دانلود مطالعات روستای شهرستانک در دهستان وهن آباد از توابع شهرستان رباط کریم


مقدمه
با رشد و گسترش ارتباطات و فن آوری در سالهای اخیر تلاش مردم برای رسیدن به رفاه و آسایش ، در کلیه زمینه ها بیشتر شده است . در این میان بیش از همه روستانشینان جهت دست یابی به رفاه زندگی شهری ، شهرها را به روستاها ترجیح داده و سالانه شاهد مهاجرت عده کثیری از روستائیان به سمت شهرها می باشیم که عمده علت این تغییر مکانها ، رسیدن به امکانات بیشتر است .
با این وجود ، بررسی نیازها و کمبود ها و ارائه راهکارهای بهینه و در نهایت یک برنامه ریزی هدفدار بر اساس خواستها و نیازهای جامعه روستایی امری اجتناب ناپذیر می باشد . این برنامه ریزی هسته اولیه طرحهای هادی روستایی را تشکیل می دهد ، که با فراهم کردن شرایط مطلوب زندگی در زمینه های مسکونی ، آموزشی ، بهداشتی ، خدماتی و … و همچنین ساماندهی اجتماعی و اقتصادی ، به رفع کمبودها و نیازهای روستاها عمل میکند.

پیشینه و زمینه تاریخی
موقعیت سیاسی و جغرافیایی و پیشینه تاریخی آن
روستای شهرستانک در دهستان وهن آباد از توابع شهرستان رباط کریم واقع شده است . فاصله روستا از شهر رباط کریم 5/16 کیلومتر و از وهن آباد 2 کیلومتر می باشد .
سند و مدرکی دال بر قدمت و وجه تسمیه روستا در دسترس نیست ، اما بنابر اظهارات شورای اسلامی روستا قدمت آن به حدود 500 سال پیش بر می گردد .
ارائه فهرست پیشنهادهای طرح مذکور در مورد خدمات و امکانات پیشنهادی برای روستا
الگوی مناسب جهت تجهیز مراکز و فضاهای روستایی در هر منطقه ، وابسته به سطح بندی فضاها و تشخیص آبادی های مستقل واقماری است به نحوی که در سطح بندی فضاها ، مراکز منظومه ها که از سطح برتر خدمات روستایی برخوردار می شوند ، شامل روستا ، شهرها و یا شهرهای کنونی و آتی بوده و یا کانون های شهرهای فعلی را تشکیل می دهند، آستانه جمعیتی این مراکز معمولاً بین 20 تا 40 هزار نفر جمعیت روستایی است .
مراکز مجموعه ها عمدتاً آبادی های بزرگی هستند که دارای 5 تا 10 هزار نفر جمعیت بوده و از موقعیت مکانی و مزیت های بارزی برخور دارند . مراکز حوزه های روستایی آخرین خدمات رسانی در فضاهای روستایی هستند که تا شعاع 10 کیلومتر جمعیتی تا حدود 5 هزار نفر را پوشش می دهند .

 

فهرست
مقدمه 1
پیشینه و زمینه تاریخی 2
موقعیت سیاسی و جغرافیایی و پیشینه تاریخی آن 2
ارائه دیدگاه روستائیان 6
معرفی مسائل و مشکلات روستا از نظر ساکنین آن 6
بررسی و تعیین الگوی مراجعه خدماتی و مبادله کالا بین حوزه نفوذ و روستای مورد مطالعه 7
وضعیت اقلیمی شهرستانک 9
بررسی های اجتماعی 9
بررسی ویژگی های جمعیتی روستا در وضع موجود 10
مهاجرت 12
بررسی های کالبدی 15
ارزیابی و اولویت بندی خطر بروز سوانح طبیعی در روستا و امکان سنجی کاهش پیامدهای سوانح طبیعی 20
زلزله 21
سیل 21
خشکسالی 23
تحلیل ویژگی های و برآوردهای جمعیتی روستا شامل 23
ارائه و ارزیابی گزینه های مختلف برآورد جمعیت روستا تا سال افق طرح و انتخاب گزینه مناسب 26
برآورد جمعیت لازم التعلیم روستا به تفکیک جنس و مقاطع تحصیلی در سال افق طرح 28

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *