دانلود جزوه حسابرسی ۲ دانشگاه

دانلود جزوه حسابرسی ۲ دانشگاه

فهرست مطالب جزوه حسابرسی ۲ :

فصل اول: کلیات

تاریخچه حسابرسی در ایران

انواع حسابرسی

انواع حسابرسان

استانداردهای حسابرسی

مفاهیم و اصول بنیادی حسابداری

شواهد حسابرسی

انواع آزمون های حسابرسی

تدوین برنامه حسابرسی

فصل دوم: موجودی های صندوق بانک

اهمیت حساب وجه نقد

کنترل های داخلی وجه نقد

وصول مطالبات

ویژگی های کنترلی سیستم برگه ای

برنامه حسابرسی وجه نقد

کنترل صندوق و بانک شامل موارد ذیل می باشد

فصل سوم: سرمایه گذاری ها در سهام، اوراق قرضه و اسناد خزانه

اوراق بهادار قابل داد و ستد

اهداف حسابرس در رسیدگی به اوراق بهادار

بطور کلی حسابرسی سرمایه گذاری ها باید شامل:

کنترل های داخلی اوراق بهادار قابل داد و ستد

روش های حسابرسی و کاربرگ ها

سرمایه گذاری های ثبت شده به روش ارزش ویژه

فصل چهارم: حساب ها و اسناد دریافتی

دریافتی ها

هدف های حسابرسان از رسیدگی به دریافتی ها

هدف تعیین اعتبار دریافتی های ثبت شده

وصول مطالبات

سیستم کنترل داخلی و کامپیوتر

درخواست تأییدیه مثبت و منفی

فصل پنجم: موجودی های جنسی و قیمت تمام شده

حسابرسی موجودی های کالا

چک لیست گزارش بازدید اولیه از انبار

مدارک موجودی ها در واحد حسابداری

شمارش موجودی کالا

اقداماتی که حسابرس باید طی مراحل انبارگردانی اعمال کند

برنامه حسابرسی موجودی کالا

فصل ششم: دارایی های ثابت

فصل هفتم: بستانکاران و سایر اقلام بدهی (حساب ها و اسناد پرداختی)

بدهی های جاری

حساب های پرداختی و هزینه های پرداختنی

کنترل داخلی حساب های پرداختنی

آزمون های کنترل های داخلی خرید

حسابرسی حساب های پرداختنی

تراز آزمایشی حساب های پرداختنی (تراز مانده حساب ها)

صورتحساب های مشتریان

تحقیق و بررسی پیرامون بدهی های ثبت نشده

هزینه های تحقق یافته (هزینه های پرداختی)

سود و کارمزد پرداختنی

اسناد پرداختنی

فصل هشتم: دیون با کارمزد و بدهی احتمالی

دیون با کارمزد

بدهی احتمالی

چگونگی دسترسی به اطلاعات مربوط به بدهی های احتمالی

فصل نهم: حقوق صاحبان سهام

سهام سرمایه

صرف کسر سهام

اندوخته ها

اندوخته قانونی

اندوخته توسعه و تکمیل

اندوخته عمومی و احتیاطی

سود (زیان) انباشته

مبانی کنترل داخلی حقوق صاحبان سهام

اندوخته و تقسیم سود

فصل دهم: رسیدگی تفصیلی به اقلام درآمد و هزینه

کنترل های داخلی درآمد و هزینه

فروش

خرید

حقوق و دستمزد

سربار

فصل یازدهم: گزارش حسابرسی

دستورالعمل تهیه و ارائه

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

نمونه گزارش حسابرسی

منابع

فرمت فایل:  Pdf
تعداد صفحات: 116
حجم: 1.22 مگابایت
35,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.