دانلود بررسی رابطه راهبردهای شناختی و فراشناختی با میزان موفقیت تحصیلی دانش آموزان شهری و روستایی


OnPlay تمامی آموزش های غیر رایگان اساتید سطح اینترنت را به رایگان تماشا کنید

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

فصل اول

1ـ مقدمه

هدف از آموزش کمک به ارتقاء سطح یادگیری در دانشآموزان است. اما یادگیری موضوع مشخص واحدی نیست. بلکه تقریباً همه فعالیتهایی که ما در طول زندگی انجام میدهیم از تجارب یادگیریمان سرچشمه میگیرد. ما موضوعهای مختلف درسی و غیردرسی مانند ریاضی، ادبیات، هنر، علوم دینی، طرز معاشرت را یاد میگیریم. علاوه بر این ما عواطف مختلف را نیز یاد میگیریم. تهیه فهرست کاملی از آنچه که انسان در طول زندگی یاد میگیرد بسیار مفصل و شاید غیرممکن است. اما به طور کلی در مورد راهبردهای مختلف یادگیری به دو نوع از راهبردها یعنی راهبرد شناخت و راهبرد فراشناخت تأکید شده است. در سالهای اخیر شاهد پیشرفت عظیم روانشناسی پرورش به سوی کشف این راهبردها یعنی راههای یاد گرفتن و مطالعه کردن بودهایم (سیف 1379).

در سالهای اخیر در مورد تأثیر راهبردهای شناختی و فراشناختی تحقیقات گوناگون صورت گرفته است و سعی بر آن بوده است در مورد اهمیت و تأثیر هرکدام از راهبردها اطلاعات لازم به معلمان ارائه شود تا نحوه یادگیری به نحوه مطلوبتری امکانپذیر گردد.

 

فهرست مطالب

فصل اول

موضوع پژوهش

1ـ1 مقدمه 2

1ـ2 بیان مسئله 3

1ـ3 ضرورت و اهمیت پژوهش 4

1ـ4 اهداف پژوهش 5

1ـ5 فرضیات و سوال پژوهش 6

1ـ6 تعریف متغیرهای پژوهش 6

فصل دوم

پیشینه نظری و عملی پژوهش

2ـ1 مقدمه 10

2ـ2 تعریف راهبردهای یادگیری 13

2ـ3 راهبردهای شناختی 15

2ـ3ـ1 راهبردهای تکرار یا مرور 16

روش ها و راهکارهای راهبردهای تکرار 17

2ـ3ـ2 راهبرد بسط و گسترش معنایی 21

روشها و تاکتیکهای گسترش معنایی 22

2ـ3ـ3 راهبرد سازمان دهی 28

روشها و راهکارهای سازماندهی  28

2ـ4 راهبردهای فراشناختی 33

2ـ5 دانش ویژه راهبرد  40

2ـ6 دانش راهبرد اسنادی 40

2ـ7 تفاوتهای جنسی در استفاده از راهبرد 41

2ـ8 راهبردهای یادگیری و رشد 41

2ـ9 پیشینه عملی تحقیق 45

2ـ10 پژوهشهای خارجی  45

2ـ11 پژوهشهای داخلی 48

فصل سوم

3ـ1 مقدمه 53

3ـ2 نوع و روش انجام پژوهش 53

3ـ3 جامعه آماری 54

3ـ4 حجم نمونه  55

3ـ5 روش نمونهگیری 55

3ـ6 ابزار اندازهگیری پژوهش 55

3ـ6ـ1 پایایی 56

3ـ6ـ2 اعتبار 56

3ـ7 روش تجزیه و تحلیل دادهها  57

فصل چهار

تجزیه و تحلیل دادههای پژوهشی

4ـ1 مقدمه 59

4ـ2 ویژگی های جمعیت شناختی نمونه  59

4ـ3 آزمون فرضیهها و سوال تحقیق 61

مقدمه 61

آزمون فرضیه اول  61

آزمون فرضیه دوم 62

آزمون فرضیه سوم  62

آزمون فرضیه چهارم  63

آزمون سوال تحقیق 64

فصل پنجم

تفسیر نتایج آزمون فرضیهها و سوال تحقیق

5ـ1 مقدمه 67

5ـ2 فرضیه اول 67

5ـ3 فرضیه دوم 69

5ـ4 فرضیه سوم 71

5ـ5 فرضیه چهارم  72

5ـ6 سوال تحقیق 72

5ـ7 نتیجه کلی 73

5ـ8 محدودیت های محقق 73

5ـ9 پیشهادات  73

فهرست منابع فارسی 75

فهرست منابع انگلیسی 77

ضمیمه 79

 فرمت فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 100
حجم: 1.78 مگابایت

OnPlay در یوتوب، آموزش های روانشناسی و معماری و کامپیوتر و سایر آموزشهای پولی را به رایگان تماشا کنید


سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شانزده + 19 =