دانلود پژوهش عملکرد سازمان بیمه ایران با کارت امتیازی متوازن

دانلود پژوهش عملکرد سازمان بیمه ایران با کارت امتیازی متوازن

چکیده :

 

شرکت های بیمه باید عملکرد موففیت امیزی در انجام اهداف خود داشته باشند آگاهی از اینکه عملکرد سازمان تاچه حد در جهت رسیدن به این اهداف و موقعیت سازمان در محیط پیچیده و پویای امروز کجاست ،برای مدیران و سازمان ها اهمیت فراوانی دارد.ادامه حیات وفعالیت سازمان را ،توانایی رقابت واتخاذ مناسب ترین سیاست در مقابل تغییرات محیطی تعیین می کند یکی از موثرترین روش های مورد استفاده سازمان ها در این خصوص ،استفاده از  ارزیابی عملکرد برای تعیین نقاط ضعف وقوت سازمان جهت رفع انها و نقاط قوت انها جهت بهبود می باشد ارزیابی و مدیریت عملکرد علاوه بر کمک به سازمان برای افزایش توانایی رقابت ،در تعیین وپیاده سازی استراتژی ها نیز نقش بر جسته ای را ایفا می کند در این راستا،داشتن الگویی جهت ارزیابی عمکرد استراتژی سازمان ضروری است ویکی از این روش ها کارت امتیازی متوازن است که برای اولین بار برای  ارزیابی عملکرد سازمان ها معرفی شد به عنوان یکی از روش های برای برنامه ریزی استراتژیک  به گونه ای که قابل پیاده سازی باشد مطرح است وکارت امتیازی متوازن یک مفهوم مدیریتی میباشد که به همه مدیران در همه سطوح کمک میکند تا بتوانند فعالیت های کلیدی خود را کنترل کنند این پروژه به دنبال ارایه یک  مدل مناسب برای  ارزیابی عملکرد در سازمان هایی ،مثل سازمان بیمه  می باشد.

کلیات تحقیق

1-1. مقدمه

امروزه مدیران ارشد بسیاری از شرکت‌ها و سازمان‌ها وقت و انرژی و منابع مالی قابل توجهی را صرف تدوین استراتژی‌های اساسی سازمان‌های خود می‌کنند ولی اکثر آن‌ها از عدم اجرای مطلوب استراتژی‌های خود سخن می‌گویند. چشم اندازی که این مدیران برای سازمان خود تصور می‌کنند برای خود آن‌ها کاملاً روشن است ولی آگاهی و درک کارکنان از این چشم انداز بسیار کم و هم‌سویی و همدلی آن‌ها برای تحقق اهداف منبعث از این چشم انداز بسیار کمتر است. بنابراین مدیران ارشد همواره در جست و جوی راه حلی برای حصول از اطمینان از اجرای استراتژی‌های خود بوده‌اند و در این میان روش‌های ارزیابی به عنوان ابزاری جهت کنترل اجرای استراتژی‌های خود برگزیده‌انددر عصر اقتصاد مبتنی بر دانش فعالیت ارزش آفرین سازمان‌ها متکی به دارایی‌های مشهود آن‌ها نیست. امروزه دانش و قابلیت کارکنان روابط با مشتریان و تأمین کنندگان کیفیت محصولات و خدمات فناوری اطلاعات و فرهنگ سازمانی دارایی‌هایی به مراتب ارزشمندتر از دارایی‌های فیزیکی‌اند و توانمندی سازمان‌ها در به کار گیری این دارایی‌های نامشهود قدرت اصلی ارزش آفرینی آن‌ها را رقم می‌زند و ارزیابی‌های مبتنی بر سنجه‌های مالی توانایی ارزیابی این دارایی‌های نامشهود و انعکاس تأثیر آن‌ها بر موفقیت سازمان‌ها را ندارند. در اوایل دهه 1990 روش ارزیابی متوازن توسط چند تن از محققین به دنیا معرفی شد. این روش معتقد بود که ارزیابی عملکرد نبایستی تنها به سنجه‌های (مالی) متکی باشد بلکه عملکرد را باید از منظر‌های مهم دیگری همچون منظر (مشتری) (فرایندهای داخلی) و (یادگیری و رشد) نیز مورد ارزیابی قرار داد. [1]

1-2.تعریف مسئله و بیان موضوع اصلی تحقیق

یکی از چالش‌های مدیران ارشد در سراسر جهان، نحوه اجرا و پیاده سازی استراتژی در سازمان متبوعشان می‌باشد؛ و هر یک از مدیران تلاش می‌کنند با توجه به موقعیت سازمان، روش‌های کارا و اثربخش را جهت رسیدن به چشم انداز مورد نظر، به کار گیرند. با وجود اینکه روش‌های مختلفی، جهت پیاده سازی استراتژی وجود دارد، رسیدن به پاسخ سوال‌هایی از قبیل: چه روشی برای پیاده سازی استراتژی انتخاب گردد؟ و اینکه آیا روش انتخاب شده اثر بخش خواهد بود؟ از اهمیت قابل ملاحظه‌ای برخوردار است.

مدل ارزیابی متوازن تکنیکی جهت تبدیل استراتژی به عمل می‌باشد، کارت امتیازی متوازن، شاخص‌های مالی سنتی را حفظ می‌کند، اما شاخص‌های مالی به تنهایی ناکافی هستند، کارت امتیازی متوازن، شاخص‌های مالی از عملکرد گذشته را با شاخص‌هایی از تعیین کننده‌های عملکرد آینده تکمیل می‌کند. اهداف و شاخص‌های کارت امتیازی از استراتژی و چشم انداز سازمان تعیین شده‌اند. این اهداف و شاخص‌ها به عملکرد سازمان در چهار منظر می‌نگرند: مالی، مشتری، فرآیندهای داخلی، و رشد و یادگیری.کارت امتیازی متوازن علاوه بر این که یک ابزار سنجش عملکرد می‌باشد مدلی برای عملیاتی کردن استراتژی و تبدیل برنامه‌های عملیاتی و کنترل و پیشرفت آن در جهت تحقق استراتژی می‌باشد؛ و از آن‌جا که ارزیابی عملکرد مناسب‌ترین ابزار برای هر سازمان جهت اطمینان از صحیح بودن گام‌هایش به سوی اهداف بلند مدت و استراتژیک می‌باشد، این مدل می‌تواند به سازمان‌ها در جهت پیاده سازی استراتژی و اطمینان از اجرای بدون انحراف آن کمک شایانی نماید.بیمه ایران نیز، در جهت نیل به اهداف عالی خویش و رسیدن نیاز به پیاده سازی دقیق استراتژی دارد و به همین جهت نیاز به یک مدل جهت پیاده سازی استراتژی خویش دارد و به این علت که سازمان بیمه از لحاظ مأموریت، ، هدفش تنها جنبه اقتصادی صرف نمی‌باشد لذا با در نظر گرفتن موارد فوق سازمان بیمه چاره‌ای جز این ندارد که برای تحقق الزامات و موارد ذکر شده فوق، مدلی را پیاده سازی نماید که متناسب با ساختار، مأموریت، اهداف و چشم‌انداز آن باشد. پیاده سازی کارت امتیازی متوازن همراه با توسعه می‌تواند به سازمان بیمه کمک نماید تا هم استراتژی‌های خود را عملیاتی نموده، عملکرد مجموعه خود را جهت حصول اطمینان از کاهش انحراف در مسیر ارزیابی نماید و هم در رسیدن به نتایج مورد خواست خود توازن ایجاد نماید. به همین منظور در این تحقیق، پیاده سازی و عملیاتی نمودن استراتژی‌های بیمه ایران با استفاده از کارت ارزیابی متوازن (شاخص های چهارگانه مدل BSC ) مورد بررسی قرار می‌گیرد. [2]

1-3. تعاریف کلیدی

ارزیابی عملکرد:دستیابی به اهداف مطلوب که مشروط برمعیارهای مناسب با بهترین شاخص های عملکردی است.

کارت امتیازی متوازن : ارزیابی از چهار منظر مالی –مشتری –فرایندهای داخلی و یادگیری و رشد.

نقشه استراتژی: یک ساختار منطقی و جامع برای تشریح استراتژی.

1-4. ضرورت انجام تحقیق

آگاهی از عملکرد بیمه ایران از جمله عوامل مهمی است که می تواند  بر فرآیند اجرای استراتژی و تصمیم گیری در سنوات آتی تأثیر گذار باشد. نظر به این موضوع مهم در این مطالعه تلاش می گردد  با استفاده از مدلBSC با مشخص شدن عملکرد سازمان بیمه ، نقاط قوت وضعف درحوزه های مختلف کاملا مشخص بستر مناسبی در جهت اصلاح روش های کاری به منظور بهبود عملکرد این سازمان متناسب با اهداف واستراتژی های آن فراهم خواهد شد.

1- 5. سؤالات تحقیق

 • آیا در اجرای مدل BSC (بیمه ایران) رضایتمندی مشتری با عملکرد سازمان رابطه دارد؟
 • آیا در اجرای مدل BSC (بیمه ایران) به دست آوردن مشتری جدید با عملکرد سازمان رابطه دارد؟
 • آیا در اجرای مدل BSC (بیمه ایران) افزایش و توسعه امکانات و خدمات جدید با عملکرد سازمان رابطه دارد؟
 • آیا در اجرای مدل BSC (بیمه ایران) کارایی وراندمان وکیفیت فرایندهای داخلی با عملکرد سازمان رابطه دارد؟
 • آیا در اجرای مدل BSC (بیمه ایران) توسعه شایستگی ها از طریق آموزش با عملکرد سازمان رابطه دارد؟
 • آیادر اجرای مدل BSC (بیمه ایران) زیر ساختها ومنابع سازمان باعملکرد سازمان رابطه دارد؟
 • آیا در اجرای مدل BSC(بیمه ایران) کاهش هزینه های غیر ضروری باعملکرد سازمان رابطه دارد؟

1 – 6. فرضیات تحقیق

 • در اجرای مدل BSC (بیمه ایران)رضایتمندی مشتری با عملکرد سازمان رابطه دارد.
 • در اجرای مدل BSC (بیمه ایران) به دست آوردن مشتری جدید با عملکرد سازمان رابطه دارد.
 • در اجرای مدل BSC (بیمه ایران) افزایش وتوسعه امکانات جدید با عملکرد سازمان رابطه دارد.
 • در اجرای مدل BSC (بیمه ایران)کارایی وراندمان وکیفیت فرایندهای داخلی با عملکرد سازمان رابطه دارد.
 • در اجرای مدل BSC(بیمه ایران)توسعه شایستگیها از طریق آموزش با عملکرد سازمان رابطه دارد.
 • در اجرای مدلBSC (بیمه ایران) زیرساختها ومنابع سازمانی با عملکرد سازمان رابطه دارد.
 • در اجرای مدلBSC(بیمه ایران) کاهش هزینه های غیرضروری با عملکرد سازمان رابطه دارد.

1 – 7. اهداف اساسی از انجام تحقیق

بررسی عملکرد بیمه ایران با توجه به مدل کارت امتیازی متوازن (شاخص های چهارگانه BSC )برای اجرای استراتژی.

1-8 . نتایج مورد انتظار پس از انجام تحقیق

رسیدن به یک مدل ارزیابی متوازن برای بیمه ایران که منجر به تحقق استراتژی‌های سازمان بیمه در راستای استراتژی‌های  آن باشد.

1-9. جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق

با توجه به اینکه سازمان بیمه در جهت دستیابی به اهداف مورد نظر خود اقدام به تدوین برنامه استراتژیک نموده است و امید است که با اجرای آن در راستای ارتقاء کیفیت کلیه خدمات گام بردارد،لذا به ارزیابی عملکرد سازمان بیمه جهت پیاده سازی استراتژی به عنوان یک نیاز تحقیقاتی می پردازد. [3]

1-10. روش تحقیق

این تحقیق توصیفی و روش بکاررفته در آن پیمایشی است ضمناً در این تحقیق از روش کتابخانه ای برای بخش های ادبیات و مبانی نظری استفاد شده است.

1-11. روش و ابزار گرداوری اطلاعات

برای جمع آوری و تحلیل اطلاعات کمی از روش پرسش نامه استفاده گردیده است.

1-12.  سابقه مطالعات و تحقیقات انجام گرفته

                 1-12-1. تحقیقات داخلی

روح الله رمضان زاده بادله (1390) تحت عنوان توسعه کارت امتیازی متوازن برای پیاده سازی استراتژی قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص) که با استفاده از مدل BSC پس از شناسایی و واضح ساختن مأموریت و چشم انداز سازمان، اهداف سازمان در هر یک از چهار دیدگاه کارت امتیازی متوازن تعریف و پس از مقادیر سیستم های ارزیابی عملکرد و انتخاب مدل کارت امتیازی متوازن به سؤالات تحقیق پاسخ داده و با ترسیم نقشه استراتژی قرارگاه سنجه های کارایی مرتبط با عوامل کلیدی را ارائه می نماید.

تحقیق توسط محمد قلی زارع (1389) تحت عنوان طراحی برنامه راهبردی و تهیه BSC بیمارستان تخصصی نگاه که در این تحقیق از چهارچوب نظری مدل پورتر، مدل بوستون و تحلیل مشتری می باشد. در این مدل با استفاده از ماتریس های SWOT ،SPACE ، IE و ماتریس اصلی به یکسری داده ها رسیده و در آخر به تدوین نقشه استراتژیک بیمارستان بر اساس مدل  BSCمی پردازد.

تحقیقی توسط روح الله عسکری (1391) تحت عنوان “ارزیابی کارایی بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی یزد با استفاده از رویکرد کمی تحلیل پوششی داده ها” انجام شده که پس از بررسی های لازم مشخص شد کارایی فنی بیمارستانهای مورد مطالعه از روش تحلیل داده ها با فرض بازدهی متغیر به مقیاس 958% می باشد. بر اساس یافته های تحقیق استفاده از سایر روش های ارزیابی عملکرد از قبیل کارت امتیازی متوازن در جهت مقایسه با نتایج مطالعه حاضر به منظور تعیین وهدایت واحدهای ناکارا برای بهبود کارایی و امتیازات خاص برای بیمارستان هایی با سطح عملکرد بهتر از اهم پیشنهادات است.

مقاله ای توسط محمد اسعدی میر و همکاران (1389) تحت عنوان “ارزیابی عملکرد بیمارستانهای دولتی با استفاده از کارت امتیازی متوازن ،تحلیل پوششی داده ها و سرکوال ارائه شذه است. در این مقاله کارایی نسبی 13 بیمارستان استان در سال1387 با استفاده از مدل تلفیقی پوشش داده ها و کارت امتیازی متوازن مورد ارزیابی قرار گرفته است

1-12-2. تحقیقات خارجی

شرکت AT&T Canada, Inc

در سال 1995، شرکت AT&T Canada بیش از 300 میلیون دلار کانادا زیان عملیاتی داشت و تقریباً از پرداخت بدهی هایشان ناتوان بود آمریکای شمالی صورت گرفته بود، شرکت AT&T کانادا در رتبه ای بسیار پایین تر از میانگین قرار داشت. در دسامبر 1995، AT&T و بانکها Bill Catucci را به عنوان مدیر ارشد اجرایی انتخاب کردند تا شرکت را نجات دهد .

Catucci  شرکت رابا تمرکز بر بهبود و اصلاح فرایندها و یک استراتژی جدید که با روش ارزیابی متوازن هدایت می شد، متحول ساخت.

شرکت Zeneca Ag Products North America

عملکرد ضعیف مالی شرکت در سال 1992، دلیل و کاتالیزوری جهت استفاده از روش ارزیابی متوازن شد، عملکردی که در تاریخ شرکت بدترین بود . آنها روش ارزیابی متوازن را برای برپایی یک ماموریت و استراتژی جدید به کار بستند و پرداخت پاداش را به عملکرد استراتژیک مرتبط ساختند.Zeneca  معیارهای ارزیابی متوازن را در اوائل سال 1995 در سرتاسر سازمان پیاده کرد. از آن زمان، رشد فروش دو برابر میانگین صنعت شد و حاشیه سود سالانه از میانگین سود رقبا بیشتر شد .نتایج بررسی رضایت مشتریان مثبت گردید و همه عوامل حیاتی موفقیت، روند بهبود را ادامه دادند .

 

  فهرست مطالب

چکیده………………………..         1

فصل اول : کلیات تحقیق

1.1مقد ……………………………………………………………………………………………………………………..        3

1-2. تعریف مسئله و بیان موضوع تحقیق…………………………………………………..         3

1-3 . تعاریف کلیدی …………………………………………………………………….          4

1-4 .ضرورت انجام تحقیق …………………………………………          4

1-5. سوالات تحقیق…………………………………………………………          5

1-6. فرضیات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………….          5

1-7. اهداف اساسی از انجام تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….         6

1-8 . نتایج مورد انتظار پس از انجام تحقیق………………………………………………………………………………………………….         6

1-9. جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق………………………………………………………………………………………………………         6

1-10. روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………       6

1-11. روش و ابزار گردآوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………………..        6

1-12-1. تحقیقات داخلی……………………………………………………………………………………………………………………..           6

1-12-2. تحقیقات خارجی………………………………………………………………………………………………………………….             7

فصل دوم : ادبیات تحقیق

هشت

2-1. ارزیابی عملکرد……………………………………………………………………………………………………………………………….        11

2-1-1.تعاریف……………………………………………………………………………………………………………………………………….        11

2-1-2. دیدگاه های سنتی و نوین در ارزیابی عملکرد……………………………………………………………………………………        12

2-1-3. تاریخچه ارزیابی عملکرد………………………………………………………………………………………………………………        12

2-1-3-1. ارزیابی عملکرد در ایران……………………………………………………………………………………………………………        13

2-1-4. ضرورت و اهمیت ارزیابی عملکرد………………………………………………………………………………………………….        13

2-1-5. ویژگی های نظام ارزیابی عملکرد سازمانی کار آمد…………………………………………………………………………..        14

2-2. مدل های ارزیابی عملکرد………………………………………………………………………………………………………………….        14

2-2-1. مدل های اندازه گیری عملکرد……………………………………………………………………………………………………….     14

2-2-1-1. مدل سینک و تاتل…………………………………………………………………………………………………………………….        15

2-2-1-2. ماتریس عملکرد(1989)…………………………………………………………………………………………………………        16
2-2-1-3. هرم عملکرد(1991) ……………………………………………………………………………………………………………..        16

2-2-1-4. تحلیل ذی نفعان(2001)……………………………………………………………………………………………………………      17

2-2-1-5. چارچوب مدوری و استیپل(2000)………………………………………………………………………………………….         18

2-2-1-6. الگوی فیشر برای ارزیابی عملکرد……………………………………………………………………………………………         19

2-2-2-7. کارت امتیازی متوازن…………………………………………………………………………………………………………………..19

2-2-1-8. مدل تعالی سازمانی اروپا……………………………………………………………………………………………………….. ……20

2-2-1-9-مدل دمینگ………………………………………………………………………………………………………………………… …..   21

2-2-1-10. مدل مالکولم بالدریج…………………………………………………………………………………………………………..        21

2-2-1-11. مدل تعالی در کسب وکار……………………………………………………………………………………………………         21   2-3. بررسی سیستم ارزیابی عملکرد وانتخاب مناسب ترین سیستم……………………………………………………………….         22

نه

2-3-1. دلایل انتخاب کارت امتیازی متوازن………………………………………………………………………………………….          23

2-4. معرفی مدل کارت امتیازی متوازن…………………………………………………………………………………………..              25

2-4-1. روش امتیازی متوازن به عنوان یک سیستم ارزیابی عملکرد……………………………………………………….            28

2-4-2.منظرهای روش امتیازی متوازن……………………………………………………………………………………………….          28

2-4-2-1. منظر مالی ……………………………………………………………………………………………………………………..          29

2-4-2-2. منظر مشتری…………………………………………………………………………………………………………………..          29

2-4-2-3. منظر فرایندهای داخلی کسب  و کار…………………………………………………………………………………            29

2-4-2-4.منظر یادگیری و رشد………………………………………………………………………………………………………           30

2-4-3. روش ارزیابی متوازن به عنوان یک سیستم ارزیابی عملکرد………………………………………………………            30

2-4-4. چرا استراتژی ها در عمل پیاده نمی شوند؟……………………………………………………………………………….         31

2-4-4-1.مانع مربوط به عدم انتقال استراتژی…………………………………………………………………………………..             32

2-4-4-2. مانع مربوط به عدم  هم سویی کارکنان با استراتژی…………………………………………………………….             32

2-4-4-3. مانع مربوط به عدم تعهد مدیریت ارشد……………………………………………………………………………              33

2-4-4-4.مانع مربوط به عدم تخصیص منابع لازم…………………………………………………………………………….              33

2-4-5.بر طرف کردن موانع اجرای استراتژی به کمک روش ارزیابی متوازن…………………………………………….         33

2-4-5-1. بر طرف کردن مانع مربوط به انتقال استراتژی…………………………………………………………………..              33

2-4-5-2. برطرف کردن مانع مربوط به عدم هم سویی کارکنان…………………………………………………….. .               34

2-4-5-3 . بر طرف کردن مانع مربوط به عدم تخصیص منابع لازم……………………………………………………..             34

2-4-5-4. برطرف کردن مانع مربوط به عدم تعهد مدیریت ارشد………………………………………………………..            35

2-4-6. توازن در ارزیابی متوازن…………………………………………………………………………………………………..            35

2-4-6-1. توازن بین سنجه های مالی و غیر مالی………………………………………………………………………………           35

ده

2-4-6-2. توازن بین ذی نفعان داخلی و خارجی………………………………………………………………………………          35

2-4-6-3. توازن بین اهداف بلند مدت و کوتاه مدت…………………………………………………………………………..       36

2-4-6-4. توازن بین شاخص های هادی و توابع عملکرد……………………………………………………………………..       36

2-4-7. نقشه استراتژی…………………………………………………………………………………………………………………..       36

2-4-7-1. وجوه نقشه استراتژی………………………………………………………………………………………………………       38

2-5.سیستم جامع مدیریتی کارت امتیازی متوازن……………………………………………………………………………….        39

2=5=1. سیستم جامع مدیریت کارت امتیازی متوازن برای متصل ساختن استراتژی به عملیات…………………….         39

2-5-1-1. مرحله نخست : تنظیم استراتژی…………………………………………………………………………………                 39

2-5-1-2. مرحله دوم :برنامه ریزی استراتژیک……………………………………………………………………….                   41

2-5-1-3. مرحله سوم : هم سویی سازمان با استراتژی………………………………………………………………                   42

2-5-1-4. مرحله چهارم:برنامه ریزی عملیات…………………………………………………………………………                   42

2-5-1-5. مرحله پنجم:کنترل،نظارت و یادگیری……………………………………………………………….                        43

2-5-4-6. مرحله ششم :سنجش و ساز گار کردن استراتژی………………………………………………………                    43

2-5-2. سنگ بنای موفقیت………………………………………………………………………………………………..                    43

2-5-3. حمایت مدیریت ارشد…………………………………………………………………………………………….                   43

2-5-3. مدیریت پروژه……………………………………..                     44

 

 

فصل سوم: روش تحقیق 

1-3. بیان مسئله و هدف پژوهش  ……  ……………………………………………………….48

3-3. تاریخچه بیمه ایران…………………………………………………………………………………….  …………………….  …….49

یازده

3-4. وظایف و اختیارات………………………………………………………………………………………..   ………….               52

3-5.جمعیت آماری ……………………………………………………………………………………… ………………………..      52

3-6. شیوه نمونه گیری…………………………………………………………………………………….  ……………………..      52

3-7. روش محاسبه حجم نمونه…………………………………………………………………………. ……   . ……………      52

3-8. محاسبات مربوط به پژوهش…………………………………………………………………….. ………………………      53

3-9.فرضیه ها…………………………………………………………………………………………………. …………………..       58

3-9-1. آزمون فرض وجه مالی ………………………………………………………………………… ……………………      58

3-9-2.آزمون فرض وجه مشتری………………………………………………………………………………………….          59

3-9-3.آزمون فرض وجه فرایندهای داخلی………………………………………………………………  ……………         60

3-9-4. آزمون فرض وجه رشد ویادگیری………………………………………………………………. ……………….       60

3-10. نتایج آزمون مربوط به چهار وجه کارت امتیازی متوازن……………………………………. .  ………….           61

3-11. نتایج پس از فرضیه ها………………………………………………………………………………………………………..    61

3-12. ویژگی های فردی و اجتماعی نمونه…………………………………………………………………………………….      63

3-12-1. جنسیت افراد جامعه…………………………………………………………………………………………………….        63

3-12-2. سطح تحصیلات………………………………………………………………………………………………………..         64

3-12-3.میزان سن…………………………………………………………………………………………………………………….      64

3-12-4. سابقه کاری ……………………………………………………………………………………………………………….       66

فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات

4-1. مقدمه…………………………………………………………………………………………………  ……………………..          68

4-2. برنامه پیاده سازی اهداف استراتژیک………………………………………………………………………………             68

4-3. پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………. ………………….       70

دوازده

4-4. پیشنهادات کاربردی…………………………………………………………………………………………………………       71

5-4. نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………        71

5-4. منابع……………………………………………………………………………………………………………………………….    73

سیزده


 فهرست جداول

 

جدول3-1. سوالات وجه مالی ……………………………………………………       54     جدول3-2. محاسبات وجه مالی ……………………………………………………………………….       55

جدول 3-3.انحراف معیار و میانگین وجه مالی …………………………………….       55

جدول 3-4. سوالات وجه مشتری …………………………………………………………       55

جدول 3-5. محاسبات وجه مشتری ……………………………………………….       56

جدول 3-6 . انحراف معیار و میانگین وجه مالی……………………………………….      56

جدول 3-7. سوالات وجه فرایندهای داخلی………………………………………       56

جدول 3-8. محاسبات وجه فرایندهای داخلی ……………………………………………..       57

جدول 3-9 . انحراف معیار و میانگین فرایندهای داخلی ………………………….       57

جدول 3-10 .سوالات وجه رشد و یادگیری…………………………………       57

جدول 3-11 .محاسبات وجه رشد و یادگیری …………………………………….       58

جدول 3-12 . انحراف معیار و میانگین وجه رشد و یاد گیری ………………………………    58

جدول 3-13 .نتایج آزمون فرض ………………………………………………………..    61

جدول 3-14 .توزیع فراوانی ارزیابی پاسخ گویان نسبت به متغیر جنسیت …………………..    63

جدول 3-15 . توزیع فراوانی ارزیابی پاسخ گویان نسبت به سطح تحصیلات …………………..             64

جدول 3-16 . توزیع فراوانی ارزیابی پاسخ گویان نسبت به میزان سن…………………………….         65

جدول 3-17. توزیع فراوانی ارزیابی پاسخ گویان نسبت به میزان سابقه کاری…………………………     66

چهارده

 

 

فهرست اشکال

شکل 2-1هفت شاخص عملکرد …………………………………………..      15

شکل 2-2 . ماتریس ارزیابی عملکرد ………………………………………………………     16

شکل 2-3 .هرم عملکرد   ………………………….  .         17

شکل 2-4 . مدل تحلیل ذی نفعان……………………………………….            18

شکل 2-5 .متد ممیزی و ارتقاءسیستم عملکرد…………………………………………………………  ………    .19

شکل 2-6 . نمای کلی معیارها  ……………………………………………………………………………..            21

شکل 2-7 .هرم تعدیل یافته کانجی………………………………………………………………        22

شکل 2-8 . مقایسه سیستم های اندازه گیری عملکرد …………        25

شکل 2-9 .رابطه علت و معلولی درارزیابی متوازن…………………….     27

شکل 2-10 . مدل عمومی روش امتیازی متوازن ………………………………..                 25

شکل 2-11 .موانع اساسی در سر راه پیاده سازی استراتژی……………………………………………………………………………….  32

شکل 2-12. نقشه استراتژی ………………………………………………………….     37

شکل2-13. سیستم مدیریتی جامع:متصل ساختن استراتژی به عملیات…………………………….       40

شکل 3-1. نمودار ستونی پاسخ گویان نسبت به متغیر جنسیت …………………………….          63

شکل 3-2. نمودار ستونی پاسخ گویان نسبتبه سطح تحصیلات  ………………….              64

شکل3-3. نمودار ستونی پاسخ گویان نسبت به میزان سن  ………………………….                65

پانزده

شکل 3-4. نمودار ستونی پاسخ گویان نسبت به میزان سابق کاری  ………………………..            66

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 82
حجم: 667 کیلوبایت
45,000 ریال – خرید


سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.