دانلود اقدام پژوهی بررسی میزان اثربخشی‌ و کارایی قرآن آموزی در دوره مقدماتی‌

دانلود اقدام پژوهی بررسی میزان اثربخشی‌ و کارایی قرآن آموزی در دوره مقدماتی‌

چکیده

سوال اساسی پژوهش حاضر این است که آیا اجرای طرح قرآن‏ آموزی دوره مقدماتی از اثربخشی و کارایی خوبی برخوردار بوده است؟ برای رسیدن به پاسخ این سوال، پژوهش حاضر قصد دارد تا با استفاده از الگوی ارزیابی سیپ (CIPP) به بررسی میزان اثر بخشی دوره آموزشی قرآن‏ آموزی مقدماتی بپردازد

جامعه آماری تحقیق شامل تمامی کارشناسان، مربیان و مدرسین قرآن و همچنین مراکز قرآن‏ آموزی بوده و ابزارهای آن شامل مصاحبه، مشاهده و پرسشنامه می‏باشد. روایی پرسشنامه توسط ده نفر از متخصصین برنامه درسی تائید شده است. در زمینه پایایی ابزار تحقیق نیز برای هفت خرده مقیاس (هدف ، محتوا، مواد، فضا ، زمان، روش و ارزشیابی) و همچنین کل پرسشنامه ارزش آلفای کرونباخ استفاده به عمل آمده است که ضریب آن 85/0 بوده است که معرف پایایی مقبول ابزار تحقیق است.

 اهداف تعیین شده در این پژوهش عبارتند از :

1– تعیین میزان اثربخشی عامل های مربوط به «زمینه» طرح قرآن‏ آموزی دوره مقدماتی(مثل: سیاستها و اهداف طرح و شناسایی جامعه هدف)؛

2- تعیین میزان اثربخشی عامل های مربوط به «درونداد» طرح قرآن‏ آموزی دوره مقدماتی (مثل: منابع آموزشی(کتاب و لوحه آموزشی)، آموزشیاران، تجهیزات آموزشی و زمان اجرای طرح )؛

3- تعیین میزان اثربخشی عامل های مربوط به «فرآیند» طرح قرآن‏ آموزی دوره مقدماتی (مثل: فعالیت‏های‏ یاددهی– یادگیری، نحوه نظارت بر اجرای طرح و شیوه ارزشیابی)؛

4- تعیین میزان کیفیت عامل های مربوط به «برونداد» طرح قرآن آموزی دوره مقدماتی

 

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 3
حجم: 15 کیلوبایت

29,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.