دانلود بررسی مرور زمان در احکام حقوقی

چکیده:

قاعده مرور زمان یک تأسیس حقوقی بسیار مهم و پرکار برد و همچنین مفید برای حقوق هر کشور است ، همچین باعث ثبات اوضاع حقوقی می شود . اگر این قاعده وجود نداشته باشد ، مجنی علیه ای که در احقاق حق خود کوتاهی کرده است و یا به خاطر کوتاهی دستگاه تعقیب ، متهم تعقیب نشده است و یا به دلیل کوتاهی دستگاه قضا حکم صادر نشده است و یا به خاطر تقصیر مجرم که که از مجازات فرار کرده است ؛ نمی توان راهروهای دادگاهها را شلوغ کرد و وقت قضات را با دعاوی کهنه گرفت . همچنین اثبات دعوایی که مدت زمانی پیش اتفاق افتاده کار چندان آسانی نیست چرا که اکثر ادله اثبات جرم پس از گذشتن زمان از بین خواهند رفت . مثل شهود و امارات . و چه بسا مجرمی که بعد از گذشتن مدت زمانی که مشمول مروز زمان شده است ، همیشه در فکر مجازات و گریختن از او بوده به اندازه کافی از نظر روانی مجازات شده است و اگر دوباره به مجازات برسد خاطره ارتکاب جرم در ذهن مجرم و جامعه زنده شده و این عمل باعث ایجاد ناامنیتی در جامعه می شود و مردم به دستگاه قضا و عدالت بدبین می شوند . چرا که جرمی در چندین سال پیش اتفاق افتاده و مجرم پس از چند سال ، اینک مجازات می شود.در این کار تحقیق سعی شده است با موضوع اصلی مرور زمان در احکام حقوقی در فصل اول به بیان کلیات می پردازیم و در فصل های بعدی با تفکیک مسائل به جزئیات موضوع خواهیم پرداخت.

 

فهرست مطالب:

چکیده1

مقدمه2

روش تحقیق3

فصل اول:

کلیات

مبحث اول:تعاریف لغوی و بیان موضوع5

گفتار  اول: ریشه یابی مرور زمان در زبان های دیگر5

گفتار دوم :مفهوم مرور زمان 5

گفتار سوم :اقسام مرور زمان 6

بند اول:مرور زمان مملکت6

بند دوم :مرور زمان مسقط حق7

بند سوم :مرور زمان مسقط دعوی8

گفتار چهارم :قلمرو بحث مرور زمان 8

بند اول: به لحاظ ماهیت حقوقی 9

بند دوم :به لحاظ کاشف یا ناقل بودن حق 9

بند سوم :به لحاظ اصل یا استثنائی بودن قاعده 9

بند چهارم: به لحاظ نوع حق10

گفتار پنجم :نگرشی بر ماهیت حقوقی مرور زمان 10

مبحث دوم:تاریخچه11

بند اول یرلیغ 11

گفتار اول:بررسی سندهای تاریخی11

گفتار دوم :سرگذشت تحلیلی مرور زمان در حقوق ایران13

بند اول :قبل از انقلاب13

بند دوم:بعد از انقلاب14

گفتار دوم :قلمرو مرور زمان در فقه اسلامی17

گفتار سوم:مرور زمان در قوانین تجاری21

گفتار چهارم :دلائل تأثیر مرور زمان22

بند اول : مبانی نقلی یا فقهی مرور زمان در فقه نسبت به مرور زمان25

فصل دوم:

مرور زمان در جرایم مستوجب حد و تعزیر

مبحث اول:مرور زمان کیفری31

گفتار اول :تعاریف31

گفتار دوم: انواع مرور زمان کیفری31

بند اول: مرور زمان تعقیب31

بند دوم :مرور زمان صدور حکم32

بند سوم :مرور زمان اجرای حکم32

گفتار سوم :فلسفه و ادله قائلین به مرور زمان33

بند اول :نظریه تارد 33
بند دوم:نظریه از بین رفتن دلائل جرم 33

بند سوم :نظریه ترس از مجازات 34

بند چهارم: نظریه چشم پوشی دادسرا 34

بند پنجم: نظریه اصلاح و درمان مجرم 35

بند ششم :نظریه سقوط حق، بر اثر مسامحه و غفلت تشکیلات قضایی 36

بند هفتم :نظریه ایجاد حق مکتسب برای مجرم 37
بند هشتم:نظریه مصالح عمومی و اجتماعی 38

گفتار چهارم :مرور زمان جرایم حدی در مذاهب اسلامی39

بند اول :پذیرش مرور زمان در جرایم حدی 40

بند دوم:ادله مذهب حنفی41

بند سوم: مرور زمان در جرایم مستوجب حد از دیدگاه فقه امامیه48

مبحث دوم: جرایم مستوجب حد چیست؟ 50

گفتار اول:ادله فقهای شیعه50

گفتار دوم: مرور زمان در تعزیرات53

بند اول: قرآن 53

بند دوم: روایات 55
بند سوم: عقل و بنای عقلاء56

نتیجه گیری58

منابع و مراجع59

 

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 57
حجم: 1.41 مگابایت

69,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.