استاندارد بارها و رستورانها در هتل ها


استاندارد بارها و رستورانها در هتل ها

همه مهمانها باید به همه امکانات دسترسی داشته باشند تا از اقامتشان بیشترین لذت را ببرند. دسترسی معلولین به رستورانها و چایخانه‌ها با تأمین راههای ارتباطی مناسب و هموار تسهیل می شود (به بخش C‌ مراجعه شود). سطوح مسیرهای دسترسی معلولین باید با محیط اطرافش تضاد رنگی داشته باشد تا به جهت یابی کمک کند (این کار به خصوص برای افرادی که دید ضعیف دارند مفید است).

برای مسیرهای سرویس  غذا در رستورانهای سلف سرویس باید فضای حرکتی مناسب وکافی در نظر گرفته شود و پیشخوان سینیهای  سلف سرویس باید در ارتفاع مناسبی هم برای استفاده ایستاده و هم برای استفاده نشسته قرار گیرند. محوطه غذای سلف سرویس باید دارای ارتفاع مناسبی باشد که امکان انتخاب همه غذاها برای دسترسی ایستاده و نشسته وجود داشته باشد.

حداقل یک قسمت از بارها و رستورانها باید کاملاً روشن باشد و زیر میزها باید فضای زانو برای افراد روی صندلی چرخدار داشته باشد. بارها و پیشخوانهای بلند ممکن است برای خیلی از افراد قابل استفاده نباشد، در نتیجه نشیمنهای قابل استفاده دیگری باید در آن محوطه‌ها در نظر گرفته شود.

استانداردهای طراحی

F

رستورانها و بارها

درجه1

درجه2

درجه3

درجه4

F1

عرض مفید مسیرهای اصلی حرکتی در رستورانها و بارها حداقل 920 میلیمتر باشد. (همچنین برای اطمینان از رعایت کلیه ضوابط مسیرهای حرکتی به بخش C مراجعه شود)

٭

٭

٭

٭

F2

عرض مفید مسیرهای اصلی حرکتی در رستورانها و بارها حداقل 1100 میلیمتر باشد. (همچنین به منظور اطمینان از رعایت کلیه ملزومات در مورد مسیرهای حرکتی به بخش Cمراجعه شود)

٭

٭

F3

پیشخوان ها و میزهای ثابت استفاده نشود.

یا ارتفاع حداقل 10٪ پیشخوانها و میزهای ثابت 865-710 میلیمتر باشد و در زیر، حداقل فضای زانویی به ابعاد 750 میلیمتر عرض × 685 میلیمتر ارتفاع × 480 میلیمتر عمق  داشته باشد و حداقل فضایی به ابعاد 750 میلیمتر عرض× 1200 میلیمتر عمق برای  دسترسی به میز (حداقل 480 میلیمتر از 1200 میلیمتر یا کل آن می‌تواند شامل فضای زانوی زیر میز باشد) در نظر گرفته می‌شود.

٭

٭

٭

٭

F4

پیشخوان‌ها و میزهای ثابت استفاده نشود.

یا ارتفاع حداقل 10٪ پیشخوانها و میزهای ثابت 865-710 میلیمتر باشد و در زیر، حداقل فضای زانویی به ابعاد 750 میلیمتر عرض × 685 میلیمتر ارتفاع × 480 میلیمتر عمق  داشته باشد و حداقل فضایی به ابعاد 760 میلیمتر عرض× 1370 میلیمتر عمق برای  دسترسی به میز (حداقل 480 میلیمتر از 1200 میلیمتر یا کل آن می‌تواند شامل فضای زانوی زیر میز باشد) در نظر گرفته شود.

٭

٭

F5

پیشخوان‌ها و میزهای ثابت استفاده نشود.

یا ارتفاع همه پیشخوانها و میزهای ثابت 865-710 میلیمتر باشد و در زیر، حداقل فضای زانویی به ابعاد 750 میلیمتر عرض × 685 میلیمتر ارتفاع × 480 میلیمتر عمق  داشته باشد و حداقل فضایی به ابعاد 760 میلیمتر عرض× 1370 میلیمتر عمق برای  دسترسی به میز (حداقل 480 میلیمتر از 1200 میلیمتر یا کل آن می‌تواند شامل فضای زانوی زیر میز باشد) در نظر گرفته شود.

٭

F6

پیشخوان‌ها و میزهای ثابت استفاده نشود.

یا میزها یا پیشخوانهای اشاره شده در F5-F7 در مسیرهای قابل دسترسی معلولین قرار گیرند. (برای استانداردهای طراحی مسیرهای قابل دسترسی معلولین به بخش C مراجعه شود)

٭

٭

٭

٭

F7

خدمات غذایی سلف سرویس استفاده نمی شود.

یا ردیفهای سرو غذا حداقل 920 میلیمتر عرض داشته باشد و موقعیت قرارگیری سینیها در ارتفاع بیش از 865  میلیمتر  نباشد.

٭

٭

٭

٭

F8

خدمات غذایی سلف سرویس استفاده نشود.

یا  ردیفهای سرو غذا حداقل 1100 میلیمتر عرض داشته باشد و موقعیت قرارگیری سینیها در ارتفاع بیش از 865  میلیمتر  نباشد.

٭

٭

F9

خدمات غذایی سلف سرویس استفاده نشود.

یا  حداقل 50% از انواع غذاهای سرو شده در موقعیتی با ارتفاع 400-1200 میلیمتر قرار گیرد و قابل دسترسی توسط فرد سوار بر صندلی چرخدار باشد.

٭

٭

٭

٭

F10

خدمات غذایی سلف سرویس استفاده نشود.

یا همه انواع غذاهای سرو شده در موقعیتی با ارتفاع 400-1200 میلیمتر قرار گیرد و قابل دسترسی توسط فرد سوار بر صندلی چرخدار باشد.

٭

F11

غذا یا نوشیدنی برای مهمانان نشسته روی چهارپایه بلند و جلوی میز بار سرو نشود.

یا جایی که غذا یا نوشیدنی برای افراد نشسته روی چهارپایه و جلوی میز بار سرو می شود، قسمتی از میز بار (حداقل 1525 میلیمتر طول)، کوتاهتر از 865 میلیمتر باشد – یا خدمات مشابه در میزهایی در همان محوطه در دسترس باشد.

٭

٭

٭

F12

رستورانها و بارها شامل فضاهایی نباشند که تنها دسترسی آنها پله باشد.

یا در جایی که رستورانها دارای فضاهایی هستند که تنها دسترسیشان پله می باشد، امکاناتی با خدمات و دکوراسیون مشابه در فضایی در همان محدوده که قابل دسترسی معلولین است تأمین شود.

٭

٭

٭

٭

F13

رستورانها و بارها شامل فضاهایی نباشند که تنها دسترسی آنها پله باشد.

یا در جایی که رستورانها دارای فضاهایی هستند که تنها دسترسیشان پله می باشد، 66% از کل امکانات با خدمات و دکوراسیون مشابه در فضایی که قابل دسترسی معلولین است تأمین شود.

٭

٭

٭


سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *