استاندارد های متفرقه در هتل ها


استاندارد های متفرقه در هتل ها

دستگاههای پولی باید فضای کافی در مقابل داشته باشند، تا قابلیت دسترسی و استفاده توسط افراد با مشکلات حرکتی داشته باشند. فضاهای نشیمن و میزهای مجاور این دستگاهها، به آسایش افراد کمک می‌کند و باید فضای کافی برای صندلی چرخدار را داشته باشد.

استانداردهای طراحی

O

دستگاههای سکه‌ای فروش

درجه1

درجه2

درجه3

درجه4

O1

کنترلهای عملکردی ماشینهای سکه‌ای بین 400-1200 میلیمتر بالاتر از کف قرار گیرند.

٭

٭

٭

٭

O2

در مقابل کنترل دستگاهها، محوطه آزاد با حداقل ابعاد 750×1200 میلیمتر وجود داشته باشد.

٭

٭

٭

٭

O3

در مقابل کنترل دستگاهها، محوطه آزاد با حداقل ابعاد 760×1370 میلیمتر وجود داشته باشد.

٭

٭

O4

کنترلها و مکانیزمهای کاربری قابل استفاده با یک دست بدون نیاز به فشار دادن و چرخاندن مچ دست باشند.

٭

٭

٭

٭

O5

کنترلها و مکانیزمهای کاربری حداقل 100 لوکس نورپردازی شوند.

٭

٭

٭

٭

O6

جایی که خواندن دستورالعمل کنترلها و مکانیزمهای کاربری لازم باشد حداقل 200 لوکس نورپردازی شود.

یا نیازی به خواندن دستورالعمل برای بکاربردن کنترلها یا مکانیزمهای کاربری وجود نداشته باشد.

٭

٭

٭

٭

O7

کنترلها یا مکانیزمهای کاربری با زمینه شان تضاد رنگی داشته باشند.

٭

٭

٭

٭

O8

تنظیم کنترلها باید تأمین کننده اطلاعات قابل لمس/ یا صوتی برای مشخص کردن عملکرد و موقعیت کنترل باشد.

یا کنترلها تنظیم نداشته باشند. (تنها روشن و خاموش شوند)

٭

٭

٭

٭

O9

اطلاعات و نمایشهای تصویری بر روی کنترلها و مکانیزمهای کاربری با اطلاعات قابل لمس/ یا صوتی تکمیل شوند، تضاد رنگی داشته باشند و خیرگی ایجاد نکنند.

یا کنترلها، اطلاعاتی با نمایش تصویری نداشته باشند.

٭

٭

٭

٭

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *