهنده

ترکیب بندی و ساختمان شیرها

شیر – ۲/۲

شیر – ۳/۲

شیر ۴/۲

شیر ۵/۲

شیر ۵/۳

میزان جریان عبور از شیرها

قابلیت اطمینان عمل کرد شیرها

بخش ۵: شیرهای یک طرفه، کنترل جریان، کنترل فشار و شیرهای ترکیبی

شیرهای یک طرفه

شیرهای کنترل جریان

شیرهای کنترل فشار

شیرهای ترکیبی

بخش ۶: سیستم ها

انتخاب و سنجش شبکه کنترل و قدرت

تئوری کنترل

توسعه سیستم کنترل

جنبه های توسعه

سیستم های مدرن پنیوماتیکی

قسمت (ج) : پاسخ مسائل

پاسخ مسائل

فهرست استانداردها

فهرست منابع

مقادیر فیزیکی و احاد

فرمت فایل:  Pdf
تعداد صفحات: 276
حجم: 34.5 مگابایت
55,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.