دانلود پاورپوینت ارزیابی عملکرد بانک ها


مقدمه

سازمانها به منظور آگاهی از میزان مطلوبیت فعالیت های خود بویژه در محیط های پیچیده و پویا نیاز مبرم به ارزیابی عملکرد دارند. فقدان سیستم ارزیابی عملکرد در سازمان به معنای عدم برقراری ارتباط با محیط درون و برون سازمان تلقی می شود .

با عنایت به نقش بسیار مهم بانک ها و موسسات مالی و اعتباری هر کشور ، همچنین با توجه به روند خصوصی سازی بانک های دولتی و نیز تبدیل تعاونی های اعتباری و موسسات مالی و اعتباری به بانک ، ارزیابی عملکرد بانک ها اهمیت ویژه ای پیدا کرده است.

مسئله اصلی تحقیق

احصای عوامل ارزیابی عملکرد مالی و غیر مالی بانک ها

تعیین مهمترین عوامل موثر بر عملکرد مالی و غیر مالی بانک ها در ایران

رتبه بندی بانک ها بر اساس عوامل احصا شده

بیان موضوع تحقیق

بررسی یک روش تصمیم گیری چند معیاره فازی  برای ارزیابی   عملکرد بانک ها با جمع اوری اطلاعات  معیار های ارزیابی عملکرد بانک ها در دو سطح مالی و غیر مالی  با استفاده از روش FAZZY AHP معیار ها وزن دهی و در نهایت بانک ها به روش TOPSIS رتبه بندی شدند.

ضرورت انجام تحقیق

žبا افزایش زمینه رقابت در سیستم بانکداری ، بانکها باید همواره به پایش عملکرد خود بپردازند و هر ساله عملکرد خود را با استفاده از مدلهای مناسب نسبت به رقبا بسنجند . در این زمینه بانک ها می توانند با توجه به مزیت های  رقابتی خود و تقویت آنها  موفقیت خود را دررقابت با سایر رقبا تا حد زیادی تضمین نمایند .

žروش های موجود ارزیابی عملکرد شعب بانک ها اغلب تجربی و فاقد پشتوانه محکم علمی بوده و به دلیل استاندارد نبودن این روش ها ، نتایج آن در بانک های مختلف با یکدیگر قابل مقایسه نیستند .

žروش های موجود در قریب به اتفاق موارد صرفا خروجی بانک را ملاک ارزیابی عملکرد قرار داده اند.

فهرست مطالب:
مقدمه
مسئله اصلی تحقیق
بیان موضوع تحقیق
ضرورت انجام تحقیق
پیشینه تحقیق
1-روش تحلیل پوششی داده ها
2- فرایند تحلیل سلسله مراتبی
TOPSIS. AHP
4-روش تحلیل سلسله مراتبی
فرضیه های تحقیق
اهداف اصلی تحقیق
اهداف فرعی تحقیق
روش شناسی تحقیق
روش های گرد آوری اطلاعات
قلمرو تحقیق –دوره های زمانی تحقیق
متغیر های تحقیق
شاخص های معیار مالی
شاخص های معیار غیر مالی
ارزیابی عملکرد
روش تحقیق
عملکرد  کلی
محدودیت ها
پیشنهادات برای تحقیقات آینده
نتیجه گیری

 

فرمت فایل: Powerpoint (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 36
حجم: 1.96 مگابایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *