دانلود کاملترین کتاب آموزش جاوا ویژه برنامه نویسان اندروید


زبان برنامه نویسی جاوا پیش نیاز آموزش برنامه نویسی اندروید می باشد. می توان گفت این کتاب آموزش جاوا که در ۶۰ فصل تهیه شده، کامترین کتاب آموزش زبان برنامه نویسی جاوا است که با محوریت برنامه نویسی اندروید و در محیط اندروید استودیو می باشد و به صورت PDF از لینک داده شده می توانید آن را دانلود نمایید.

گوگل محیط توسعه (IDE) اندروید استودیو را به صورت رایگان در اختیار توسعه دهندگان قرار میدهد. در این محیط توسعه از زبان جاوا برای نوشتن کدهای Back end (کدهای مربوط به عملکرد برنامه) و زبان XML برای طراحی رابط کاربری (Front end) استفاده می شود. البته در نسخه جدید اندروید استودیو امکان بکارگیری زبان کاتلین (Kotlin) نیز بجای زبان جاوا فراهم شده است. اما این کتاب آموزشی بر اساس زبان جاوا می باشد که توسط بهزاد مرادی تهیه شده است.

 

فهرست مطالب کتاب آموزش جاوا :

 1. نکات مهم (Important Note)
 2. پیش نیازهای برنامه نویسی (Programming Prerequisites)
 3. مقدمه (Introduction)
 4. ایجاد اولین پروژه (Creating First Project and Java Building Blocks)
 5. برنامه نویسی شی گرا (Object Oriented Programming)
 6. ارورها و کامنتها (Errors and Comments)
 7. متغیرها (Variables)
 8. آموزش مقدماتی Strings ها (Java Strings Introductory)
 9. آموزش پیشرفته Strings ها (Java Strings Advanced)
 10. عملگرها (Java Operators)
 11. مثال کاربردی با استفاده از عملگرها (My Weight on Other Planets by Operators)
 12. پروژه آسانسور (Elevator Project)
 13. آموزش مقدماتی کلاس اسکنر (Scanner Introduction)
 14. آموزش پیشرفته کلاس اسکنر (Scanner Advanced)
 15. نمونه پروژه استفاده از اسکنر (Scanner Project)
 16. دستور if در جاوا (If Statements)
 17. دستور else if در جاوا (Else If Statements)
 18. دستور nested if در جاوا (Nested If Statements)
 19. متدهای بولین با اسکنر (Scanner with Boolean Methods)
 20. دستور Switch در جاوا (Switch Statements)
 21. دستور Break در سوئیچ (Break Statement in Switch)
 22. کاراکترها در سوئیچ (Characters in Switch Statements)
 23. استرینگ ها در سوئیچ (Strings in Switch Statements)
 24. دستور for در جاوا (For Loops)
 25. دستور while در جاوا (while Loops)
 26. دستور do-while در جاوا (do-while Loops)
 27. مثال کاربردی دستور for برای چند متغیر (for Loops with Mutiple Starting Points)
 28. پروژه تولید شماره تصادفی (Generating Random Number)
 29. آرایه ها (Arrays)
 30. آرایه های چندبعدی (Multidimensional Arrays)
 31. مرتب سازی آرایه ها (Sorting Arrays)
 32. افزودن عناصر آرایه (Adding Array Elements)
 33. ایجاد شی و متدها در جاوا (Creating the First Object)
 34. آموزش مقدماتی وراثت (Inheritance Introduction)
 35. نمونه پروژه وراثت (Inheritance Project)
 36. Cast در جاوا (Casting)
 37. آموزش Cast کردن یک شی به متغیر و بالعکس (Casting Objects to Variables and vice versa)
 38. مدیریت سطح دسترسی (Access Control)
 39. متدها (Methods)
 40. معرفی پارامترها در متدهای جاوا (Passing Data to Methods)
 41. دستور return در جاوا (Methods with Returns)
 42. تفاوت متغیرهای Local و Field در جاوا (Local Variables vs. Fields)
 43. سازندها (Constructor)
 44. کاربرد دستور super در وراثت (Using super in Inheritance)
 45. پروژه مصرف سوخت (Petrol Consumption Project)
 46. کلاس Math بخش اول (Math Class Part 1)
 47. کلاس Math بخش دوم (Math Class Part 2)
 48. شمارش در جاوا (Enumeration)
 49. کلیدواژه static در جاوا (static)
 50. متدهای استاتیک (Static Methods)
 51. کلیدواژه Final در جاوا (Final)
 52. Constant ها در جاوا (Constants)
 53. کلاس Thread در جاوا (Threads)
 54. ایجاد یک Interface در جاوا (Creating An Interface)
 55. ایجاد یک Thread در جاوا (Creating A Thread)
 56. استثناها در جاوا (Exception)
 57. دستورات try, catch, finally در جاوا (Try, Catch and Finally in Action)
 58. انواع استثناها در جاوا (Exception Types in Java)
 59. ماشین مجازی جاوا (What Is JVM)
 60. آشنایی با Bytecode ها (What Does the Bytecode Look Like)
 61. کنترل Thread های ایجاد شده (Controlling Thread Execution)
 62. Concurrency در جاوا (Concurrency in Java)

فرمت فایل: Pdf
حجم: 39.6 مگابایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *