دانلود کتاب مدیریت مشاغل شهری


کتاب مدیریت مشاغل شهری توسط دکتر رسول محمد رضایی در سال ۱۳۸۹ تهیه شده است که منابع آموزشی شهرداریها و دهیاری های کشور می باشد

فهرست مطالب کتاب مدیریت مشاغل شهری :

کلیات

 • مقدمه

مفاهیم و تعاریف مهم مشاغل شهری

 • مقدمه
 • تعاریف و مفاهیم مهم شهر
 • تعاریف و مفاهیم مهم در مشاغل
 • تعاریف و مفاهیم مهم مدیریت
 • جمع بندی فصل دوم

انواع مشاغل و طبقه بندی آنها در شهر

 • مقدمه
 • انواع طبقه بندی های مشاغل شهری
 • طبقه بندی سازمان بین المللی کار
 • طبقه بندی مشاغل در کانادا
 • طبقه بندی مشاغل ملی ایران
 • جمع بندی فصل سوم

ویژگی ها و شرایط هریک از مشاغل

 • مقدمه
 • تعریف ویژگی مشاغل
 • ویژگی های عام مشاغل
 • دانش حرفه ای و اهمیت آن در کسب و کار
 • شناخت مهارت و دانش عمومی مشاغل
 • شناخت مهارت و دانش مشاغل بازرگانی
 • شناخت استانداردهای دانش بازرگانی در ایران
 • ارکان دانش بازرگانی
 • جمع بندی فصل چهارم

ضرورت و اهمیت مدیریت و راهبری مشاغل شهری

 • مقدمه
 • تعاریف مفاهیم فصل
 • مزایای مدیریت علمی
 • مزایای مدیریت علمی در مشاغل شهری
 • وظایف اساسی مدیریت
 • سلسله مراتب مدیریت چندبخشی
 • جمع بندی فصل پنجم

اهداف مدیریت و ساماندهی مشاغل شهری

 • مقدمه
 • تعاریف مفاهیم اصلی فصل
 • روش های توسعه هدف در مدیریت
 • هدف در سازمان و مدیریت هدف در سازمان ها
 • اهداف در مشاغل
 • مدیریت به طریق اهداف
 • قلمرو و سطح اهداف
 • جمع بندی فصل ششم

راهکارهای ارتقاء عملکرد مشاغل شهری در جهت توسعه شهری

 • مقدمه
 • تعاریف توسعه شهری
 • عملکرد
 • تعریف قلمرو
 • روش های مدیریت عملکرد
 • معیارها / شاخص های کلیدی عملکرد
 • مدل های کاربرد نرم افزار
 • طراحی و اجرای مدیریت عملکرد
 • روش ها و رهیافت های ارتقاء سطح عملکردی مشاغل شهری
 • جمع بندی فصل هفتم

اصول سازماندهی انواع مشاغل در شهر

 • مقدمه
 • تعریف گروه اجتماعی
 • اشکال حقیقی و حقوقی کسب و کارهای اقتصادی
 • تعریف سازمان
 • اصول سازماندهی مشاغل شهری
 • مراحل سازماندهی
 • انواع سازمان
 • نمودار سازمانی
 • اصول حفاظت سازمان
 • چارت سازمانی
 • رهبریت در سازمان های رسمی
 • جمع بندی فصل هشتم

 آسیب شناسی مشاغل شهری و راه حل های برون رفت از آسیب ها

 • مقدمه
 • آسیب شناسی
 • آسیب / خطر / ریسک
 • انواع آسیب ها
 • روش های برخورد با این آسیب ها
 • مدیریت مالی و برخورد با آسیب ها
 • سامانه بیمه و آسیب های کسب و کار
 • مدیریت انگیزه و آسیب های کسب و کار
 • راهنمایی در علت یابی آسیب ها
 • جمع بندی فصل نهم
 فرمت فایل: Pdf
تعداد صفحات: 110
حجم: 541 کیلوبایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *