استاندارد های اتاقهای جلسات در هتل ها


استاندارد های اتاقهای جلسات در هتل ها

اتاقهای جلسات باید، علیرغم ناتواناییهای حرکتی و عملکردی برای همه قابل دسترسی باشند. درهای اتاقها باید حداقل ابعاد مورد نیاز را داشته باشند. مسیرهای حرکتی در اتاقهای جلسات باید خالی از موانع باشند، و برای استفاده افراد با صندلی چرخدار و یا ابزار کمکی حرکتی مناسب باشند.

 میزها باید فضای مناسب برای جای دادن زانو، برای افراد با صندلی چرخدار داشته باشند. نورپردازی به رنگ نور طبیعی، یکی از جنبه‌های طراحی است که کاربری را برای همه، بخصوص افراد با مشکلات بینایی تقویت می‌کند. در جایی که خیرگی در اثر بازتاب می‌تواند مشکل ساز باشد، مانند جاهایی که پنجره‌های وسیع در مجاورت کفپوشهای بازتاب کننده قرار گرفته‌اند، باید تسهیلات لازم برای تأمین سایبانهایی که قابل جمع شدن باشند، انجام گیرد. همه افراد به خصوص آنان که مشکلات شنوایی دارند، از داشتن محیطی آرام از لحاظ صوتی، سود خواهند برد- نوفه زمینه از تجهیزات مکانیکی مانند فنها، باید به حداقل برسند. اتاقهای جلسات باید به وسایل کمکی شنوایی و تلفنهای مخصوص برای افراد با مشکلات شنوایی مجهز شوند. در جایی که رمپهای دائمی برای سطوح مرتفع سخنرانی/ارائه، تأمین نشده است، یک رمپ قابل حمل باید وجود داشته باشد.

استانداردهای طراحی

G

اتاقهای جلسات

درجه1

درجه2

درجه3

درجه4

G1

مسیرهای دسترسی اصلی داخل اتاقهای جلسات حداقل 920 میلیمتر عرض داشته باشد.

٭

٭

٭

٭

G2

مسیرهای دسترسی اصلی داخل اتاقهای جلسات حداقل 1100 میلیمتر عرض داشته باشد.

٭

٭

G3

فضاهای نشستن برای افراد با صندلی چرخدار دارای فضای بازی با حداقل ابعاد 750*1200 میلیمتر باشد (480 میلیمتر از 1200 می تواند در زیر میز به عنوای جای زانو باشد).

٭

٭

٭

٭

G4

فضاهای نشستن برای افراد با صندلی چرخدار دارای فضای بازی با حداقل ابعاد 760*1370 میلیمتر (480 میلیمتر از 1370 می تواند در زیر میز به عنوای جای زانو باشد)، و جای زانو حداقل 750 میلیمتر عرض، 685 ارتفاع و 480 عمق باشد.

٭

٭

G5

فضاهای نشستن با صندلی چرخدار مسطح باشند و در مجاورت مسیرهای دسترسی قرار گیرند. مسیرهای دسترسی با فضای مورد نیاز با صندلی چرخدار، مشترک نباشد.

٭

٭

٭

٭

G6

فضای نشستن با صندلی چرخدار جزئی از طرح فضاهای نشستن اتاق باشند.

٭

٭

٭

٭

G7

بالای پیشخوانها و میزها در ارتفاع 710-865 میلیمتر باشد.

٭

٭

٭

٭

G8

میزان روشنایی در سطوح کار حداقل 200 لوکس باشد.

٭

٭

٭

٭

G9

کلیدها و کنترلها در ارتفاع 400-1200 میلیمتر از کف قرار گرفته و دارای محوطه آزاد با حداقل ابعاد 760*1370 میلیمتر در مقابلشان باشند.

٭

٭

٭

٭

G10

کلیدها و کنترلها با یک دست بدون نیاز به فشار دادن یا چرخاندن مچ دست قابل کاربری باشند.

٭

٭

٭

٭

G11

کلیدها و کنترلها دارای تضاد رنگی با سطحی که بر آن قرار گرفته اند باشند.

٭

٭

٭

٭

G12

میزان روشنایی در محل کلیدها  و کنترلها حداقل 100 لوکس، و در جایی که نیاز به خواندن دارند 200 لوکس باشد.

٭

٭

٭

٭

G13

ابزار کمکی شنوایی موجود باشد.

٭

٭

٭

٭

G14

اتاق دارای سکوی برآمده سخنرانی نباشد.

یا یک رمپ با لبه‌های محافظت شده، با شیب کمتر از 1 به 12 (3/8%) برای دسترسی به سکوی برآمده تأمین شود.

٭

٭

٭

G15

مسیرهای قابل دسترسی معلولین داخل اتاق جلسات علامتگذاری شوند. (به قسمتM  برای استانداردهای علائم دسترسی معلولین، مراجعه شود)

٭

٭

٭

٭

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *