دانلود مبانی حقوق بشردوستانه در اسلام و غرب (اسماعیل زاده)


دانلود مبانی حقوق بشردوستانه در اسلام و غرب (اسماعیل زاده)

دانلود مبانی حقوق بشردوستانه در اسلام و غرب (اسماعیل زاده)

چکیده مقاله
این مقاله در پی آن است که با استفاده از نظریات اسلام به بیان مفهوم حقوق بشردوستانه بین‌المللی بپردازد و با استفاده از دکترین خاصی که اسلام در این زمینه ارائه می‌نماید، هم به بیان نظریات اسلامی در این زمینه پرداخته و هم در قالب یک نظریه و شکل کاربردی به بیان کارکرد و نقش دکترین حقوق بشردوستانه بین‌المللی از دیدگاه اسلام بپردازد.
اصل اساسی در این مقاله بر این مبناست که ابتدا به تاریخچه حقوق بشردوستانه و تاریخچه آن در اسلام بپردازد و آن‌گاه به تعریف این اصطلاح از منظر غرب و اسلام مبادرت ورزد و در ادامه برای روشن شدن بحث به بیان جنبه‌هایی از حقوق بشردوستانه بین‌المللی در اسلام و غرب از قبیل حقوق زخمیان، مجروحان غیرنظامی مانند زنان و کودکان، اسرا و… بپردازد.
نگارنده در این مقاله در پی آن است که ابتدائاً دیدگاه غرب راجع به موضوعات مورد بحث آورده شود و سپس به تبیین دیدگاه اسلام بپردازد. پرداخت دقیق به موضوعات مطرح شده در حقوق بشردوستانه بین‌المللی و انطباق آن با دیدگاه‌های اسلام و بیان نظریات ویژه اسلام و واگذاری نتیجه‌گیری به عهده خواننده از ویژگی‌های این مقاله است.

واژگان کلیدی
دکترین تاریخچه اسرا، زنان، کودکان، مجروحان و زخمیان
بررسی و تبیین مفهوم حقوق بشر بین‌المللی از دیدگاه اسلام و غرب
فرمت فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 17
حجم: 36 کیلوبایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *