دانلود ترجمه مقاله انتخاب تامین کننده نظم و مشکل تخصیص با استفاده از برنامه ریزی خطی چند هدف فازی دو مرحله ای


دانلود ترجمه مقاله انتخاب تامین کننده نظم و مشکل تخصیص با استفاده از برنامه ریزی خطی چند هدف فازی دو مرحله ای

چکیده :

هدف از این مقاله این است که برای حل یک مشکل انتخاب عرضه کننده کالا در چند قیمت و چند محصولی با استفاده از برنامه های تعاملی فازی دو مرحله ای چند هدف خطی مدلی را ارائه نماییم. مدل ارائه شده ( FMOLP ) است که تلاش میکند تا به طور همزمان با به حداقل رساندن کل خرید و دستور هزینه ها تعدادی از واحدهای معیوب را مشخص کرده و تحویل سفارش به تامین کنندگان می باشد. توابع خطی برای نشان دادن تصمیم گیریهای استفاده شده را برای اهداف فازی برای انتخاب تامین کننده نظم و تخصیص در نظر گرفته شده است می تواند منجر به انعطاف پذیری بیشتر از طریق یک فرایند تصمیم گیری تعاملی می شود.

برای نشان دادن کارایی مدل پیشنهادی نتایج حاصل از مدل ارائه شده با یک مثال عددی نشان داده شده است. نتایج ان نیز نشان می دهد که روش ارائه شده در محیط نامطمئن موثر بوده و ارائه یک ابزار تصمیم گیری قابل اعتماد برای مشکلات انتخاب عرضه کننده کالا مناسب می باشد.

کلید واژه ها :انتخاب تامین کننده ، برنامه ریزی خطی چند هدفه ، مجموعه های فازی ، قیمت چند سطحی ، چند محصولی

1-مقدمه :

در دنیای رقابت امروز بسیاری از سازمانها تلاش برای تقاضا ، افزایش کیفیت و کاهش هزینه ها را دارند در اکثر صنایع هزینه مواد اولیه و قطعات به شکل عمده ای از هزینه تولید به عنوان مثال تا 70% است. به گفته وبر و همکارانش هزینه مواد خام ممکن است 80% کل هزینه محیط تولید را افزایش دهد. به طور کلی هزینه های مواد اولیه و قطعات شامل سهمیه بندی هزینه های اصلی محصول می باشد. انتخاب منبع مناسب می تواند به طور قابل توجهی هزینه های خرید را کاهش داده و زمان تولید را کاهش ، رضایت مشتری را افزایش داده و رقابت با شرکت های بزرگ را تقویت کند. در حوزه زنجیره سازمان باید تامین کننده مناسب ترین محصولات بر اساس ظرفیت تولید بوده و بر اساس ظرفیت تولید در طول افق برنامه ریزی خود قابل دسترس باشد. در یک زنجیره ارزش تامین کنندگان دارای توان بالقوه ای برای افزایش رضایت مشتریان دارند. از این رو مسئله انتخاب عرضه کنندگان ( SSP ) یکی از فعالیت های مهم از خرید در یک سازمان بوده و آن را به شدت می تواند فرایندهای دیگر در سازمان را تحت تاثیر قرار دهد. در این مشکل تعداد و نوع منبع و مقدار سفارش داده شده به این تامین کنندگان به طور همزمان باید مشخص شود. در واقع انتخاب تامین کنندگان و تخصیص مقدار سفارشات به هر منبع انتخاب شده یک تصمیم گیری استراتژیک است با توجه به اینکه بسیاری از تامین کنندگان می توانند برای تامین مواد مورد نیاز مشکل انتخاب تامین کنندگان را داشته باشند این مشکل به دو نوع زیر طبقه بندی می شود. 1- انتخاب بهترین تامین کننده از مجموع تامین کنندگان در دسترس که می تواند همه نیاز های خریدار مانند تقاضای برآورد ،

کیفیت ، تحویل مناسب و غیره 2- انتخاب دو یا چند تامین کننده که هر کدام از تامین کنندگان به صورت جداگانه ای می توانند در اختیار خریداران قرار بگیرند.در این وضعیت منظور از مشکل تخصیص آن است که در آن باید با بهترین تامین کننده روبرو شده و مقدار سفارش بهینه را برای آنها اعلام کنیم. تصمیم گیری در تخصیص به منظور تصمیم گیری برای یک خرید استراتژیک است که مرتبط با روابط شرکت با تامین کنندگان می باشد. در یافتن منابع خریدار فرصتی برای دریافت قیمت های پایین تر و هزینه های حمل و نقل با یافتن منابع استراتژیک را دارد. انتخاب تامین کننده ای با پایین ترن قیمت در صنعت به یک چالش برای مدیران خرید تبدیل شده است به طور خاص هنگامی که تامین کنندگان محصولات مختلف را ارائه و برنامه های قیمت گذاریشان را بر اساس تخفیف متناسب با حجم خرید ارائه می کنند.

در این مورد یک تخفیفی برای کل حجم فروش در یک دوره معین از زمان ارائه می شود. به طور کلی خرید چند مورد از یک منبع و مقدار تخفیف نشان دهنده یک عمل کسب و کار استاندارد است. از آنجا که معیارهای مختلف را می توان در فرایند تصمیم گیری برای تامین کننده انتخاب کرد، این مشکل پیچیده تر می شود در حضور تخفیف حجمی یعنی تخفیف با افزایش حجم خرید افزایش می یابد. این معیارها عبارتند ازعوامل کمی و کیفی بنابر این، این مشکل برای مدیران خرید مهم است و آنها باید در تجارت عوامل متعددی را محاسبه کنند انتخاب نا مناسب از تامین کنندگان نامطلوب ممکن است استراتژی رقابت شرکت را تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین این مشکل به طور طبیعی ناشی از مشکل تصمیم گیری چند هدفه با چندین عامل پیچیده از قبیل هزینه، کیفیت و تحویل آن است. تکنیک های برنامه نویسی ریاضی را می توان برای تعیین راه حل مطلوب این مشکل استفاده کرد که در آن تابع هدف به عنوان معیار بوده و محدودیت ها فرموله می شوند. در عمل تصمیم گیری درSSP شامل درجه بالایی از انواع مختلف ابهامات است. در دنیای واقعی نرم افزار SPSS شامل ورودی اطلاعات به عنوان مثال تقاضا، کیفیت و هزینه بوده و تابع هدف اغلب نامشخص است و یا فازی از اطلاعات ورودی دقیقا شناخته نشده یا کاملا دست یافتنی نیست.

نظریه مجموعه فازی یکی از بهتری ابزار جهت رسیدگی به این عدم قطعیت و ابهام است بدیهی است برنامه نویسی سنتی ریاضی می تواند مشکلات برنامه نویسی فازی را مدیریت کند مدل انتخاب تامین کنندگان جهت محصولات متعدد و سطح قیمت های متعدد نشان دهنده نقش تئوری فازی در این اطلاعات، توابع هدف و پارامتر های غیر دقیق می باشد. نظریه مجموعه های فازی در ابتدا توسط (زاده) معرفی شد زیمرمن برای اولین بار برنامه ریزی خطی فازی خود را با نام FLP گسترش داد که با رویکرد برنامه ریزی خطی چند هدفه ( MOLP ) هم مسیر بوده برای هر یک از توابع هدف در این مشکل فرض می کنیم که تصمیم گیرنده (DM) یک هدف فازی است که باید اساسا ارزشی کمتر یا برابر داشته باشد. سپس تابع عضویت خطی مربوطه تعریف می شود. و حداقل روش پیشنهاد شده توسط بلمن و زاده اعمال می شود تا ترکیب تمام توابع هدف انجام شود. با معرفی یک متغیر کمکی این شکل می تواند به یک شکل (LP) معمولی تبدیل شده و به راحتی می توان با روش سیملکس آن را حل کرد. آثار بعدی به جا مانده در برنامه نویسی فازی (FJP) عبارتند از: هانان ، لبرلینگ ، لوهاند جولا ، شنکر ، ورات. با توجه به تضاد ذاتی در میان سه هدف کلی خرید و سفارش هزینه ها تعداد واحد های معیوب و واحد تحویل به تامین کننده دستور می دهد که در یک رویکرد هدف برنامه ریزی فازی در یک پژوهش حاضر است.

Supplier selection and order allocation problem using
a two-phase fuzzy multi-objective linear programming
Salman Nazari-Shirkouhi , Hamed Shakouri, Babak Javadi, Abbas Keramati
Department of Industrial Engineering, College of Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran
a r t i c l e i n f o
Article history:
Received 24 May 2012
Received in revised form 22 February 2013
Accepted 16 April 2013
Available online 10 May 2013
Keywords:
Supplier selection
Multi-objective linear programming
Fuzzy sets
Multi-price level
Multi-product
a b s t r a c t
The aim of this paper is to solve a supplier selection problem under multi-price level and
multi-product using interactive two-phase fuzzy multi-objective linear programming
(FMOLP) model. The proposed model attempts to simultaneously minimize total purchasing and ordering costs, a number of defective units, and late delivered units ordered from
suppliers. The piecewise linear membership functions are applied to represent the decision
maker’s fuzzy goals for the supplier selection and order allocation problem, and can be
resulted in more flexibility via an interactive decision-making process. To demonstrate
effectiveness of the proposed model, results of applying the proposed model are shown
by a numerical example. The analytical results show that the proposed approach is effective in uncertain environments and provide a reliable decision tool for integrated multiobjective supplier selection problems.

 

این فایل ورد ترجمه در 18 صفحه و فایل اصلی لاتین pdf مقاله در 16 صفحه به خدمتتون ارائه میشود.


سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یازده − یازده =